Grannmedling
Digitalt 18–20 oktober
1 deltagare
- +
= 5 500 kr / 8 000 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 20 september

När människor bor tillsammans uppstår ibland grannkonflikter. Syftet med kursen är att ge grundläggande verktyg i grannmedling som metod.

En stegvis process

Medling definieras som en stegvis process där en opartisk tredje part hjälper och underlättar för parterna i en konflikt att komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse. Människor som deltar i medlingsprocessen löser inte bara sina egna problem utan lär sig också att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Trepartskontraktet

I medling är själva processen lika viktig som resultatet. Den är frivillig och konfidentiell och medlarna kommer inte med råd till lösningar. Fokus på kursen kommer att vara medlarens förhållningssätt när denne är anställd av bostadsbolaget och även måste tänka i termer av så kallat ”trepartskontrakt”: parterna, medlaren och bostadsbolaget.

Kursen hjälper dig:

  • att förstå principerna bakom medling och konflikthantering
  • att kunna använda konflikthanteringsmetoder i olika situationer
  • att genom kunskapen om dina egna reaktioner i konflikter kunna hitta nya metoder för att bättre hantera känslor, antaganden, värderingar och fördomar i konfliktsituationer
  • att träna strategier som är till god hjälp när du arbetar med människor som är i en konflikt.

Teori varvas med diskussioner och praktiska övningar.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum
18–20 oktober i Digitalt
Asset 79
Delta digitalt
Den här utbildningen ges digitalt.
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
5 500 kronor för medlem
8 000 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 20 september
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Digitala lektioner och dokumentation via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Medarbetare som i sitt arbete hanterar situationer där grannkonflikter kan uppstå.

Medverkande

Eleonore Lind
Eleonore är medlare och samtalsterapeut med över 20 års erfarenhet av medling och konflikthantering. Hon har medverkat i TV bland annat som medlare i Grannfejden och är ofta anlitad som medlare i större konflikter inom olika områden, t ex mellan grannar eller på arbetsplatsen. Eleonore föreläser ofta för arbetsgrupper och myndigheter. Hon är utbildad inom transaktionsanalysen och har behörighet att utbilda och handleda.
Skriv ut programmet
Grannmedling
Dag 1 – 18 oktober
08:45
Inloggning
09:00
Start
13:00
Avslut för dagen
Dag 2 – 19 oktober
08:50
Inloggning
09:00
Start
13:00
Avslut för dagen
Dag 3 – 20 oktober
08:50
Inloggning
09:00
Start på dagen
13:00
Avslut
Dag 1 – 18 oktober
08:45
Inloggning
09:00
Start
13:00
Avslut för dagen
Dag 2 – 19 oktober
08:50
Inloggning
09:00
Start
13:00
Avslut för dagen
Dag 3 – 20 oktober
08:50
Inloggning
09:00
Start på dagen
13:00
Avslut
Dag 1 – 18 oktober
08:45
Inloggning
09:00
Start
13:00
Avslut för dagen
Dag 2 – 19 oktober
08:50
Inloggning
09:00
Start
13:00
Avslut för dagen
Dag 3 – 20 oktober
08:50
Inloggning
09:00
Start på dagen
13:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar