Grannmedling
Stockholm 31 augusti– 1 september
1 deltagare
- +
= 6 900 kr / 9 400 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 3 augusti

När människor bor tillsammans uppstår ibland grannkonflikter. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande verktyg i grannmedling som metod.

En stegvis process

Medling definieras som en stegvis process där en opartisk tredje part hjälper och underlättar för parterna i en konflikt att komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse. Människor som deltar i medlingsprocessen löser inte bara sina egna problem utan lär sig också att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Trepartskontraktet

I medling är själva processen lika viktig som resultatet. Den är frivillig och konfidentiell och medlarna kommer inte med råd till lösningar. Fokus på utbildningen kommer att vara medlarens förhållningssätt när denne är anställd av bostadsbolaget och även måste tänka i termer av så kallat ”trepartskontrakt”: parterna, medlaren och bostadsbolaget.

Utbildningen hjälper dig:

  • att förstå principerna bakom medling och konflikthantering
  • att kunna använda konflikthanteringsmetoder i olika situationer
  • att genom kunskapen om dina egna reaktioner i konflikter kunna hitta nya metoder för att bättre hantera känslor, antaganden, värderingar och fördomar i konfliktsituationer
  • att träna strategier som är till god hjälp när du arbetar med människor som är i en konflikt.

Teori varvas med diskussioner och praktiska övningar.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
31 augusti– 1 september i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
6 900 kronor för medlem
9 400 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 3 augusti
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, luncher och dokumentation. Logi tillkommer.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Medarbetare som i sitt arbete hanterar situationer där grannkonflikter kan uppstå.

Medverkande

Eleonore Lind
Eleonore är medlare och samtalsterapeut med över 20 års erfarenhet av medling och konflikthantering. Hon har medverkat i TV bland annat som medlare i Grannfejden och är ofta anlitad som medlare i större konflikter inom olika områden, t ex mellan grannar eller på arbetsplatsen. Eleonore föreläser ofta för arbetsgrupper och myndigheter. Hon är utbildad inom transaktionsanalysen och har behörighet att utbilda och handleda.
Skriv ut programmet
Grannmedling
Dag 1 – 31 augusti
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Introduktion av utbildningen i medling mellan grannar, samt av deltagarna

– Värderingar
– Riktlinjer
– Vad är en konflikt?
– Vilka typer av konflikter möter vi?
– Konfliktmönster, djur
– Hur en konflikt eskalerar

12:00
Lunch
13:00
Vad är medling?

– Begrepp i medling
– Medling som metod och medlingsmodellen
– Ståndpunkt och behov

14:00
Övningar

Att skapa förtroende, empati, aktivt lyssnande, att bekräfta känslor och fakta, icke aktivt lyssnande

14:30
Kaffe
14:50
Vi fortsätter där vi slutade innan kaffet
15:15
Återkoppling
15:30
Övning
16:30
Avslut
Dag 2 – 1 september
08:30
Reflektioner från gårdagen samt genomgång av struktur för övningar i mindre grupper
09:00
Hur bemöter jag en ”upprörd” granne och hur berättar jag vad medling är?

Förmöte med parterna och vad som händer steg för steg i medling

10:00
Kaffe
10:30
Återkoppling från förmöte
11:00
Övning
12:00
Lunch
13:00
Återkoppling och reflektion från övningen
14:30
Kaffe
14:50
Fortsättning
16:00
Avslut
Dag 1 – 31 augusti
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Introduktion av utbildningen i medling mellan grannar, samt av deltagarna

– Värderingar
– Riktlinjer
– Vad är en konflikt?
– Vilka typer av konflikter möter vi?
– Konfliktmönster, djur
– Hur en konflikt eskalerar

12:00
Lunch
13:00
Vad är medling?

– Begrepp i medling
– Medling som metod och medlingsmodellen
– Ståndpunkt och behov

14:00
Övningar

Att skapa förtroende, empati, aktivt lyssnande, att bekräfta känslor och fakta, icke aktivt lyssnande

14:30
Kaffe
14:50
Vi fortsätter där vi slutade innan kaffet
15:15
Återkoppling
15:30
Övning
16:30
Avslut
Dag 2 – 1 september
08:30
Reflektioner från gårdagen samt genomgång av struktur för övningar i mindre grupper
09:00
Hur bemöter jag en ”upprörd” granne och hur berättar jag vad medling är?

Förmöte med parterna och vad som händer steg för steg i medling

10:00
Kaffe
10:30
Återkoppling från förmöte
11:00
Övning
12:00
Lunch
13:00
Återkoppling och reflektion från övningen
14:30
Kaffe
14:50
Fortsättning
16:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar

Grannmedling fördjupning

Utbildning Boende, Kommunikation
Att hantera konflikter mellan hyresgäster är svårt. Det påverkar både hur kunderna trivs med sitt boende och vad de anser om er som bostadsföretag. Den här utbildningen ger dig som tidigare har gått ...