Att förebygga avhysningar
Digitalt 11 maj
1 deltagare
- +
= 3 800 kr / 5 800 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd

Samverkan i allas intresse

Att förebygga avhysning är inte enbart positivt för den som riskerar att bli av med sin bostad – det ger också en stor vinning för både bostadsbolaget och socialtjänsten, såväl som för samhället i stort. För att lyckas riktigt bra är samverkan avgörande.

Programmet riktar sig till dig inom allmännyttan och inom kommunen som arbetar med att motverka avhysningar.

Under dagen får du tips på hur arbetet kan struktureras, ta del av inspirerande exempel från verkligheten men dessutom får du ett utmärkt tillfälle att nätverka och byta erfarenheter!

Varmt välkomna!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
11 maj i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
3 800 kronor för medlem
5 800 kronor för övriga
Denna inbjudan vänder sig både till medarbetare i bostadsföretag och inom socialtjänsten. Bjud därför gärna in en kollega som du samarbetar med inom kommunen för samma pris som medlemmar i Sveriges Allmännytta!
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 4 maj
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår livesändning och dokumentation.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Hyresrådgivare och bostadssociala handläggare

Medverkande

Åsa Schelin
Åsa arbetar som expert inom boendefrågor sedan 2018. Hennes arbetsområde omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet, äldres boende och barns rättigheter. Hon har sedan tidigare erfarenhet av uthyrningsfrågor och boendeutveckling inom allmännyttan.
Kim Jonsson
Gunilla Svalborg Magnusson
Gunilla har många års erfarenhet av att genomföra vräkningar. Tillsammans med hyresvärdar och socialtjänsten har hon varit med och byggt upp den lokala samverkan i Södertälje. Hon har sedan fortsatt  att starta upp samverkan i andra områden inom Stockholm.
Maria Lindstedt
Projektledare/utredare på Konsumentverket sedan 15 år. Leder förnärvarande två uppdrag,  kartlägga betydande hinder för väl fungerande marknader och hållbar konsumtion, och att stödja samhällsaktörer som möter personer som har problem i samband med köp eller har svårt att betala sina skulder. Tidigare projektledare för regeringsuppdraget ”Fördjupad samverkan mot överskuldsättning” .
Renée Andersson
Renée arbetar som handläggare vid Sveriges kommuner och regioner (SKR). Arbetsområdet innefattar både medlemsstöd och bred samverkan i kvinnofridsfrågor, där hon har särskilt ansvar för bland arbetet med våldsutsattas boendekedja. Tidigare har hon erfarenheter från kommunalt strategiskt hållbarhetsarbete.
Liselott Lodén
Liselott har jobbat på Kumla Bostäder sedan 2018 och är chef för bland annat uthyrning, olovlig andrahandsuthyrning, störningar och vräkningsförebyggande arbete. Tillsammans med sina kollegor har hon startat tydligare kommunikation och samarbete med både socialtjänsten och Kronofogden.
Skriv ut programmet
Att förebygga avhysningar
Dag 1 – 11 maj
09:45
Incheckning i Zoom
10:00
Sveriges allmännytta hälsar välkomna och inleder dagen
10:20
Kronofogdens metodstöd Hemma!

Metodstödet Hemma! beskriver hur man på ett systematiskt sätt kan arbeta vräkningsförebyggande. En viktig del är samverkan mellan lokala aktörer. Stödet är framtaget mellan Kronofogden och Länsstyrelserna i kommunerna.

Konventionen om barnets rättigheter blev svensk lag den 1 januari 2020. Innebär den nya lagen någon förändring i arbetet med vräkningsförebyggande arbete?

Har du deltagit på Att förebygga avhysningar tidigare blir detta lite av en repetition.

Kim Jonsson, Kommunikatör, förebyggande verksamhet, Kronofogden
10:50
Paus
11:00
Barnperspektiv och vräkningsförebyggande arbete

Konventionen om barnets rättigheter blev svensk lag den 1 januari 2020. Innebär den nya lagen någon förändring i arbetet med vräkningsförebyggande arbete?

Har du deltagit på Att förebygga avhysningar tidigare blir detta lite av en repetition.

Gunilla Svalborg Magnusson, Kroninspektör - verkställighet mellersta-öst, Kronofogden
11:30
Paus
11:40
Konsumentverkets metodstöd

Konsumentverket har ett uppdrag att stödja olika samhällsaktörer som har förutsättningar att hjälpa konsumenter som har behov av stöd att hantera privatekonomiska problem samt att främja samverkan mellan aktörer på lokal nivå, inklusive den kommunala konsumentverksamheten. Det är viktigt att fånga upp personer i ett tidigt skede. Konsumentverkets metodstöd ”Hur mår din ekonomi?” innehåller verktyg som kan underlätta att prata privatekonomi med enskilda och ger även konkreta tips på samt information om den hjälp som finns att få. Vilket behov av stöd har de kommunala bostadsbolagen för att i sin tur kunna fånga upp och vägleda hyresgäster som riskerar överskuldsättning?

Maria Lindstedt, Utredare/projektledare, Konsumentverket
12:10
Lunch
13:10
Bostadsfrågan för våldsutsatta kvinnor med barn

Bostadsmarknaden är svår för många, men steget till en ny stadigvarande bostad är särskilt utmanande för våldsutsatta kvinnor. Inte minst när det gäller ekonomin. Ofta har kvinnan låg arbetsinkomst på grund av sjukskrivning. Det är också vanligt att den våldsutövande partnern tagit kontroll över gemensamma tillgångar och ekonomi. Hur kan vi bättre hjälpa våldsutsatta kvinnor och deras barn? SKR berättar hur boendekedjan för våldsutsatta fungerar idag.

Renée Andersson, Handläggare kvinnofrid, SKR
13:55
Kaffe
14:15
Kumla Bostäder berättar om sitt förebyggande arbete kring vräkning

Liselott har tillsammans med sina kollegor i bolaget ett gott samarbete med både socialtjänsten och Kronofogden. Kumla Bostäder har kommit en bra bit på vägen gällande ett förebyggande arbete men det finns förstås mycket mer att göra. Liselott kommer, tillsammans med sina kollegor, att dela med sig av goda tips och idéer om hur man kan starta igång det förebyggande arbetet.

Liselott Lodén, Chef Boendeutveckling, Kumla Bostäder
14:15
Reflektioner och summering
15:15
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar

Nyhet

Hemma hos Allmännyttan

Vad är det som gör att en lägenhet och ett bostadsområde blir ett hem? Den här konferensen vänder sig till dig som arbetar med och intresserar dig för just de där ingredienserna som skapar trygghet...