Hyresgästdialog vid ombyggnation
Stockholm 12–14 september
1 deltagare
- +
= 11 000 kr / 13 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 24 augusti

Kommunikation är A och O

Förändringar är ofta en källa till oro, och eftersom en renovering i hög grad påverkar hyresgästers hem och vardag är det viktigt att lägga tid och kraft på att kommunicera klokt och i möjligaste mån erbjuda hyresgästerna delaktighet och inflytande. Men hur gör vi det på bästa sätt? Nu kan du som arbetar som ombyggnadssamordnare få fördjupade kunskaper inom detta.

Förutom våra kunniga lärare i exempelvis juridik, kommunikation och psykologi så får du även besöka ett bostadsföretag som är i full gång med renovering och se på plats hur de arbetar. Det blir också tillfälle till erfarenhetsutbyte i en workshop där ni i mindre grupper får beskriva för varandra hur ni går till väga på era bolag när det gäller samråd, godkännanden och evakuering. På så sätt får du träffa kollegor från hela landet som arbetar med liknande frågor som du, något som brukar vara mycket uppskattat och ofta leder till ett framtida utbyte.

 

Under kursen får du ta del av:

  • Ombyggnation ur ett tekniskt perspektiv
  • Hyresgästkommunikation
  • Juridik
  • Boinflytande
  • Bemötande och konflikthantering
  • Exempel från medlemsbolag
  • Studiebesök

 

Varmt välkommen till tre lärorika och inspirerande dagar med föreläsningar, gruppövningar och studiebesök!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
12–14 september - Stockholm
Sveriges Allmännytta, Hornsgatan 15
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
11 000 kronor för medlem
13 500 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 24 augusti
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid. Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Föreläsare

placeholder+image
Lena Liljendahl
Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
Expert inom social hållbarhet. Engagerad i bland annat hyresgästkommunikation, boinflytande, stadsdelsutveckling och integration.
placeholder+image
Bengt Lind
Expert Fastighetsförvaltning, Sveriges Allmännytta
Bengt arbetar som expert inom fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta.
placeholder+image
Anette Johansson
Transaktionsanalytiker, samtalsterapeut och medlare, Din Väg
Arbetar med samtalsterapi, medling och handledning av arbetsgrupper och chefer. Fokus på psykosocialt arbete och kommunikation.
placeholder+image
Monica Staaf
Projektledare Nyproduktion Fastighetsutveckling, Svenska Bostäder
Civilingenjör i grunden, projektledare på SB, sedan 25 år. Numera i huvudsak med nyproduktion.
placeholder+image
Renée Fischer Engström
Ombyggnadskoordinator, AB Svenska Bostäder, Distrikt Järva
Sköter all information samt personlig kontakt med hyresgästerna. Finns tillgänglig för hyresgästerna under hela ombyggnadsprocessen.
placeholder+image
Katrin Cederborg
Fd. ombyggnadssamordnare
Katrin har lång erfarenhet av ombyggnadssamordning efter många år på allmännyttiga Mimer i Västerås.
placeholder+image
Lars Matton
Chefsjurist, Sveriges Allmännytta
Chefsjurist på Sveriges Allmännytta med de flesta juridiska frågor som ett allmännyttigt bostadsföretag kommer i kontakt med.
Skriv ut programmet
Hyresgästdialog vid ombyggnation
Dag 1 – 12 september
09:30
Kaffe och smörgås
10:15
11:15
12:00
Lunch
13:00
Juridik: Vad säger lagen och hur har rättspraxis utformats?
14:20
Kaffe
15:20
TBD
16:30
Slut för dagen
Dag 2 – 13 september
08:30
10:00
Kaffe
10:15
Forts. bemötande, kommunikation och konflikthantering
12:00
Lunch
13:00
14:00
Kaffepaus
14:20
Ett lyckat arbetssätt i ombyggnationen

Så jobbade vi med ombyggnation och renovering, ett exempel från ett allmännyttigt bostadsföretag.

Katrin Cederborg, Fd. ombyggnadssamordnare
15:15
Workshop och gruppdiskussion

Erfarenhetsutbyte i grupper där ni får beskriva för varandra hur ni går tillväga på era bolag när det gäller samråd, godkännanden och evakuering.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
16:30
Slut för dagen
Dag 3 – 14 september
09:15
Gemensam avresa till Svenska Bostäder

Vi tar oss med abonnerad buss till Svenska Bostäder i Vällingby

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
10:00
Introduktion på Svenska Bostäder

Svenska Bostäder berättar om sin resa samt så får vi information om de 2 studiebesök som vi kommer att titta till under dagen.

Monica Staaf, Projektledare Nyproduktion Fastighetsutveckling, Svenska Bostäder Renée Fischer Engström, Ombyggnadskoordinator, AB Svenska Bostäder, Distrikt Järva
11:15
Studiebesök 1: Kvarteret Hedvig i Spånga

I kv Hedvig fanns 108 lägenheter i tre-våningshus och ett åtta-vånings hus byggda 1961 – 63. Allt behövde stambytas och helrenoveras.

Efter samråd startade vi med att bygga ett nytt femvåningshus inne på gården. Det användes till evakueringar.

Ett låghus i taget fick evakueras till det nya huset. Efter ca 11 månader fick man flytta hem igen. Då hade vi renoverat, lagt på två nya våningar, satt in hiss och ny FTX-ventilation. Husen som hade platta tak fick nu sadeltak och större balkonger. När låghusen var klara tog vi hand om höghuset. Här blev det inga nya lägenheter, men tvättstugor och nytt fläktrum. Totalt blev det 52 nya lägenheter, nytt skyddsrum, odlingslotter och en fantastisk trädgård. Efter lite uppfräschning blev även evakueringshuset uthyrt.

Monica Staaf, Projektledare Nyproduktion Fastighetsutveckling, Svenska Bostäder Renée Fischer Engström, Ombyggnadskoordinator, AB Svenska Bostäder, Distrikt Järva
12:30
Lunch
13:30
Studiebesök 2: Skäninge i Tensta

Kv Skäninge 4 är den fjärde och sista etappen i ett miljonprogramsprojekt i Tensta. Det är 81 lägenheter som har stambytts, fått ny FTX-ventilation, nya kök och fullständig ytskiktsrenovering. Nya fönster, viss tilläggsisolering, renoverade garage och tvättstugor. Nya loftgångsräcken och balkongräcken. Fasadrenovering och nya tak. Gårdarna har fått en genomgripande upprustning, med nya tätskikt, lekplatser, växter och plats för samvaro. De hyresgäster som velat har fått välja till finare köksluckor, -klinker,  -kakel och balkonginglasningar.

 

Monica Staaf, Projektledare Nyproduktion Fastighetsutveckling, Svenska Bostäder Renée Fischer Engström, Ombyggnadskoordinator, AB Svenska Bostäder, Distrikt Järva
14:15
Avslut och bussresa

Gemensam transport tillbaka Stockholm för de som vill

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
15:00
Tillbaka i Stockholm
Dag 1 – 12 september
09:30
Kaffe och smörgås
10:15
11:15
12:00
Lunch
13:00
Juridik: Vad säger lagen och hur har rättspraxis utformats?
14:20
Kaffe
15:20
TBD
16:30
Slut för dagen
Dag 2 – 13 september
08:30
10:00
Kaffe
10:15
Forts. bemötande, kommunikation och konflikthantering
12:00
Lunch
13:00
14:00
Kaffepaus
14:20
Ett lyckat arbetssätt i ombyggnationen

Så jobbade vi med ombyggnation och renovering, ett exempel från ett allmännyttigt bostadsföretag.

Katrin Cederborg, Fd. ombyggnadssamordnare
15:15
Workshop och gruppdiskussion

Erfarenhetsutbyte i grupper där ni får beskriva för varandra hur ni går tillväga på era bolag när det gäller samråd, godkännanden och evakuering.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
16:30
Slut för dagen
Dag 3 – 14 september
09:15
Gemensam avresa till Svenska Bostäder

Vi tar oss med abonnerad buss till Svenska Bostäder i Vällingby

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
10:00
Introduktion på Svenska Bostäder

Svenska Bostäder berättar om sin resa samt så får vi information om de 2 studiebesök som vi kommer att titta till under dagen.

Monica Staaf, Projektledare Nyproduktion Fastighetsutveckling, Svenska Bostäder Renée Fischer Engström, Ombyggnadskoordinator, AB Svenska Bostäder, Distrikt Järva
11:15
Studiebesök 1: Kvarteret Hedvig i Spånga

I kv Hedvig fanns 108 lägenheter i tre-våningshus och ett åtta-vånings hus byggda 1961 – 63. Allt behövde stambytas och helrenoveras.

Efter samråd startade vi med att bygga ett nytt femvåningshus inne på gården. Det användes till evakueringar.

Ett låghus i taget fick evakueras till det nya huset. Efter ca 11 månader fick man flytta hem igen. Då hade vi renoverat, lagt på två nya våningar, satt in hiss och ny FTX-ventilation. Husen som hade platta tak fick nu sadeltak och större balkonger. När låghusen var klara tog vi hand om höghuset. Här blev det inga nya lägenheter, men tvättstugor och nytt fläktrum. Totalt blev det 52 nya lägenheter, nytt skyddsrum, odlingslotter och en fantastisk trädgård. Efter lite uppfräschning blev även evakueringshuset uthyrt.

Monica Staaf, Projektledare Nyproduktion Fastighetsutveckling, Svenska Bostäder Renée Fischer Engström, Ombyggnadskoordinator, AB Svenska Bostäder, Distrikt Järva
12:30
Lunch
13:30
Studiebesök 2: Skäninge i Tensta

Kv Skäninge 4 är den fjärde och sista etappen i ett miljonprogramsprojekt i Tensta. Det är 81 lägenheter som har stambytts, fått ny FTX-ventilation, nya kök och fullständig ytskiktsrenovering. Nya fönster, viss tilläggsisolering, renoverade garage och tvättstugor. Nya loftgångsräcken och balkongräcken. Fasadrenovering och nya tak. Gårdarna har fått en genomgripande upprustning, med nya tätskikt, lekplatser, växter och plats för samvaro. De hyresgäster som velat har fått välja till finare köksluckor, -klinker,  -kakel och balkonginglasningar.

 

Monica Staaf, Projektledare Nyproduktion Fastighetsutveckling, Svenska Bostäder Renée Fischer Engström, Ombyggnadskoordinator, AB Svenska Bostäder, Distrikt Järva
14:15
Avslut och bussresa

Gemensam transport tillbaka Stockholm för de som vill

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
15:00
Tillbaka i Stockholm
Dag 1 – 12 september
09:30
Kaffe och smörgås
10:15
11:15
12:00
Lunch
13:00
Juridik: Vad säger lagen och hur har rättspraxis utformats?
14:20
Kaffe
15:20
TBD
16:30
Slut för dagen
Dag 2 – 13 september
08:30
10:00
Kaffe
10:15
Forts. bemötande, kommunikation och konflikthantering
12:00
Lunch
13:00
14:00
Kaffepaus
14:20
Ett lyckat arbetssätt i ombyggnationen

Så jobbade vi med ombyggnation och renovering, ett exempel från ett allmännyttigt bostadsföretag.

Katrin Cederborg, Fd. ombyggnadssamordnare
15:15
Workshop och gruppdiskussion

Erfarenhetsutbyte i grupper där ni får beskriva för varandra hur ni går tillväga på era bolag när det gäller samråd, godkännanden och evakuering.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
16:30
Slut för dagen
Dag 3 – 14 september
09:15
Gemensam avresa till Svenska Bostäder

Vi tar oss med abonnerad buss till Svenska Bostäder i Vällingby

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
10:00
Introduktion på Svenska Bostäder

Svenska Bostäder berättar om sin resa samt så får vi information om de 2 studiebesök som vi kommer att titta till under dagen.

Monica Staaf, Projektledare Nyproduktion Fastighetsutveckling, Svenska Bostäder Renée Fischer Engström, Ombyggnadskoordinator, AB Svenska Bostäder, Distrikt Järva
11:15
Studiebesök 1: Kvarteret Hedvig i Spånga

I kv Hedvig fanns 108 lägenheter i tre-våningshus och ett åtta-vånings hus byggda 1961 – 63. Allt behövde stambytas och helrenoveras.

Efter samråd startade vi med att bygga ett nytt femvåningshus inne på gården. Det användes till evakueringar.

Ett låghus i taget fick evakueras till det nya huset. Efter ca 11 månader fick man flytta hem igen. Då hade vi renoverat, lagt på två nya våningar, satt in hiss och ny FTX-ventilation. Husen som hade platta tak fick nu sadeltak och större balkonger. När låghusen var klara tog vi hand om höghuset. Här blev det inga nya lägenheter, men tvättstugor och nytt fläktrum. Totalt blev det 52 nya lägenheter, nytt skyddsrum, odlingslotter och en fantastisk trädgård. Efter lite uppfräschning blev även evakueringshuset uthyrt.

Monica Staaf, Projektledare Nyproduktion Fastighetsutveckling, Svenska Bostäder Renée Fischer Engström, Ombyggnadskoordinator, AB Svenska Bostäder, Distrikt Järva
12:30
Lunch
13:30
Studiebesök 2: Skäninge i Tensta

Kv Skäninge 4 är den fjärde och sista etappen i ett miljonprogramsprojekt i Tensta. Det är 81 lägenheter som har stambytts, fått ny FTX-ventilation, nya kök och fullständig ytskiktsrenovering. Nya fönster, viss tilläggsisolering, renoverade garage och tvättstugor. Nya loftgångsräcken och balkongräcken. Fasadrenovering och nya tak. Gårdarna har fått en genomgripande upprustning, med nya tätskikt, lekplatser, växter och plats för samvaro. De hyresgäster som velat har fått välja till finare köksluckor, -klinker,  -kakel och balkonginglasningar.

 

Monica Staaf, Projektledare Nyproduktion Fastighetsutveckling, Svenska Bostäder Renée Fischer Engström, Ombyggnadskoordinator, AB Svenska Bostäder, Distrikt Järva
14:15
Avslut och bussresa

Gemensam transport tillbaka Stockholm för de som vill

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
15:00
Tillbaka i Stockholm

Rekommenderade hotell

Hotell Frantz

Hotell Frantz är ett litet familjeägt boutique-hotell, beläget mellan Gamla stan och Södermalm i en byggnad från 1647. En byggnad som skräddarmästaren Frantz Bock lät bygga. Av husets karaktär att döma, omgav sig Frantz gärna med olika människor, varav vissa riktiga karaktärer som han både inspirerades av och klädde. Det gjorde honom till en fashionabel man men också en öppensinnad person med fingertoppskänsla för det senaste!

Sveriges Allmännytta har avtal med Hotell Frantz vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en kurs eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Besök deras hemsida

Visa karta

Clarion Hotel Stockholm

Clarion Hotel Stockholm är en självklar mötesplats för stockholmare men även ett internationellt event-, konferens- och affärshotell. Med perfekt läge på livfulla Södermalm i Stockholm är hotellet en bra bas för den som vill uppleva stadens puls.

Sveriges Allmännytta har avtal med Nordic Choice vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en kurs eller konferens skickas bokningskoder med i bekräftelsen på anmälan.

Besök deras hemsida

Visa karta

Hilton Stockholm Slussen

Hilton Stockholm Slussen är beläget på hippa Södermalm och erbjuder fantastisk utsikt över vattnet och historiska Gamla stan. Här bort du på mycket kort avstånd från stadens centrum och främsta sevärdheter. Unna dig själv något på våra restauranger och vår bar, som erbjuder panoramautsikt över staden.

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en kurs eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Besök deras hemsida

Visa karta

Scandic Gamla Stan

Här bor du i charmiga rum i en lugn miljö mitt bland kullerstensbeklädda gator. Mötesagendan kan betas av i vårt källarvalv anno 1650 och med tunnelbanan alldeles intill är det en perfekt utgångspunkt för att göra stan osäker. I Gamla Stan finns mycket att uppleva; här bor du bland trånga gränder, butiker och stort restaurangutbud.

Sveriges Allmännytta har avtal med Scandic vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en kurs eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Besök deras hemsida

Visa karta

Kontakt

placeholder+image
Lena Liljendahl
Lena Liljendahl är expert på boendefrågor.
placeholder+image
Mats Israelson
Projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar

Nyhet

Nätverksträff Fastighetschefer

Ett forum för mellanchefer inom Fastighetsförvaltning. Vi delar nya och gamla problemställningar med varandra. Strategiska frågor inom olika ämnen utvecklas. Det vimlar nu av styrelseutbildningar...