Investeringskalkylering Fortsättning
Stockholm 22–23 oktober
1 deltagare
- +
= 6 900 kr / 9 400 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 24 september

Behöver du i ditt arbete ta fram kalkyler för investeringar i nyproduktion eller större ombyggnader? Då är det här utbildningen för dig! Här får du även en fördjupad förståelse för de faktorer som styr investeringens värde och reglerna för upp- och nedskrivning av värdet i balansräkningen.

Nyproduktion och ombyggnad

Utbildningen är en påbyggnad och naturlig fördjupning av innehållet i grundutbildningen. Vi behandlar såväl frågor som uppstår i samband med nyproduktion som vid större ombyggnader.

Begrepp, gränsdragningar och nya regler

Vi inleder med en kort repetition av grundläggande begrepp. Därefter följer en grundlig teoretisk genomgång av bland annat begreppet värde och hur man härleder sin kalkylränta ur marknadens avkastningskrav på fastighetsinvesteringar. Vidare går vi igenom regler och praxis för upp- och nedskrivningar, den redovisningsmässiga gränsdragningen mellan underhåll och investering – inte minst mot bakgrund av de nya reglerna om komponentavskrivning – samt hur man beräknar avkastning på totalt respektive eget kapital.

Under kursen varvas teoretisk genomgång med övningsuppgifter.

Praktisk information

Datum och plats
22–23 oktober i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
6 900 kronor för medlem
9 400 kronor för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 24 september
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår luncher, kaffe och dokumentation.
Målgrupp
Medarbetare som gått grundutbildningen i investeringskalkylering, eller på annat sätt skaffat sig motsvarande kunskaper, och nu vill fördjupa dessa.

Medverkande

Bo Nordlund
Tekn dr. Redovisnings- och värderingsspecialist inom fastighetsområdet. Bo är verksam på Karlstads Universitet och i egna bolaget BREC- Bo Nordlund REC AB och har tidigare bl.a. varit verksam som auktoriserad revisor och fastighetsanalytiker på bank.
Skriv ut programmet
Investeringskalkylering Fortsättning
Dag 1 – 22 oktober
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Inledning, repetition grundkurs investeringskalkylering

Livscykelekonomi byggnader mm.
Bo Nordlund, BREC och verksam vid Karlstads Universitet och tidigare vid KTH

10:15
Repetitionsövning

Investeringskalkyl nyproduktion

11:00
Olika värdebegrepp

Marknadsvärde, individuellt avkastningsvärde
Redovisningsrelaterade värdebegrepp
Inledande om värderingsmetoder

12:00
Lunch
13:00
Forts om olika värderingsmetoder

Avkastningsbaserad metod, ortsprismetod, kostnadsbaserad metod
Kalkyler baserade på totalt respektive eget kapital
Samband mellan diskonteringsränta och direktavkastningskrav
Härledning av avkastningskrav i kalkyler (diskonteringsränta mm)
Investeringskalkyler i ombyggnadssituationer

14:30
Kaffe
15:00
Övning: Investeringskalkyl ombyggnation
15:30
Övning: Beräkning av avkastningskrav
16:00
Genomgång övningar
16:30
Avslut
Dag 2 – 23 oktober
09:00
Redovisningsregler där fastighetsvärdering aktualiseras

Uppskrivning, nedskrivning, IFRS (internationell redovisningsstandard)

10:00
Kaffe
10:30
Redovisningsmässig gränsdragning

Underhållskostnad eller investering
Svenska redovisningsregler, något om skatteregler, internationella redovisningsregler
Avslutas med diskussion kring olika case avseende gränsdragning

12:00
Lunch
13:00
Avkastningskrav och övergripande om styrning

Kommunala bostadsföretag

14:00
Övning:Påverkan på resultat- och balansräkning samt nyckeltal vid investeringar

(nyproduktion och/eller ombyggnation mm) inkl genomgång

Kaffe under pågående övning

15:30
Genomgång av övning
16:00
Avslut
Dag 1 – 22 oktober
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Inledning, repetition grundkurs investeringskalkylering

Livscykelekonomi byggnader mm.
Bo Nordlund, BREC och verksam vid Karlstads Universitet och tidigare vid KTH

10:15
Repetitionsövning

Investeringskalkyl nyproduktion

11:00
Olika värdebegrepp

Marknadsvärde, individuellt avkastningsvärde
Redovisningsrelaterade värdebegrepp
Inledande om värderingsmetoder

12:00
Lunch
13:00
Forts om olika värderingsmetoder

Avkastningsbaserad metod, ortsprismetod, kostnadsbaserad metod
Kalkyler baserade på totalt respektive eget kapital
Samband mellan diskonteringsränta och direktavkastningskrav
Härledning av avkastningskrav i kalkyler (diskonteringsränta mm)
Investeringskalkyler i ombyggnadssituationer

14:30
Kaffe
15:00
Övning: Investeringskalkyl ombyggnation
15:30
Övning: Beräkning av avkastningskrav
16:00
Genomgång övningar
16:30
Avslut
Dag 2 – 23 oktober
09:00
Redovisningsregler där fastighetsvärdering aktualiseras

Uppskrivning, nedskrivning, IFRS (internationell redovisningsstandard)

10:00
Kaffe
10:30
Redovisningsmässig gränsdragning

Underhållskostnad eller investering
Svenska redovisningsregler, något om skatteregler, internationella redovisningsregler
Avslutas med diskussion kring olika case avseende gränsdragning

12:00
Lunch
13:00
Avkastningskrav och övergripande om styrning

Kommunala bostadsföretag

14:00
Övning:Påverkan på resultat- och balansräkning samt nyckeltal vid investeringar

(nyproduktion och/eller ombyggnation mm) inkl genomgång

Kaffe under pågående övning

15:30
Genomgång av övning
16:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Madeleine Rahm
Madeleine Rahm är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar