Investeringskalkylering Grund
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 8 oktober

Skaffa dig en grundläggande kunskap och förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av olika investeringar.

Få grundläggande tänkesätt

Det kan antingen handla om att du ska ta fram beslutsunderlag, eller att du sitter i en position där du ska bedöma beslutsunderlag som andra har upprättat. Det grundläggande tänkesättet är detsamma oavsett om det gäller nyproduktion av byggnader, omfattande renoveringar, ett nytt uppvärmningssystem eller att installera en hiss. Den nya lagstiftning som trädde i kraft 2011 ställer krav på affärsmässighet, vilket innebär att investeringar måste utvärderas och dokumenteras på ett annat sätt än tidigare.

Modeller och beräkningar

Vi berör olika kalkylmodeller, men fokuserar på nuvärdesberäkning. Vi går igenom driftnettots delar, konsekvenser av ändrade intäkter och kostnader, kalkylräntans betydelse, investeringens konsekvenser för resultat- och balansräkning, gränsdragningen mellan underhåll och investeringar, samt hur man ska se på avskrivningar. En stor del av dagen ägnas åt övningsuppgifter.

Praktisk information

Datum och plats
21 oktober i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
4 600 kronor för medlem
6 500 kronor för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 8 oktober
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Målgrupp
Beslutsfattare och medarbetare som i sitt arbete behöver förstå de ekonomiska konsekvenserna av investeringar.

Medverkande

Thorbjörn Nilsen
Arbetar sedan 2007 på Sveriges Allmännytta. Delar tiden mellan medlemsföretagens ekonomifrågor inom ramen för enheten för ekonomi & juridik.Har tidigare arbetat 15 år som ekonomichef för olika fastighetsföretag.
Skriv ut programmet
Investeringskalkylering Grund
Dag 1 – 21 oktober
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Genomgång av begrepp:

Värde – olika definitioner
Investering
Ränta/avkastning
Kalkylränta
Diskontering
Risk – härledning
Direktavkastning

09:30
Kalkylmodeller

Genomgång i teori och praktik (med hjälp av excel)

11:00
Gruppövningar

Enkla betalningsflöden

12:00
Lunch
13:00
Genomgång gruppövningar

Driftnetto – beståndsdelar
Nyproduktion – kalkylmodell, förutsättningar
Ombyggnation – speciella frågor
Sambandet mellan kassaflödeskalkyl och redovisning – avskrivningar, låneränta
Nedskrivning – regelverk (översiktligt), marknadsvärdets betydelse

14:15
Kaffe
14:30
Gruppövningar

Nyproduktion och ombyggnad

15:30
Genomgång av övningar

Sammanfattning, frågor

16:30
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Thorbjörn Nilsen
Thorbjörn Nilsen är expert inom fastighetsekonomi.
placeholder+image
Madeleine Rahm
Madeleine Rahm är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar