Investeringskalkylering Grund
Stockholm 5 oktober
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 28 september

Grundläggande kunskap och förståelse

Kursen riktar sig till dig som ska ta fram beslutsunderlag eller ska bedöma beslutsunderlag som andra har upprättat. Du får en grundläggande kunskap och förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av investeringar och vad begrepp som kassaflöde, kalkylränta och avkastningskrav står för. Oavsett om det gäller nyproduktion, omfattande renoveringar, ett nytt uppvärmningssystem eller en lokalanpassning är det grundläggande tänkesättet detsamma. Det gäller att göra framtida in- och utbetalningar jämförbara med investeringar idag.

Vi berör olika kalkylmodeller, men fokuserar på nuvärdesberäkning. Vi går igenom driftnettots delar, konsekvenser av ändrade intäkter och kostnader samt kalkylräntans beståndsdelar och betydelse.  Vi berör också investeringens konsekvenser för resultat- och balansräkning, gränsdragningen mellan underhåll och investeringar, samt hur man ska se på avskrivningar. Teori varvas med övningsuppgifter. För att lösa uppgifterna använder vi Excel, men du behöver inte vara avancerad Excel-användare.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
5 oktober i Stockholm
Sveriges Allmännytta Akademi, Hornsgatan 15
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 600 kronor för medlem
6 500 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 28 september
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Beslutsfattare och medarbetare som i sitt arbete behöver förstå de ekonomiska konsekvenserna av investeringar.

Medverkande

Thorbjörn Nilsen
Arbetar sedan 2007 på Sveriges Allmännytta med medlemsföretagens ekonomifrågor inom ramen för enheten ekonomi & juridik. Har tidigare arbetat 15 år som ekonomichef för olika fastighetsföretag.
Skriv ut programmet
Investeringskalkylering Grund
Dag 1 – 5 oktober
09:30
Inledning

Genomgång av begrepp:

värde – olika definitioner
investering
ränta/avkastning
kalkylränta
diskontering
risk – härledning
direktavkastning

Kalkylmetoder – genomgång i teori och praktik (med hjälp av Excel)

11:00
Gruppövning - enkla betalningsflöden
12:00
Lunch
13:00
Genomgång gruppövningar

Nyproduktion – kalkylmodell, förutsättningar
Ombyggnation – speciella frågor
Sambandet mellan kassaflödeskalkyl och redovisning – avskrivningar, låneränta
Nedskrivning, marknadsvärdets betydelse

14:30
Gruppövningar – nyproduktion och ombyggnad
15:30
Genomgång av övningar, sammanfattning, frågor
16:30
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Madeleine Rahm
Madeleine Rahm är projektledare för utbildningar och konferenser.
placeholder+image
Thorbjörn Nilsen
Thorbjörn Nilsen är expert inom fastighetsekonomi.

Relaterade utbildningar

Investeringskalkylering Fortsättning

Behöver du i ditt arbete ta fram kalkyler för investeringar i nyproduktion eller större ombyggnader? Då är det här kursen för dig! Här får du även en fördjupad förståelse för de faktorer som styr...