K3 – Komponentredovisning
1 deltagare
- +
= 4 700 kr / 6 700 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd

En grundpelare för all redovisning i Sverige är de anvisningar som ges ut av Bokföringsnämnden. Anvisningarna är indelade i olika kategorier beroende i första hand på företagens storlek. De allra flesta icke noterade fastighetsföretagen tillämpar det så kallade K3-regelverket.

Komponentredovisning som grundpelare

Utbildningen K3 – komponentredovisning ägnas i första hand åt en del av regelverket som ofta ger upphov till problem och frågor, nämligen komponentindelning av fastigheter och vilka följder den får för redovisning av underhållskostnader och avskrivningar.

Kursen behandlar bland annat:

  • De viktigaste skillnaderna mellan K2- och K3-regelverket
  • Grundläggande principer och exempel på komponentindelning av fastigheter
  • Gränsdragningen mellan underhållskostnad och investering
  • Vilka konsekvenserna blir för driftnetto, underhållskostnader och avskrivningar
  • värdering  till verkligt värde och upplysning om detta
  • Upp- och nedskrivningar

För vem?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med eller vill öka din förståelse för redovisningsfrågor i fastighetsföretag. I första hand berör den de företag som tillämpar K3-regelverket, men kunskaperna är också viktiga för företag som tillämpar K2, men överväger att byta till K3.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
16 december 2020 i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 700 kronor för medlem
6 700 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 9 december

Medverkande

Bo Nordlund
Tekn dr. Redovisnings- och värderingsspecialist inom fastighetsområdet. Bo är verksam på Karlstads Universitet och i egna bolaget BREC- Bo Nordlund REC AB och har tidigare bl.a. varit verksam som auktoriserad revisor och fastighetsanalytiker på bank.
Skriv ut programmet
K3 – Komponentredovisning
Dag 1 – 16 december
09:15
Teknisk incheckning
09:30
Inledning – bakgrund och översikt byggnadsavskrivning m.m.

Bokföringsnämndens normgivning gällande fastighetsavskrivning, övergripande synsätt och utgångspunkter gällande fastighetsavskrivning.

Indelning av fastigheter/byggnader i komponenter

Principgenomgång hur bostadsbyggnader kan indelas i komponenter, men även vissa andra byggnadstyper tas upp övergripande.

Upp- och nedskrivningsregler samt med koppling till komponentmetod.

Tillkommande utgifter och gränsdragningsfrågan avseende underhållskostnad eller investering
Frågor kring övergång till komponentavskrivning

Frågor kring övergång till komponentavskrivning samt diskussion kring olika problemställningar – gräns underhåll och investering, tänkbar uppdelning om några olika byggnadstyper i komponenter.

16:30
Dagen slut

Kontakt

placeholder+image
Madeleine Rahm
Madeleine Rahm är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar

Styrelseutbildning

Att vara styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag kräver goda kunskaper om styrelsens ansvar och uppdrag. Under den här heldagsutbildningen går vi igenom de lagar och regelverk som styr...