K3 – Komponentredovisning
Stockholm 23 april
1 deltagare
- +
= 4 700 kr / 6 700 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 26 mars

En grundpelare för all redovisning i Sverige är de anvisningar som ges ut av Bokföringsnämnden. Anvisningarna är indelade i olika kategorier beroende i första hand på företagens storlek. De allra flesta icke noterade fastighetsföretagen tillämpar det så kallade K3-regelverket.

Utbildningen K3 – komponentredovisning ägnas i första hand åt en del av regelverket som ofta ger upphov till problem och frågor, nämligen komponentindelning av fastigheter och vilka följder den får för redovisning av underhållskostnader och avskrivningar.

Utbildningen behandlar bland annat:

  • De viktigaste skillnaderna mellan K2- och K3-regelverket
  • Grundläggande principer och exempel på komponentindelning av fastigheter
  • Gränsdragningen mellan underhållskostnad och investering
  • Vilka konsekvenserna blir för driftnetto, underhållskostnader och avskrivningar
  • värdering  till verkligt värde och upplysning om detta
  • Upp- och nedskrivningar

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med eller vill öka din förståelse för redovisningsfrågor i fastighetsföretag. I första hand berör den de företag som tillämpar K3-regelverket, men kunskaperna är också viktiga för företag som tillämpar K2, men överväger att byta till K3.

Praktisk information

Asset 1
Datum och plats
23 april i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Asset 78
Pris
4 700 kronor för medlem
6 700 kronor för övriga
Asset 80
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 26 mars
Asset 8
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Asset 6
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Program ej tillgängligt ännu

Relaterade utbildningar