Ställa klimatkrav i nyproduktion
Digitalt 16 mars 2021
1 deltagare
- +
= 3 800 kr / 5 800 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 16 februari

Hur ställer man klimatkrav i nyproduktion?  

Bygg- och fastighetssektorn står för nästan en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, varav hälften kommer från byggverksamheten. Det finns samtidigt ett fortsatt stort behov av att bygga fler bostäder – men hur gör man det och samtidigt ställer krav på låg klimatbelastning när vi bygger?

Tillsammans med IVL och Kommuninvest har Sverige Allmännytta tagit fram en vägledning för hur man kan ställa klimatkrav vid upphandling av bostadsprojekt. Vägledningen hjälper till att beräkna klimatpåverkan på ett enkelt sätt.

Sveriges Allmännytta har även tagit fram anvisningar på hur man gör beräkningar och klimatkalkyler som utgår ifrån Boverkets krav på klimatdeklarationer som gäller från och med 2022.

På denna kunskapsdag får ni lära er allt från vad de nya lagkraven på klimatdeklarationer innebär till hur man praktiskt ställer klimatkrav i upphandling, vad riskerna kan vara och vad det kan kosta.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
16 mars 2021 i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
3 800 kronor för medlem
5 800 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 16 februari
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår en livesändning och dokumentation.
Skriv ut programmet
Ställa klimatkrav i nyproduktion
Dag 1 – 16 mars
08:45
Incheckning i zoom
09:00
Inledning
09:10
Vägledning - En översikt
09:30
Klimatdeklaration – förståelse för klimatdeklarationen och innehållet
09:55
Paus
10:05
Entreprenadformer och LOU - vad säger våra regelverk vid upphandling och avtal av byggprojekt
10:50
Paus
11:00
Entreprenadformer och LOU - vad säger våra regelverk vid upphandling och avtal av byggprojekt. Fortsättning
11:45
Lunch
12:45
Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg och tekniska anvisningar
13:30
Paus
13:40
Goda exempel från våra bolag
Paus
Kontroll av klimatkrav i utförandet genom byggprocessen
Vad kostar bygget när man ställer klimatkrav?
16:30
Avslut

Relaterade utbildningar