Klimatkrav i nyproduktion
1 deltagare
- +
= 3 800 kr / 5 800 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd

Så ställer du klimatkrav i nyproduktion!   

Bygg- och fastighetssektorn står för nästan en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, varav hälften kommer från byggverksamheten. Det finns samtidigt ett fortsatt stort behov av att bygga fler bostäder – men hur gör man det och samtidigt ställer krav på låg klimatbelastning när vi bygger?

Tillsammans med IVL och Kommuninvest har Sverige Allmännytta tagit fram en vägledning för hur man kan ställa klimatkrav vid upphandling av bostadsprojekt. Vägledningen hjälper till att beräkna klimatpåverkan på ett enkelt sätt.

Sveriges Allmännytta har även tagit fram anvisningar på hur man gör beräkningar och klimatkalkyler som utgår ifrån Boverkets krav på klimatdeklarationer som gäller från och med 2022.

Allt detta går vi igenom steg för steg med möjlighet till att ställa frågor!

Ligg steget före

På denna kunskapsdag får ni lära er allt från vad de nya lagkraven på klimatdeklarationer innebär till hur man praktiskt ställer klimatkrav i upphandling, vad riskerna kan vara och vad det kan kosta.

Du får med dig:

  • En ökad förståelse för Klimatdeklarationen
  • Kunskap  om entreprenadformens påverkan på klimatkraven
  • Vad regelverken säger vid upphandling
  • Byggsektorns miljöberäkningsverkyg och tekniska anvisningar
  • Hur man följer upp klimatkraven genom byggprocessen
  • Vad man kan förvänta sig för kostnader

Teori varvas med praktiska exempel och diskussioner.

Varmt välkommen!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
16 mars 2021 - Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
3 800 kronor för medlem
5 800 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 12 mars
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår en livesändning och dokumentation.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Upphandlare, fastighetsutvecklare, byggledare, byggchefer, arbetande inom projekt, hållbarhet- miljö och energipersoner, fastighetschefer
Asset 79

Med digital kurs avses att kursen genomförs på distans i verktyget Zoom, och är lärarledd. Läs mer här…

I bekräftelsen på din anmälan får du detaljerad och praktisk information ang Zoom.

Medverkande

Sofia Heintz
Sofia är civilingenjör och tekn. lic i byggnadsstatik och driver frågor som bidrar till hållbart samhällsbyggande, där Allmännyttans Kombohus är en viktig del. Hon har lång erfarenhet av olika roller i bygg och fastighetsbranschen och har jobbat både som byggentreprenör och beställare.
Patrizia Finessi
Patrizia arbetar brett med miljö och utemiljö på enheten Fastighet & Boende. Hennes arbetsområden innefattar bland annat avfall, cirkulär ekonomi och resurshushållning, klimatpåverkan och certifiering, samt nyckeltal inom utemiljö och städ.
Karl Törnmarck
Karl är statsvetare med M.Sc i Hållbar utveckling och jobbar med att utveckla medlemsstöd inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad.
Elin Schedin
Elin arbetar som advokat på AG Advokat, en nischad affärsjuridisk byrå specialiserad på fastighet, entreprenad och industri. Hon har mer än tio års erfarenhet av att biträda både entreprenörer och beställare inom entreprenad-, konsult- och fastighetsrätt, och har även arbetat som bolagsjurist.
Helena Henriksson
Helena Henriksson, Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Regioner. Hennes rättsområden är offentlig upphandling, avtalsrätt, konkurrensrätt och offentlig säljverksamhet, nyttjanderätter till fastigheter däribland hyresjuridik m.m., kommunal bolagsrätt och ägarstyrningsfrågor, samverkan med idéburna aktörer. Hon har tidigare bland annat arbetat på regeringskansliet och som utredningssekreterare i utredningen om idéburna aktörer som bland annat hade i uppdrag att undersöka Idéburet offentligt partnerskap, IOP.
Åsa Thrysin
Åsa är forskare och konsult på IVL Svenska Miljöinstitutet. Hon är involverad i forskningsprojekt, regeringsuppdrag och konsultuppdrag kopplat till klimatberäkningar och klimatdeklarationer av byggnader. Hon är i grunden civilingenjör med inriktning husbyggnadsteknik och har tidigare erfarenhet av att jobba hos en av Sveriges största byggentreprenörer.
Stefan Jansson
Anders Ejlertsson
Anders expertområde är miljö och hälsoeffekter av byggmaterialanvändning, till exempel farliga ämnen, resurser och klimatpåverkan. Han arbetar med implementering av klimatberäkningsmetodik och verktyg i branschen både som expert, affärsutvecklare och projektledare. Anders arbetar även med hållbar upphandling och var bland annat projektledare för klimatkrav till rimlig kostnad.
Skriv ut programmet
Klimatkrav i nyproduktion
Dag 1 – 16 mars
08:45
Incheckning i zoom
09:40
Paus
09:45
Kravställande vid olika entreprenadformer

Hur ett byggprojekts entreprenadform kan påverka hur klimatkrav kan ställas i upphandling.

 

Elin Schedin, AG Advokat
10:30
Paus
10:40
Kravställande vid upphandling utifrån LOU
11:25
Lunch
12:25
Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg och tekniska anvisningar
13:10
Paus
13:45
14:30
Paus
15:30
Avslut

Kontakt

Relaterade utbildningar