Kommunikationsoperatör – en strategisk upphandling
Anmälan stängd
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

KO2.0 – ett nytt sätt att upphandla

Digitaliseringen i samhället ställer nya krav på oss som bostadsbolag. Trådlöst internet, 5G och IoT, Internet i hyran och nya välfärdstjänster i hemmet kräver att vi tänker om lite kring hur vi upphandlar kommunikationsoperatör. Denna seminarieserie på fem tillfällen med tillhörande workshops tar tag i just de nya frågeställningarna och det nya sättet vi behöver handla upp. Vi kommer att prata affärsmodeller och krav på teknik samt lyssna på branschen. Detta kommer inte bara att lägga grunden för hur ni ska tänka kring er KO-upphandling utan vi går lite mer på djupet med vår upphandlingsguide för KO2.0 som bas.

Seminarieserien är för dig som är i begrepp att handla upp KO eller att ta tag i trådlös inomhustäckning/5G.

Tillfällena genomförs främst digitalt förutom pass fyra som är en workshop på plats hos Sveriges Allmännytta i Stockholm.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
16 mars 2022
och 23 mars 2022
och 29 mars 2022
och 8 april 2022
och 25 april 2022 - Digitalt samt en workshop i Stockholm
Sveriges Allmännytta Akademi, Hornsgatan 15
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
5 900 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 11 mars
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning i verktyget Zoom. Dokumentation skickas ut i efterhand via länk.

Föreläsare

placeholder+image
Carl Ståhle
Expert digitalisering och digital fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
Jobbar med digitaliseringsfrågor, de nya beteenden, affärsmodeller och ändrade förutsättningar som kommer därav.
placeholder+image
Patrik Forsström
Konsult, RISE
placeholder+image
Anders Johansson
IT-Expert
Anders Johansson har arbetat på Sveriges Allmännytta med utveckling av IT, TV och bredbandsfrågor med inriktning på öppna nät och nya affärsmodeller. Han har deltagit i ett flertal utvecklingsprojekt inom dessa områden nationellt och på europanivå och deltar just nu i utvecklingsprojekt kring branschstandards för fastighetsnät och mobil teknik för kommunikation i fastigheter.
placeholder+image
Mikhail Popov
Tekn dr, seniorforskare, RISE
Teknologie doktor i fysik och matematik från KTH och seniorforskare på RISE – Research Institutes of Sweden. Han utvecklar och testar i fält innovativa och tvärvetenskapliga lösningar och tjänster inom telekommunikation, jordbruk, och omsorg.
placeholder+image
Peter Skoog
AB Familjebostäder
Peter har tidigare jobbat med programvaruutveckling i Norden med fokus på elnät och telekom. Sedan 6 år jobbar Peter på Familjebostäder b.la med olika aspekter av fastighetsautomation och verksamhetsförändring.
Skriv ut programmet
Kommunikationsoperatör – en strategisk upphandling
Dag 1 – 16 mars
KO2.0 en ny upphandling med nya möjligheter

Digitalt
Tid: 13.00 – 15.30

13:00
Introduktion
13:10
Omvärldsspaning – Det här står vi inför
13:25
Trådlös inomhustäckning - RISE-projektet i sin helhet
13:55
Paus
14:10
Historik KO-modellen
14:30
Varför behöver vi KO2.0
14:50
Gruppdiskussion
15:20
Avslutande ord
15:30
Dagen slut
Dag 2 – 23 mars
Affärsmodeller och nya intäkter

Digitalt
Tid: 09.00 – 11.50

09:00
Introduktion
09:10
Hur ska vi utveckla det digitala erbjudandet?
09:40
Paus
09:55
Vem ska stå för kostnaden?
10:10
Workshop

Pass 1:

”All inclusive” eller tjänst för tjänst?

Pass 2:

Vad ska ligga på hyran?

11:40
Avslutande ord
11:50
Dagen slut
Dag 3 – 29 mars
Tips från Coachen – vad vill branschen med KO-rollen?

Hur ser marknaden på KO2.0? – Föreläsning med diskussion

Digitalt
Tid: 09.00 – 11.40

09:00
Introduktion
09:10
Hur man ska se helheten – den gamla och nya affären

Föreläsare: Olle Svensson, Telia

09:30
Trådlöshet och end-to-end

Föreläsare: Ove Anebygd

09:50
Paus
10:20
KO modellen för stadsnätet

Föreläsare: Peter Lilja, KumBro

10:40
Paneldiskussion
11:30
Avslutande ord
11:40
Dagen slut
Dag 4 – 8 april
Workshop på Sveriges Allmännytta i Stockholm
08:30
Kaffe och smörgås
09:30

Grupp 1 – Affärsmodell & Affärsutveckling

 • Gruppledare Patrik Forsström
  • Hur kravställer vi affärsmodellen?
  • Hur ser kostnadsfördelning ut mellan parterna?
  • Vad tjänar vi pengar på med KO1.0 och vad tjänar vi på KO2.0
  • All inclusive eller tjänst för tjänst?
  • Sälja tjänst/tillgång till infrastruktur till kommun/region?
  • Hur hanterar vi 4:e porten?

Grupp 2 – Teknisk kravspec KO2.0

 • Gruppledare Anders Johansson
  • Hur kravställer vi funktion så att vi utvecklas över tid?
  • Vad måste finnas med i den tekniska kravspecen trots att vi ska kravställa funktion?
  • Funktion hos användarens utrustning?
  • Speca hårt eller låta marknaden vara med och utveckla?

Grupp 3 – Instegsprodukt KO1.5

 • Gruppledare Carl Ståhle
  • Trådlöst basinternet till alla (hur snabbt?)
  • Trådlös inomhustäckning (wifi) i alla allmänna utrymmen
  • Vad kan anses vara kvalitetshöjande? – ligga på hyran
  • Hur gör vi med den aktiva utrustningen?
  • Hur inför vi KO2.0 stegvis?
12:00
Lunch
13:00

Grupp 1 – Affärsmodell & Affärsutveckling

 • Gruppledare Patrik Forsström

Grupp 2 – Teknisk kravspec KO2.0

 • Gruppledare Anders Johansson

Grupp 3 – Instegsprodukt KO1.5

 • Gruppledare Carl Ståhle
14:30
Kaffe
14:45
Workshop fortsättning
16:00
Dagen slut
Dag 5 – 25 april
Slutredovisning – Vi delar våra resultat

Digitalt Tid: 09.00 – 12.00

Grupp 1 – Affärsmodell & Affärsutveckling

 • Gruppledare Patrik Forsström

Grupp 2 – Teknisk kravspec KO2.0

 • Gruppledare Anders Johansson

Grupp 3 – Instegsprodukt KO1.5

 • Gruppledare Carl Ståhle
11:30
Avslutning
12:00
Dagen slut
Dag 1 – 16 mars
KO2.0 en ny upphandling med nya möjligheter

Digitalt
Tid: 13.00 – 15.30

13:00
Introduktion
13:10
Omvärldsspaning – Det här står vi inför
13:25
Trådlös inomhustäckning - RISE-projektet i sin helhet
13:55
Paus
14:10
Historik KO-modellen
14:30
Varför behöver vi KO2.0
14:50
Gruppdiskussion
15:20
Avslutande ord
15:30
Dagen slut
Dag 2 – 23 mars
Affärsmodeller och nya intäkter

Digitalt
Tid: 09.00 – 11.50

09:00
Introduktion
09:10
Hur ska vi utveckla det digitala erbjudandet?
09:40
Paus
09:55
Vem ska stå för kostnaden?
10:10
Workshop

Pass 1:

”All inclusive” eller tjänst för tjänst?

Pass 2:

Vad ska ligga på hyran?

11:40
Avslutande ord
11:50
Dagen slut
Dag 3 – 29 mars
Tips från Coachen – vad vill branschen med KO-rollen?

Hur ser marknaden på KO2.0? – Föreläsning med diskussion

Digitalt
Tid: 09.00 – 11.40

09:00
Introduktion
09:10
Hur man ska se helheten – den gamla och nya affären

Föreläsare: Olle Svensson, Telia

09:30
Trådlöshet och end-to-end

Föreläsare: Ove Anebygd

09:50
Paus
10:20
KO modellen för stadsnätet

Föreläsare: Peter Lilja, KumBro

10:40
Paneldiskussion
11:30
Avslutande ord
11:40
Dagen slut
Dag 4 – 8 april
Workshop på Sveriges Allmännytta i Stockholm
08:30
Kaffe och smörgås
09:30

Grupp 1 – Affärsmodell & Affärsutveckling

 • Gruppledare Patrik Forsström
  • Hur kravställer vi affärsmodellen?
  • Hur ser kostnadsfördelning ut mellan parterna?
  • Vad tjänar vi pengar på med KO1.0 och vad tjänar vi på KO2.0
  • All inclusive eller tjänst för tjänst?
  • Sälja tjänst/tillgång till infrastruktur till kommun/region?
  • Hur hanterar vi 4:e porten?

Grupp 2 – Teknisk kravspec KO2.0

 • Gruppledare Anders Johansson
  • Hur kravställer vi funktion så att vi utvecklas över tid?
  • Vad måste finnas med i den tekniska kravspecen trots att vi ska kravställa funktion?
  • Funktion hos användarens utrustning?
  • Speca hårt eller låta marknaden vara med och utveckla?

Grupp 3 – Instegsprodukt KO1.5

 • Gruppledare Carl Ståhle
  • Trådlöst basinternet till alla (hur snabbt?)
  • Trådlös inomhustäckning (wifi) i alla allmänna utrymmen
  • Vad kan anses vara kvalitetshöjande? – ligga på hyran
  • Hur gör vi med den aktiva utrustningen?
  • Hur inför vi KO2.0 stegvis?
12:00
Lunch
13:00

Grupp 1 – Affärsmodell & Affärsutveckling

 • Gruppledare Patrik Forsström

Grupp 2 – Teknisk kravspec KO2.0

 • Gruppledare Anders Johansson

Grupp 3 – Instegsprodukt KO1.5

 • Gruppledare Carl Ståhle
14:30
Kaffe
14:45
Workshop fortsättning
16:00
Dagen slut
Dag 5 – 25 april
Slutredovisning – Vi delar våra resultat

Digitalt Tid: 09.00 – 12.00

Grupp 1 – Affärsmodell & Affärsutveckling

 • Gruppledare Patrik Forsström

Grupp 2 – Teknisk kravspec KO2.0

 • Gruppledare Anders Johansson

Grupp 3 – Instegsprodukt KO1.5

 • Gruppledare Carl Ståhle
11:30
Avslutning
12:00
Dagen slut
Dag 1 – 16 mars
KO2.0 en ny upphandling med nya möjligheter

Digitalt
Tid: 13.00 – 15.30

13:00
Introduktion
13:10
Omvärldsspaning – Det här står vi inför
13:25
Trådlös inomhustäckning - RISE-projektet i sin helhet
13:55
Paus
14:10
Historik KO-modellen
14:30
Varför behöver vi KO2.0
14:50
Gruppdiskussion
15:20
Avslutande ord
15:30
Dagen slut
Dag 2 – 23 mars
Affärsmodeller och nya intäkter

Digitalt
Tid: 09.00 – 11.50

09:00
Introduktion
09:10
Hur ska vi utveckla det digitala erbjudandet?
09:40
Paus
09:55
Vem ska stå för kostnaden?
10:10
Workshop

Pass 1:

”All inclusive” eller tjänst för tjänst?

Pass 2:

Vad ska ligga på hyran?

11:40
Avslutande ord
11:50
Dagen slut
Dag 3 – 29 mars
Tips från Coachen – vad vill branschen med KO-rollen?

Hur ser marknaden på KO2.0? – Föreläsning med diskussion

Digitalt
Tid: 09.00 – 11.40

09:00
Introduktion
09:10
Hur man ska se helheten – den gamla och nya affären

Föreläsare: Olle Svensson, Telia

09:30
Trådlöshet och end-to-end

Föreläsare: Ove Anebygd

09:50
Paus
10:20
KO modellen för stadsnätet

Föreläsare: Peter Lilja, KumBro

10:40
Paneldiskussion
11:30
Avslutande ord
11:40
Dagen slut
Dag 4 – 8 april
Workshop på Sveriges Allmännytta i Stockholm
08:30
Kaffe och smörgås
09:30

Grupp 1 – Affärsmodell & Affärsutveckling

 • Gruppledare Patrik Forsström
  • Hur kravställer vi affärsmodellen?
  • Hur ser kostnadsfördelning ut mellan parterna?
  • Vad tjänar vi pengar på med KO1.0 och vad tjänar vi på KO2.0
  • All inclusive eller tjänst för tjänst?
  • Sälja tjänst/tillgång till infrastruktur till kommun/region?
  • Hur hanterar vi 4:e porten?

Grupp 2 – Teknisk kravspec KO2.0

 • Gruppledare Anders Johansson
  • Hur kravställer vi funktion så att vi utvecklas över tid?
  • Vad måste finnas med i den tekniska kravspecen trots att vi ska kravställa funktion?
  • Funktion hos användarens utrustning?
  • Speca hårt eller låta marknaden vara med och utveckla?

Grupp 3 – Instegsprodukt KO1.5

 • Gruppledare Carl Ståhle
  • Trådlöst basinternet till alla (hur snabbt?)
  • Trådlös inomhustäckning (wifi) i alla allmänna utrymmen
  • Vad kan anses vara kvalitetshöjande? – ligga på hyran
  • Hur gör vi med den aktiva utrustningen?
  • Hur inför vi KO2.0 stegvis?
12:00
Lunch
13:00

Grupp 1 – Affärsmodell & Affärsutveckling

 • Gruppledare Patrik Forsström

Grupp 2 – Teknisk kravspec KO2.0

 • Gruppledare Anders Johansson

Grupp 3 – Instegsprodukt KO1.5

 • Gruppledare Carl Ståhle
14:30
Kaffe
14:45
Workshop fortsättning
16:00
Dagen slut
Dag 5 – 25 april
Slutredovisning – Vi delar våra resultat

Digitalt Tid: 09.00 – 12.00

Grupp 1 – Affärsmodell & Affärsutveckling

 • Gruppledare Patrik Forsström

Grupp 2 – Teknisk kravspec KO2.0

 • Gruppledare Anders Johansson

Grupp 3 – Instegsprodukt KO1.5

 • Gruppledare Carl Ståhle
11:30
Avslutning
12:00
Dagen slut
Dag 1 – 16 mars
KO2.0 en ny upphandling med nya möjligheter

Digitalt
Tid: 13.00 – 15.30

13:00
Introduktion
13:10
Omvärldsspaning – Det här står vi inför
13:25
Trådlös inomhustäckning - RISE-projektet i sin helhet
13:55
Paus
14:10
Historik KO-modellen
14:30
Varför behöver vi KO2.0
14:50
Gruppdiskussion
15:20
Avslutande ord
15:30
Dagen slut
Dag 2 – 23 mars
Affärsmodeller och nya intäkter

Digitalt
Tid: 09.00 – 11.50

09:00
Introduktion
09:10
Hur ska vi utveckla det digitala erbjudandet?
09:40
Paus
09:55
Vem ska stå för kostnaden?
10:10
Workshop

Pass 1:

”All inclusive” eller tjänst för tjänst?

Pass 2:

Vad ska ligga på hyran?

11:40
Avslutande ord
11:50
Dagen slut
Dag 3 – 29 mars
Tips från Coachen – vad vill branschen med KO-rollen?

Hur ser marknaden på KO2.0? – Föreläsning med diskussion

Digitalt
Tid: 09.00 – 11.40

09:00
Introduktion
09:10
Hur man ska se helheten – den gamla och nya affären

Föreläsare: Olle Svensson, Telia

09:30
Trådlöshet och end-to-end

Föreläsare: Ove Anebygd

09:50
Paus
10:20
KO modellen för stadsnätet

Föreläsare: Peter Lilja, KumBro

10:40
Paneldiskussion
11:30
Avslutande ord
11:40
Dagen slut
Dag 4 – 8 april
Workshop på Sveriges Allmännytta i Stockholm
08:30
Kaffe och smörgås
09:30

Grupp 1 – Affärsmodell & Affärsutveckling

 • Gruppledare Patrik Forsström
  • Hur kravställer vi affärsmodellen?
  • Hur ser kostnadsfördelning ut mellan parterna?
  • Vad tjänar vi pengar på med KO1.0 och vad tjänar vi på KO2.0
  • All inclusive eller tjänst för tjänst?
  • Sälja tjänst/tillgång till infrastruktur till kommun/region?
  • Hur hanterar vi 4:e porten?

Grupp 2 – Teknisk kravspec KO2.0

 • Gruppledare Anders Johansson
  • Hur kravställer vi funktion så att vi utvecklas över tid?
  • Vad måste finnas med i den tekniska kravspecen trots att vi ska kravställa funktion?
  • Funktion hos användarens utrustning?
  • Speca hårt eller låta marknaden vara med och utveckla?

Grupp 3 – Instegsprodukt KO1.5

 • Gruppledare Carl Ståhle
  • Trådlöst basinternet till alla (hur snabbt?)
  • Trådlös inomhustäckning (wifi) i alla allmänna utrymmen
  • Vad kan anses vara kvalitetshöjande? – ligga på hyran
  • Hur gör vi med den aktiva utrustningen?
  • Hur inför vi KO2.0 stegvis?
12:00
Lunch
13:00

Grupp 1 – Affärsmodell & Affärsutveckling

 • Gruppledare Patrik Forsström

Grupp 2 – Teknisk kravspec KO2.0

 • Gruppledare Anders Johansson

Grupp 3 – Instegsprodukt KO1.5

 • Gruppledare Carl Ståhle
14:30
Kaffe
14:45
Workshop fortsättning
16:00
Dagen slut
Dag 5 – 25 april
Slutredovisning – Vi delar våra resultat

Digitalt Tid: 09.00 – 12.00

Grupp 1 – Affärsmodell & Affärsutveckling

 • Gruppledare Patrik Forsström

Grupp 2 – Teknisk kravspec KO2.0

 • Gruppledare Anders Johansson

Grupp 3 – Instegsprodukt KO1.5

 • Gruppledare Carl Ståhle
11:30
Avslutning
12:00
Dagen slut
Dag 1 – 16 mars
KO2.0 en ny upphandling med nya möjligheter

Digitalt
Tid: 13.00 – 15.30

13:00
Introduktion
13:10
Omvärldsspaning – Det här står vi inför
13:25
Trådlös inomhustäckning - RISE-projektet i sin helhet
13:55
Paus
14:10
Historik KO-modellen
14:30
Varför behöver vi KO2.0
14:50
Gruppdiskussion
15:20
Avslutande ord
15:30
Dagen slut
Dag 2 – 23 mars
Affärsmodeller och nya intäkter

Digitalt
Tid: 09.00 – 11.50

09:00
Introduktion
09:10
Hur ska vi utveckla det digitala erbjudandet?
09:40
Paus
09:55
Vem ska stå för kostnaden?
10:10
Workshop

Pass 1:

”All inclusive” eller tjänst för tjänst?

Pass 2:

Vad ska ligga på hyran?

11:40
Avslutande ord
11:50
Dagen slut
Dag 3 – 29 mars
Tips från Coachen – vad vill branschen med KO-rollen?

Hur ser marknaden på KO2.0? – Föreläsning med diskussion

Digitalt
Tid: 09.00 – 11.40

09:00
Introduktion
09:10
Hur man ska se helheten – den gamla och nya affären

Föreläsare: Olle Svensson, Telia

09:30
Trådlöshet och end-to-end

Föreläsare: Ove Anebygd

09:50
Paus
10:20
KO modellen för stadsnätet

Föreläsare: Peter Lilja, KumBro

10:40
Paneldiskussion
11:30
Avslutande ord
11:40
Dagen slut
Dag 4 – 8 april
Workshop på Sveriges Allmännytta i Stockholm
08:30
Kaffe och smörgås
09:30

Grupp 1 – Affärsmodell & Affärsutveckling

 • Gruppledare Patrik Forsström
  • Hur kravställer vi affärsmodellen?
  • Hur ser kostnadsfördelning ut mellan parterna?
  • Vad tjänar vi pengar på med KO1.0 och vad tjänar vi på KO2.0
  • All inclusive eller tjänst för tjänst?
  • Sälja tjänst/tillgång till infrastruktur till kommun/region?
  • Hur hanterar vi 4:e porten?

Grupp 2 – Teknisk kravspec KO2.0

 • Gruppledare Anders Johansson
  • Hur kravställer vi funktion så att vi utvecklas över tid?
  • Vad måste finnas med i den tekniska kravspecen trots att vi ska kravställa funktion?
  • Funktion hos användarens utrustning?
  • Speca hårt eller låta marknaden vara med och utveckla?

Grupp 3 – Instegsprodukt KO1.5

 • Gruppledare Carl Ståhle
  • Trådlöst basinternet till alla (hur snabbt?)
  • Trådlös inomhustäckning (wifi) i alla allmänna utrymmen
  • Vad kan anses vara kvalitetshöjande? – ligga på hyran
  • Hur gör vi med den aktiva utrustningen?
  • Hur inför vi KO2.0 stegvis?
12:00
Lunch
13:00

Grupp 1 – Affärsmodell & Affärsutveckling

 • Gruppledare Patrik Forsström

Grupp 2 – Teknisk kravspec KO2.0

 • Gruppledare Anders Johansson

Grupp 3 – Instegsprodukt KO1.5

 • Gruppledare Carl Ståhle
14:30
Kaffe
14:45
Workshop fortsättning
16:00
Dagen slut
Dag 5 – 25 april
Slutredovisning – Vi delar våra resultat

Digitalt Tid: 09.00 – 12.00

Grupp 1 – Affärsmodell & Affärsutveckling

 • Gruppledare Patrik Forsström

Grupp 2 – Teknisk kravspec KO2.0

 • Gruppledare Anders Johansson

Grupp 3 – Instegsprodukt KO1.5

 • Gruppledare Carl Ståhle
11:30
Avslutning
12:00
Dagen slut

Rekommenderade hotell

Hilton Stockholm Slussen

Hilton Stockholm Slussen är beläget på hippa Södermalm och erbjuder fantastisk utsikt över vattnet och historiska Gamla stan. Här bort du på mycket kort avstånd från stadens centrum och främsta sevärdheter. Unna dig själv något på våra restauranger och vår bar, som erbjuder panoramautsikt över staden.

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en kurs eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Besök deras hemsida

Visa karta

Scandic Malmen

Scandic Malmen gränsar till området SoFo som karakteriseras av kultur, kreativitet, nöjesliv och shopping.  Tunnelbanan ligger alldeles runt hörnet och tar dig till Stockholms alla sevärdheter. Inom gångavstånd finns också pendeltåg som tar dig ut till Stockholmsmässan på 7 minuter. De har inget eget parkeringsgarage eller p-platser. Närmsta garage hittar du vid Medborgarplatsen, endast 200 m från hotellet där det finns gott om platser.

Sveriges Allmännytta har avtal med Scandic vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en kurs eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Besök deras hemsida

Visa karta

Clarion Hotel Stockholm

Clarion Hotel Stockholm är en självklar mötesplats för stockholmare men även ett internationellt event-, konferens- och affärshotell. Med perfekt läge på livfulla Södermalm i Stockholm är hotellet en bra bas för den som vill uppleva stadens puls.

Sveriges Allmännytta har avtal med Nordic Choice vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en kurs eller konferens skickas bokningskoder med i bekräftelsen på anmälan.

Besök deras hemsida

Visa karta

Kontakt

placeholder+image
Frida Bravo
Frida Bravo är projektledare för kurser och konferenser.