Krisstöd
Stockholm 19–20 oktober
1 deltagare
- +
= 6 900 kr / 9 400 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 20 september

En arbetsgivare är skyldig att ha beredskap för att hjälpa en anställd som hotas, skadas eller insjuknar akut i arbetet.

De flesta människor hamnar förr eller senare i situationer i livet då vi utsätts för stora påfrestningar, och arbetar man i ett utsatt yrke är risken ännu större. Målet är att deltagaren efter kursen ska kunna stötta kollegor som hamnat i svårigheter, samt ha verktyg att själv klara påfrestningar bättre.

Genom den här kursen får du förståelse för hur människor kan reagera vid starka påfrestningar. Vi tittar närmare på hur människor reagerar och varför. Du får kunskap om kollegialt stöd och avlastande samtal, samt hur du väljer lämplig stödåtgärd för en drabbad kollega. Vi går igenom rutiner för krisstöd och hur dessa kan tillämpas i den egna organisationen.

En stor del av kursen ägnas åt praktiska övningar där deltagare får träning i att lyssna och ställa rätt frågor. Du bör vara beredd på att både ge och ta emot konstruktiv feedback kopplat till ett flertal moment. Kursen förutsätter att deltagaren har god självkännedom och en personlig mognad.

Kursen är både teoretiskt och praktiskt inriktad.

Innehåll:

  • Analys av deltagarnas erfarenheter
  • Grupparbete
  • Diskussion
  • Teoriavsnitt
  • Praktiska övningar och återkoppling kring dessa

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
19–20 oktober i Stockholm
Sveriges Allmännytta Akademi, Hornsgatan 15
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
6 900 kronor för medlem
9 400 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 20 september
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Utbildningen riktas till personer som i sitt arbete ansvarar att stötta medarbetare.

Medverkande

Alexander Tilly
Författare till boken “Förebygg hot och våld på jobbet”, sakkunnig 2017-2018 i Regeringsuppdrag till Polismyndigheten om bemötande av personer med psykisk ohälsa. Undervisat i konflikthantering vid Polishögskolan, tränat polisens kris- och gisslanförhandlare och arbetat som ordningsvakt i Stockholm under många år. Utbildar bostadsbolag, bevakningsbransch, myndigheter, sjukhus, universitet och andra verksamheter om trygghet och säkerhet.
Skriv ut programmet
Krisstöd
Dag 1 – 19 oktober
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Inledning
12:00
Lunch
13:00
Fortsättning
14:30
Kaffe
14:50
Vi fortsätter där vi slutade innan kaffet
16:30
Avslut
Dag 2 – 20 oktober
08:30
Start
10:00
Kaffe
10:30
Fortsättning
12:00
Lunch
13:00
Fortsättning
14:30
Kaffe
14:50
Fortsättning
16:00
Avslut
Dag 1 – 19 oktober
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Inledning
12:00
Lunch
13:00
Fortsättning
14:30
Kaffe
14:50
Vi fortsätter där vi slutade innan kaffet
16:30
Avslut
Dag 2 – 20 oktober
08:30
Start
10:00
Kaffe
10:30
Fortsättning
12:00
Lunch
13:00
Fortsättning
14:30
Kaffe
14:50
Fortsättning
16:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar

Att förebygga och bemöta hot och våld

Konflikter uppstår ofta när kommunikationen inte fungerar och du som arbetar nära de boende kommer ibland i kontakt med de som inte mår bra och uppträder på ett oväntat sätt. Som medarbetare vid ett ...

Att förebygga och bemöta hot och våld

Konflikter kan uppstå av en mängd olika anledningar. Ibland är det kommunikationen som inte inte fungerar vilket kan leda till både missförstånd och feltolkningar. Du som arbetar nära de boende...