Kvalitetssäkring och nyckeltal för städning
Stockholm 27 november
1 deltagare
- +
= 4 700 kr / 6 700 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 29 oktober

Städning av bostadsfastigheter

Att kvalitetssäkra städning och städrelaterade tjänster är inte självklart och det finns
många utmaningar. Det har också visat sig att kravställa och upphandla kvalitetssäkrade städtjänster är komplicerat.

Med hjälp av denna utbildning får deltagaren en grundlig genomgång av modeller och verktyg för att kvalitetssäkra köpta städtjänster som utförs av egen personal. Målet är att deltagaren efter genomförd utbildning ska ha kunskap inom:

 • Framgångsfaktorer för kvalitetssäkrad städning i bostadsfastigheter.
 • Nyckeltal för trappstädning avseende tider och kostnader för städning av
  bostadsfastigheter.
 • Riskerna med att inte hantera trappstädning professionellt.
 • Städbranschens struktur.
 • Grundläggande metodik för att kvalitetssäkra städtjänster.
 • Avtalsstrukturen AFF och hur den kan användas inom städning.
 • Analys och utvärdering av städtjänster.
 • Grunderna inom professionell lokalvård.
 • Uppföljningsmetoder.

Utbildningen vänder sig till företag med egen anställd städpersonal och företag med upphandlade städtjänster.

 

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
27 november i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 700 kronor för medlem
6 700 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 29 oktober
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Beställare av städtjänster, arbetsledare, fastighetsförvaltare

Medverkande

Karl Henriksson
Karl arbetar med kvalitetssäkring av städtjänster. Fokus i hans arbete ligger både på upphandlade städtjänster och städtjänster som utförs med egen personal, så kallad egen regi.
Skriv ut programmet
Kvalitetssäkring och nyckeltal för städning
Dag 1 – 27 november
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Inledning & Metodik
 • Grundläggande metodik för kvalitetssäkrade städtjänster
 • Kvalitetssäkring av städprocesser
Förstudie med nulägesanalys
 • Nuläge Marknad
 • Städbranschen
 • Omvärld, hur gör andra?
 • Behovsanalys, forma en målbild med städtjänster
Trappstädning – teknik och logistik

Professionell trappstädning med rätt kvalitet, teknik och hållbarhet. (Praktiska exempel, hur göra i praktiken).

Goda exempel: Med utgångspunkt från ett bolag med egen regi städning och ett bolag med upphandlad städning arbetas de olika stegen igenom.

12:00
Lunch
13:00
Avtal/Interna överenskommelser
 • Avtal och objektsförteckningar AFF
 • Städinstruktioner, tjänstebeskrivningar
Nyckeltal och resurser
 • Generella nyckeltal
 • Nyckeltal från de goda exemplen, (städtider och kostnader)
14:30
Kaffe
15:00
Kompetens och organisation
 • Vilken kompetens och organisation är lämplig
 • Hur ser det ut i de goda exemplen
Uppföljning och kontroll
 • Avtalsförvaltning
 • Möten, rapport och städkontroll
 • Metod för förändringsarbete
Sammanfattning
16:30
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Anna Cederlöf
Anna är vd-assistent på Sveriges Allmännytta .

Relaterade utbildningar

Nöjda kunder – hur mäter vi det?

Konferens Boende, Kommunikation
De flesta allmännyttiga bolag mäter och följer upp kundnöjdhet genom enkäter med olika regelbundenhet. En del mäter årligen, andra mäter löpande online. Frågan är vad dessa mätningar ger oss för...