Lokaldagen
Digitalt 27 april
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 600 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 26 mars

Hur ser framtidens stadsrum ut?

På årets konferens kommer fokus av naturliga att skäl ligga på det senaste årets pandemi och vad den har och kommer att ha för konsekvenser på våra lokaler, dess verksamheter och på stadsmiljön i stort: hur mår våra kommersiella lokalhyresgäster? Kommer det att finnas handel i våra stadskärnor och stadsdelar i framtiden? Hur kommer framtidens stadsrum att se ut?

Sedan 2018 erbjuder Sveriges allmännytta en konferens med fokus på dig som ansvarar för lokaler i ett allmännyttigt bostadsföretag. Det kan gälla kommunala verksamhetslokaler som skolor, förskolor och omsorgsbostäder men även rent kommersiella lokaler på din ort.

Byt erfarenheter med varandra

Vi kommer även att diskutera det speciella förhållandet mellan det kommunala fastighetsbolaget och dess ägare kommunen, då denne även är en stor lokalhyresgäst. Vilka utmaningar finns i detta förhållande och hur kan dessa hanteras? Vi får höra goda exempel på tillvägagångssätt från olika medlemsbolag.

Välkommen till en dag där du får möjlighet att lära av erfarenheter från både kollegor och övriga aktörer i branschen samt få kunskap om viktiga regelverk och nyheter!

 

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
27 april i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 600 kronor för medlem
6 600 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 26 mars
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning Lokaldagen. Dokumentation via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
För dig som är vd, lokalchef, förvaltare, uthyrare eller dig som på annat sätt kommer i kontakt med lokaler och lokalhyresgäster.

Medverkande

Martin Ingvarson
Martin arbetar som expert inom lokalfrågor och började på Sveriges Allmännytta under försommaren 2020. Han har lång erfarenhet av stadsutveckling ur ett lokal- och verksamhetsperspektiv, både som konsult och fastighetsägare.
Skriv ut programmet
Lokaldagen
Dag 1 – 27 april
Programmet är preliminärt och det kommer att uppdateras kontinuerligt!
10:00
Välkomna!

Inledning & praktisk information om dagen.

Martin Ingvarson, Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta
Staden post Corona
Ägarstyrning/Kommunen som hyresgäst
Nyckeltal för produktion och drift av lokaler
Lokaluthyrning i praktiken
Aktiv lokalförvaltning
Juridisk uppdatering
Summering
16:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar

Nyhet
Få platser kvar

Stadsdelsutveckling

Det blir åtta dagar vid fyra tillfällen om hur du kan höja det sociala kapitalet i ett bostadsområde.Allmännyttan är ofta stora fastighetsägare i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar av...