Lokaldagen
Digitalt 27 april
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 600 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 20 april

Hur ser framtidens stadsrum ut?

På årets konferens kommer fokus av naturliga att skäl ligga på det senaste årets pandemi och vad den har och kommer att ha för konsekvenser på våra lokaler, dess verksamheter och på stadsmiljön i stort: hur mår våra kommersiella lokalhyresgäster? Kommer det att finnas handel i våra stadskärnor och stadsdelar i framtiden? Hur kommer framtidens stadsrum att se ut?

Byt erfarenheter med varandra

Vi kommer även att diskutera det speciella förhållandet mellan det kommunala fastighetsbolaget och dess ägare kommunen, då denne även är en stor lokalhyresgäst. Vilka utmaningar finns i detta förhållande och hur kan dessa hanteras? Vi får höra goda exempel på tillvägagångssätt från olika medlemsbolag.

Välkommen till en dag där du får möjlighet att lära av erfarenheter från både kollegor och övriga aktörer i branschen samt få kunskap om viktiga regelverk och nyheter!

 

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
27 april i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 600 kronor för medlem
6 600 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 20 april
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning via videoplattformen zoom. Dokumentation via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
För dig som är vd, lokalchef, förvaltare, uthyrare eller dig som på annat sätt kommer i kontakt med lokaler och lokalhyresgäster.

Medverkande

Martin Ingvarson
Martin arbetar som expert inom lokalfrågor och började på Sveriges Allmännytta under försommaren 2020. Han har lång erfarenhet av stadsutveckling ur ett lokal- och verksamhetsperspektiv, både som konsult och fastighetsägare.
Per Schlingmann
Per är författare, entreprenör och rådgivare. Han är en av Sveriges främsta talare inom kommunikation, strategi och framtidsfrågor.
Catharina Sundberg
Jan Åman
Jan är ansvarig för strategi och innovation i utvecklingen av Duved sedan 2018 med avsikt att skapa systemförändring på nationell nivå.
Lars Wijkmark
Anders Eklund
Lars Matton
Lars arbetar sedan 2010 som jurist på Sveriges Allmännytta och med de flesta juridiska frågor som ett allmännyttigt bostadsföretag kommer i kontakt med. Han har tidigare bland annat arbetat som advokat på en affärsjuridisk advokatbyrå.
Skriv ut programmet
Lokaldagen
Dag 1 – 27 april
10:00
Välkomna!

Inledning & praktisk information om dagen.

Martin Ingvarson, Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta
10:15
Det nya onormala - Så tar du vara på möjligheterna som uppstår med Coronakrisen

Coronapandemin visar återigen att vi lever i en tid av osäkerhet – och möjligheter. Till skillnad mot många andra menar Per Schlingmann att det inte handlar om att vänta in det som kallas det nya normala. Istället handlar det om att se till situationen som den är och ta vara på de möjligheter som uppstår i nuet. De som agerar i krisen kommer att vara vinnarna efteråt. Vi befinner oss i en tid av det nya onormala där det handlar om att ständigt vara nyfiken och agera.

Per Schlingmann, Författare, entreprenör & rådgivare
Strategisk lokalplanering för attraktiva lokala torg och handelsplatser

Vilken service och handel kan finnas på olika torg o handelsplatser?
Torg och handelsplatser har olika förutsättningar, hur planerar vi för att ge så god service som möjligt till dom omkringboende och samtidigt ha hög uthyrningsgrad.

Catharina Sundberg, Fastighetschef, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
Duved: med allmännyttan som drivkraft

Duved har sedan januari 2018 utvecklats för att bli ett exempel för hur en by i Jämtland kan bli vägvisare för ett hållbart, cirkulärt samhälle, med utgångspunkt i byborna och i byns idé om gemenskap. Med stöd av Vinnova ska modellerna bli prototyper för att kunna användas på andra platser, städer som byar, efter nya förutsättningar.

Jan Åman, Samhällsstrateg, innovatör och skribent
Teckna ett lokalhyresavtal

Uthyrning och förvaltning av verksamhetslokaler är något helt annat än uthyrning och förvaltning av bostäder. Vad är viktigt att tänka på vid tecknande av lokalkontrakt? Vilka (vanliga och kostsamma) fällor finns? Tips, trix och undvikande av fallgropar för dig som jobbar med uthyrning, utveckling och förvaltning av lokaler.

Lars Wijkmark, Vd, EdetHus
Gränsdragningsslista eller dialog?

Gränsdragningslistor är vanliga i alla hyresavtal, men kanske framförallt för offentliga verksamheter. Det är ett ofta använt verktyg för att förenkla och effektivisera förvaltningen men kan ibland upplevas vara frustrerande. Hör exempel på hur gränsdragningslistan kan kompletteras med dialog mellan hyresgäst och hyresvärd.

Anders Eklund, Vd, Leksandsbostäder AB
Uppdatering hyresjuridik

Senaste nytt från Sveriges Allmännyttas juridikavdelning. Aktuella rättsfall, lagförslag och andra nyheter relevanta för lokaler.

Lars Matton, Chefsjurist, Sveriges Allmännytta
Summering
16:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar

Allmännyttans fastighetsvecka

Häng med på Allmännyttans fastighetsvecka i maj. Under några timmar varje dag får du de senaste nyheterna inom fastighetsutveckling, goda exempel från andra bostadsbolag i landet och massor med...