Lokaler, lokalhyresjuridik och moms
Digitalt 20 oktober
1 deltagare
- +
= 4 700 kr / 6 700 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Få platser kvar

Lokalhyresmarknaden har förändrats

Tidigare så kallade ”säkra” lokalhyresgäster är inte längre så säkra. Kraftiga rationaliseringar bland företag, myndigheter och organisationer i kombination med ökad konkurrens på marknaden gör att det kan vara svårt att behålla gamla trogna hyresgäster. Det är viktigt att vara förutseende och professionell i sin uthyrningsverksamhet och i sina kontakter med hyresgäster.

Utbildningen är uppdelad i tre olika delar:

 • Lokalhyresjuridik
 • Lokaler
 • Moms

Under dagen behandlas reglerna om lokalhyresjuridik och ett särskilt avsnitt om moms i samband med uthyrning av lokaler. Vi går igenom hur man undviker oväntade och kostsamma överraskningar under och i samband med upphörande av hyresförhållanden.

Dessutom har vi ett avsnitt med vår nya Lokalexpert, Martin Ingvarsson. Där han bland annat pratar om att lokaler är en viktig komponent för att göra stadsdelar och bostadsområden trygga, attraktiva och levande. Utbildningen ger en inblick i hur lokalfrågan bör hanteras i ett bostadsbolag – tex. uthyrningsprocess, förvaltning samt strategier för vilken typ av verksamhet som är lämplig för olika typer av lokaler.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
20 oktober i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 700 kronor för medlem
6 700 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 21 september
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår en livesändning och dokumention
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Medarbetare som till vardags arbetar med uthyrning av lokaler.

Medverkande

Lars Matton
Lars arbetar sedan 2010 som jurist på Sveriges Allmännytta och med de flesta juridiska frågor som ett allmännyttigt bostadsföretag kommer i kontakt med. Han har tidigare bland annat arbetat som advokat på en affärsjuridisk advokatbyrå.
Martin Ingvarson
Martin arbetar som expert inom lokalfrågor och började på Sveriges Allmännytta under försommaren 2020. Han har lång erfarenhet av stadsutveckling ur ett lokal- och verksamhetsperspektiv, både som konsult och fastighetsägare.
Christina Grape
Skriv ut programmet
Lokaler, lokalhyresjuridik och moms
Dag 1 – 20 oktober
09:00
Incheckning i Zoom
09:30
Grundläggande begrepp och bestämmelser
 • Vad är en lokal?
 • Tvingande regler och möjligheter till avtalsreglering
 • Hyresgästens /Hyresvärdens rättigheter respektive skyldigheter
 • Lokalhyresgästens indirekta besittningsskydd
 • Uppsägningar
 • Uppsägningshandlingars innehåll – villkorsuppsägning respektive uppsägning för avflyttning
 • Hyresnämndens respektive tingsrättens roll
 • Överlåtelse, hyresgästens konkurs m.m.
Lars Matton, Chefsjurist, Sveriges Allmännytta
12:00
Lunch
13:00
Vikten av lokaler och en lokalstrategi
 • Lokalernas roll i det allmännyttiga bostadsbolaget
 • Lokalernas roll i stadsdelen
 • Vad är en lokalstrategi?
 • Uthyrningsprocessen
 • Aktiv förvaltning
Martin Ingvarson, Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta
14:00
Frivillig moms vid lokaluthyrning
 • Kort bakgrund till moms och frivillig moms
 • Vad innebär frivillig moms
 • Krav på hyresgästens verksamhet
 • Vanliga fällor/fel vid frivillig moms
Christina Grape, Auktoriserad skatterådgivare, Tax Services, PwC Sverige
14:45
Kaffe
15:00
Frivillig moms vid lokaluthyrning forts
 • Avdrag för investerings- och driftsmoms
 • Jämkning av investeringsmoms
 • Exempel på jämkningssituationer
 • Moms på garage- och p-platser
 • Parkeringsbolag vid nyproduktion
Christina Grape, Auktoriserad skatterådgivare, Tax Services, PwC Sverige
16:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar

Skatter och redovisning i fastighetsbolag

Utbildning Ekonomi & finans
Arbetar du idag med leverantörsreskontra, hyresavisering eller på någon annan funktion i företaget där du kommer i kontakt med dessa frågor? Eller är du ny i din roll i fastighetsbranschen? I den här...

Fastighetsmoms

Utbildning Ekonomi & finans
Momsreglerna för fastigheter är krångliga. Här får du en bred orientering inom området redovisning av fastighetsmoms. Utbildningen har både ett teoretiskt fokus och ett praktiskt fokus, vi varvar med ...