Lokaler och lokalhyresjuridik
Digitalt 23 mars
1 deltagare
- +
= 4 700 kr / 6 700 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Få platser kvar

Lokalhyresmarknaden har förändrats

Tidigare så kallade ”säkra” lokalhyresgäster är inte längre så säkra. Kraftiga rationaliseringar bland företag, myndigheter och organisationer i kombination med ökad konkurrens på marknaden gör att det kan vara svårt att behålla gamla trogna hyresgäster. Det är viktigt att vara förutseende och professionell i sin uthyrningsverksamhet och i sina kontakter med hyresgäster.

Kursen innehåller:

 • Lokaler
 • Lokalhyresjuridik

Lokaler bidrar till att skapa trygga och säkra områden

Under dagen behandlas reglerna om lokalhyresjuridik. Vi kommer även att ha ett avsnitt om att lokaler är en viktig komponent för att göra stadsdelar och bostadsområden trygga, attraktiva och levande. Kursen ger en inblick i hur lokalfrågan bör hanteras i ett bostadsbolag – tex. uthyrningsprocess, förvaltning samt strategier för vilken typ av verksamhet som är lämplig för olika typer av lokaler.

Den här dagen innefattar inte något avsnitt om moms. Vill du lära dig om moms så rekommenderar vi kursen Fastighetsmoms.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
23 mars i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 700 kronor för medlem
6 700 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 16 mars
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår en livesändning Lokaler och lokalhyresjuridik. Dokumentation via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
För dig som arbetar med uthyrning av lokaler.

Medverkande

Martin Ingvarson
Martin arbetar som expert inom lokalfrågor och började på Sveriges Allmännytta under försommaren 2020. Han har lång erfarenhet av stadsutveckling ur ett lokal- och verksamhetsperspektiv, både som konsult och fastighetsägare.
Lars Matton
Lars arbetar sedan 2010 som jurist på Sveriges Allmännytta och med de flesta juridiska frågor som ett allmännyttigt bostadsföretag kommer i kontakt med. Han har tidigare bland annat arbetat som advokat på en affärsjuridisk advokatbyrå.
Skriv ut programmet
Lokaler och lokalhyresjuridik
Dag 1 – 23 mars
Från klockan 9.15 finns det möjlighet att checka-in i zoom för att testa ljud och bild
09:30
Vikten av lokaler och en lokalstrategi
 • Lokalernas roll  i det allmännyttiga bostadsbolaget
 • Lokalernas roll i stadsdelen
 • Vad är en lokalstrategi?
 • Uthyrningsprocessen
 • Aktiv förvaltning
Martin Ingvarson, Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta
11:00
Grundläggande begrepp och bestämmelser
 • Vad är en lokal?
 • Tvingande regler och möjligheter till avtalsreglering
Lars Matton, Chefsjurist, Sveriges Allmännytta
12:00
Lunch
13:00
Fortsättning Grundläggande begrepp och bestämmelser
 • Hyresgästens /Hyresvärdens rättigheter respektive skyldigheter
 • Lokalhyresgästens indirekta besittningsskydd
Gruppdiskussioner
14:15
Paus
14:30
Fortsättning Grundläggande begrepp och bestämmelser
 • Uppsägningar
 • Uppsägningshandlingars innehåll – villkorsuppsägning respektive uppsägning för avflyttning
 • Hyresnämndens respektive tingsrättens roll
 • Överlåtelse, hyresgästens konkurs m.m.
16:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar

Fastighetsmoms

Momsreglerna för fastigheter är krångliga. Här får du en bred orientering inom området redovisning av fastighetsmoms. Kursen har både ett teoretiskt fokus och ett praktiskt fokus, vi varvar med en...

Lokaldagen

På årets konferens kommer fokus av naturliga att skäl ligga på det senaste årets pandemi och vad den har och kommer att ha för konsekvenser på våra lokaler, dess verksamheter och på stadsmiljön i...