Lokaler och lokalhyresjuridik
Digitalt 18 november
1 deltagare
- +
= 4 700 kr / 6 700 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 18 oktober

Lokalhyresmarknaden har förändrats

Tidigare så kallade ”säkra” lokalhyresgäster är inte längre så säkra. Kraftiga rationaliseringar bland företag, myndigheter och organisationer i kombination med ökad konkurrens på marknaden gör att det kan vara svårt att behålla gamla trogna hyresgäster. Det är viktigt att vara förutseende och professionell i sin uthyrningsverksamhet och i sina kontakter med hyresgäster.

Kursen innehåller:

 • Lokaler
 • Lokalhyresjuridik

Lokaler bidrar till att skapa trygga och säkra områden

Under dagen behandlas reglerna om lokalhyresjuridik. Vi kommer även att ha ett avsnitt om att lokaler är en viktig komponent för att göra stadsdelar och bostadsområden trygga, attraktiva och levande. Kursen ger en inblick i hur lokalfrågan bör hanteras i ett bostadsbolag – tex. uthyrningsprocess, förvaltning samt strategier för vilken typ av verksamhet som är lämplig för olika typer av lokaler.

Den här dagen innefattar inte något avsnitt om moms. Vill du lära dig om moms så rekommenderar vi kursen Fastighetsmoms.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum
18 november i Digitalt
Asset 79
Digitalt
Digitalt innebär att kursen eller konferensen genomförs på distans i verktyget Zoom eller motsvarande, och är lärarledd. I bekräftelsen på din anmälan får du detaljerad och praktisk information angående Zoom.
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 700 kronor för medlem
6 700 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 18 oktober
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning via videoplattformen zoom. Dokumentation skickas ut via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
För dig som arbetar med uthyrning av lokaler.

Medverkande

Martin Ingvarson
Martin arbetar som expert inom lokalfrågor och började på Sveriges Allmännytta under försommaren 2020. Han har lång erfarenhet av stadsutveckling ur ett lokal- och verksamhetsperspektiv, både som konsult och fastighetsägare.
Lars Matton
Lars arbetar sedan 2010 som jurist på Sveriges Allmännytta och med de flesta juridiska frågor som ett allmännyttigt bostadsföretag kommer i kontakt med. Han har tidigare bland annat arbetat som advokat på en affärsjuridisk advokatbyrå.
Skriv ut programmet
Lokaler och lokalhyresjuridik
Dag 1 – 18 november
Från klockan 9.15 finns det möjlighet att checka-in i zoom för att testa ljud och bild
09:30
Vikten av lokaler och en lokalstrategi
 • Lokalernas roll  i det allmännyttiga bostadsbolaget
 • Lokalernas roll i stadsdelen
 • Vad är en lokalstrategi?
 • Uthyrningsprocessen
 • Aktiv förvaltning
11:00
Grundläggande begrepp och bestämmelser
 • Vad är en lokal?
 • Tvingande regler och möjligheter till avtalsreglering
12:00
Lunch
13:00
Fortsättning Grundläggande begrepp och bestämmelser
 • Hyresgästens /Hyresvärdens rättigheter respektive skyldigheter
 • Lokalhyresgästens indirekta besittningsskydd
Gruppdiskussioner
14:15
Paus
14:30
Fortsättning Grundläggande begrepp och bestämmelser
 • Uppsägningar
 • Uppsägningshandlingars innehåll – villkorsuppsägning respektive uppsägning för avflyttning
 • Hyresnämndens respektive tingsrättens roll
 • Överlåtelse, hyresgästens konkurs m.m.
16:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar

Fastighetsmoms

Momsreglerna för fastigheter är krångliga. Här får du en bred orientering inom området redovisning av fastighetsmoms. Kursen har både ett teoretiskt fokus och ett praktiskt fokus, vi varvar med en...

Hyresjuridik fortsättning

Bygg på dina kunskaper i hyresjuridik genom att gå Hyresjuridik fortsättning. Hyreslagen är komplex och här går vi in djupare på de centrala bestämmelserna i hyreslagen och kommenterar dessa närmare....