Lokalhyresjuridik och moms
1 deltagare
- +
= 6 900 kr / 9 400 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 28 augusti

Det är viktigt att vara förutseende och professionell i sin uthyrningsverksamhet och i sina kontakter med hyresgäster.

Lokalhyresmarknaden har förändrats. Även tidigare så kallade ”säkra” lokalhyresgäster är inte längre så säkra. Kraftiga rationaliseringar bland företag, myndigheter och organisationer i kombination med ökad konkurrens på marknaden gör att det är svårt att behålla även gamla trogna hyresgäster.

Utbildningen behandlar reglerna om lokalhyresjuridik och ett särskilt avsnitt om moms i samband med uthyrning av lokaler. Vi går igenom hur man undviker oväntade och kostsamma överraskningar under och i samband med upphörande av hyresförhållanden.

Praktisk information

Datum och plats
3 september i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
6 900 kronor för medlem
9 400 kronor för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 28 augusti
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, luncher och dokumention
Målgrupp
Medarbetare som till vardags arbetar med uthyrning av lokaler.

Medverkande

Lars Matton
Lars arbetar sedan 2010 som jurist på Sveriges Allmännytta och med de flesta juridiska frågor som ett allmännyttigt bostadsföretag kommer i kontakt med. Han har tidigare bland annat arbetat som advokat på en affärsjuridisk advokatbyrå.
Christina Grape
Skriv ut programmet
Lokalhyresjuridik och moms
Dag 1 – 3 september
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Grundläggande begrepp och bestämmelser
 • Vad är en lokal?
 • Tvingande regler och möjligheter till avtalsreglering
 • Hyresgästens /Hyresvärdens rättigheter respektive skyldigheter
 • Lokalhyresgästens indirekta besittningsskydd
 • Uppsägningar
 • Uppsägningshandlingars innehåll – villkorsuppsägning respektive uppsägning för avflyttning
12:00
Lunch
13:00
Grundläggande begrepp och bestämmelser forts
 • Hyresnämndens respektive tingsrättens roll
 • Överlåtelse, hyresgästens konkurs m.m.
14:00
Frivillig moms vid lokaluthyrning
 • Kort bakgrund till moms och frivillig moms
 • Vad innebär frivillig moms
 • Krav på hyresgästens verksamhet
 • Vanliga fällor/fel vid frivillig moms
14:45
Kaffe
15:00
Frivillig moms vid lokaluthyrning
 • Avdrag för investerings- och driftsmoms
 • Jämkning av investeringsmoms
 • Exempel på jämkningssituationer
 • Moms på garage- och p-platser
 • Parkeringsbolag vid nyproduktion
16:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.
placeholder+image
Lars Matton
För juridisk rådgivning, ring 08-406 55 50. 

Relaterade utbildningar