Lokalkonverteringar
Digitalt 16 mars
1 deltagare
- +
= 2 500 kr / 4 000 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 10 mars

Lokalkonverteringar

Många medlemsbolag har olika typer av lokaler i sitt bestånd som man beslutat sig för att omvandla till bostäder. Denna trend drivs dels av det skriande behovet av nya bostäder, dels av hållbarhetstanken att vi bör ta hand om och bättre utnyttja de befintliga fastigheter vi har istället för att bygga nytt.

Används era lokaler rätt?

Att omvandla lokaler eller andra utrymmen till bostäder är förknippat med en hel del utmaningar. Dels finns det praktiska och/eller tekniska hinder i de befintliga byggnaderna som gör att denna typ av omvandling till goda boendemiljöer kan vara svår. Det finns även delar av såväl plan- och bygglovsprocessen som byggprocessen som påverkar förutsättningarna för lokalkonverteringar.

Säkerställ att lokalerna används på bästa sätt!

Vi anordnar en kunskapsdag om lokalkonverteringar där vi beskriver vilka regler och lagar som gäller men också lyfter fram goda exempel på hur dessa konverteringar kan gå till i praktiken.

Upplägget bygger på en mix av föredrag om genomförda projekt eller specifika utmaningar kopplade till frågan varvat med inlägg från olika experter liksom gruppdiskussioner. Syftet är att sammanföra medlemsbolag som antingen arbetar aktivt med den här typen av konverteringar eller har planer på att göra det så att vi alla kan dra lärdomar av varandras erfarenheter och utmaningar kopplade till omvandling av lokaler.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum
16 mars - Digitalt
Asset 79
Digitalt
Digitalt innebär att kursen eller konferensen genomförs på distans i verktyget Zoom eller motsvarande, och är lärarledd. I bekräftelsen på din anmälan får du detaljerad och praktisk information angående Zoom.
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
2 500 kronor för medlem
4 000 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 10 mars
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning via videoplattformen zoom. Dokumentation skickas ut via länk.

Medverkande

Martin Ingvarson
Martin arbetar som expert inom lokalfrågor och började på Sveriges Allmännytta under försommaren 2020. Han har lång erfarenhet av stadsutveckling ur ett lokal- och verksamhetsperspektiv, både som konsult och fastighetsägare.
Tove Lundmark Söderberg
Tove arbetar sedan 2021 som jurist på Sveriges Allmännytta med de flesta juridiska frågor som ett bostadsföretag kommer i kontakt med. Hon har tidigare bland annat arbetat på Regeringskansliet, Boverket och en advokatbyrå.
Johanna Bocian Österberg
Johanna arbetar som uppdragsansvarig arkitekt och studiochef för Okidoki arkitekters bostadsstudio. Hon har lång erfarenhet av ny- och ombyggnad av bostäder och arbetar med bostadsprojekt i olika skeden och nivåer.
Roger Gustafsson
Roger arbetar sedan 2005 som nationalekonom på Boverket. Arbetar främst med bostadsmarknadsfrågor men även med konsekvensanalyser vid regelgivning. Roger var projektledare för Boverkets regeringsuppdrag angående hinder för omvandling av lokaler till bostäder.
Skriv ut programmet
Lokalkonverteringar
Dag 1 – 16 mars
08:30
08:35
Vad säger PBL och BBR om omvandlingar?

Det är huvudsakligen Plan- och Bygglagen samt BBR (Boverkets Byggregler) som styr hur vi får uppföra byggnader i Sverige. Vad säger dessa om lokalkonverteringar?

Tove Lundmark Söderberg, Jurist, Sveriges Allmännytta
09:05
Utredning: Förutsättningar för omvandling av lokaler till bostäder

För ett drygt år sedan fick Boverket i uppdrag av regeringen att snabbutreda om det finns hinder för att omvandla lokaler till bostäder och i så fall vilka dessa hinder är.

Roger Gustafsson, Boverket, Nationalekonom
09:30
Paus
09:40
Värmdöbostäder AB

Värmdöbostäder utanför Stockholm har byggt om ett antal f d förråd, hobbylokaler och garage till små lägenheter framförallt för unga och studenter. Stefan Paulato, projektledare för omvandlingsprojekten, berättar om utmaningar och lärdomar från dessa projekt.

10:10
Gruppdiskussioner

I grupper med företrädare för andra medlemsbolag får ni tillfälle att diskutera frågan om lokalkonverteringar utifrån olika frågeställningar.
Vad är era största utmaningar kring konverteringar?
Saknas det kunskap/kompetens?
Vad är viktigt att tänka på innan man sätter igång?

10:25
Uppsamling av gruppdiskussionerna
10:40
Paus
10:50
Vad säger arkitekten?

Vad är viktigt att tänka på ur ett arkitektoniskt perspektiv när lokaler ska konverteras till bostäder? Bostäder ställer ofta helt andra krav på byggnaden än vad lokaler gör. Vilka krav är viktigast och hur kan man arbeta med dessa utmaningar?

Johanna Bocian Österberg, Okidoki, Arkitekt
11:10
MKB

MKB i Malmö har genomfört många lokalkonverteringar de senaste åren. Vad är de största utmaningarna som de har stött på? Hur kan man avgöra om eller när en lokal gör sig bättre som bostad? Magnus Ohlsson, förvaltare, berättar om MKB:s arbetssätt för lokalkonverteringar.

11:40
Gruppdiskussion

Vilka insikter har du gjort efter dagen? Vad kommer du att ta med dig i ditt arbete med lokalkonverteringar i ditt bolag?

11:50
Summering
12:00
Slut

Kontakt

placeholder+image
Mats Israelson
Mats är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar