Medarbetarsamtal
Stockholm 11 september
1 deltagare
- +
= 5 200 kr / 7 200 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 25 oktober

Få inspiration och nya kunskaper

Utbildningens syfte är att du som lönesättande chef ska få inspiration och kunskaper för att kunna genomföra ännu bättre medarbetar- och lönesamtal som ger önskvärt resultat.

Du kommer att få tips och idéer, hur du kan utveckla din kommunikativa förmåga att effektivt driva en måldialog. En måldialog som ger tydlighet i budskapet, acceptans för överenskommelser och tagna beslut under dialogprocessen. Utbildningen genomförs i seminarieform, träning i samtalsmetodik med extra vikt på utmanande samtal.

Fokusområden

  • Aktörer och samtalsplattform
  • Organisationens värdegrund och lönepolitikens förutsättningar
  • Medarbetarsamtal, lönedialog och lönesamtal. Hur hänger det ihop?
  • Samtalsmetodik/dialogmetoden att genomföra samtal

Dialogpedagogik tillämpas

Chefernas erfarenheter, problem, frågor och farhågor lyfts upp och diskuteras i chefsgrupperna. Processorienterat arbetssätt och coachande metodik används under hela inlärningsresan.

Utbildare med koll på branschens särskilda utmaningar

Utbildningen leds av Androulla Demetriadou som har arbetat med verksamhets- och personalutvecklingsuppdrag sedan 1986. I över tio år har hon arbetat med ledarskap, förändring och individuell coaching i och för SABO-företag. Det gör att hon har stor erfarenhet av de särskilda utmaningar, problem och möjligheter som finns inom branschen.

Androulla Demetriadou uppskattas för sin inkluderande attityd och pedagogiska förmåga som stimulerar människor att vilja öppna sig, lära nytt och utvecklas. Hon får högsta betyg i alla utvärderingar och är extra uppskattad för sin förmåga att fånga upp deltagarnas frågeställningar.

Praktisk information

Asset 1
Datum och plats
12 november 2019 i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Asset 78
Pris
5 200 kronor för medlem
7 200 kronor för övriga
Asset 80
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 25 oktober
Asset 8
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Asset 6
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Målgrupp
Målgrupp
Chefer i bostadföretag

Medverkande

Androulla Demetriadou
Skriv ut programmet
Medarbetarsamtal
Dag 1 – 12 november
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Utbildningen börjar
12:00
Lunch
13:00
Utbildningen fortsätter
14:30
Kaffe
15:00
Utbildningen fortsätter
16:30
Dagen avslutas

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar