Medarbetarsamtal
Stockholm 26 oktober
1 deltagare
- +
= 5 200 kr / 7 200 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 27 september

Få inspiration och nya kunskaper

Kursens syfte är att du som lönesättande chef ska få inspiration och kunskaper för att kunna genomföra ännu bättre medarbetar- och lönesamtal som ger önskvärt resultat.

Du kommer att få tips och idéer, hur du kan utveckla din kommunikativa förmåga att effektivt driva en måldialog. En måldialog som ger tydlighet i budskapet, acceptans för överenskommelser och tagna beslut under dialogprocessen. Kursen genomförs i seminarieform, träning i samtalsmetodik med extra vikt på utmanande samtal.

Fokusområden

  • Aktörer och samtalsplattform
  • Organisationens värdegrund och lönepolitikens förutsättningar
  • Medarbetarsamtal, lönedialog och lönesamtal. Hur hänger det ihop?
  • Samtalsmetodik/dialogmetoden att genomföra samtal

Dialogpedagogik tillämpas

Chefernas erfarenheter, problem, frågor och farhågor lyfts upp och diskuteras i chefsgrupperna. Processorienterat arbetssätt och coachande metodik används under hela inlärningsresan.

Föreläsare med koll på branschens särskilda utmaningar

Kursen leds av Androulla Demetriadou som har arbetat med verksamhets- och personalutvecklingsuppdrag sedan 1986. I över tio år har hon arbetat med ledarskap, förändring och individuell coaching i och för Sveriges Allmännyttas medlemsföretag. Det gör att hon har stor erfarenhet av de särskilda utmaningar, problem och möjligheter som finns inom branschen.

Androulla Demetriadou uppskattas för sin inkluderande attityd och pedagogiska förmåga som stimulerar människor att vilja öppna sig, lära nytt och utvecklas. Hon får högsta betyg i alla utvärderingar och är extra uppskattad för sin förmåga att fånga upp deltagarnas frågeställningar.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
26 oktober i Stockholm
Sveriges Allmännytta Akademi, Hornsgatan 15
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
5 200 kronor för medlem
7 200 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 27 september
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Chefer i bostadföretag

Medverkande

Androulla Demetriadou
Androulla uppskattas för sin inkluderande attityd och pedagogiska förmåga som stimulerar människor att vilja öppna sig, lära nytt och utvecklas.
Skriv ut programmet
Medarbetarsamtal
Dag 1 – 26 oktober
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Kursen börjar
12:00
Lunch
13:00
Kursen fortsätter
14:30
Kaffe
15:00
Kursen fortsätter
16:30
Dagen avslutas

Kontakt

placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar