Minska effekterna av värme och torka
Digitalt 13 oktober
1 deltagare
- +
= 2 500 kr / 4 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 10 oktober

I Sverige bygger vi energieffektiva hus med bra isolering för att skydda oss mot kyla. Efter en lång mörk vinter längtar vi efter ljus vill gärna ha stora fönster med stort ljusinsläpp. Vi har nu fått problem med allt längre perioder med höga temperaturer under sommarhalvåret. Det leder till perioder av höga inomhustemperaturer med ökade risker för sköra personer med hälsoproblem och ibland ökad dödlighet som följd. Ett annat problem med klimatförändringar utöver ökad nederbörd och värme är brist på vatten och torka. Torka förekommer lokalt i vissa delar av landet och kan ge stora problem. Det är ett problem för växtligheten och ekosystemen samt minskad mängd grundvatten. 

På den här klimatanpassningsdagen ska vi få höra mer om vad som kan göras för att hantera höga inomhustemperaturer under den varmare årstiden och vad som kan göras för att minska vattenanvändningen. 

 

Vi arrangerar även en halvdag om klimatanpassning den 6 oktober ”Risk- och sårbarhetsanalys”, se nedan under relaterade utbildningar.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum
13 oktober - Digitalt
Asset 79
Digitalt
Digitalt innebär att kursen eller konferensen genomförs på distans i verktyget Zoom eller motsvarande, och är lärarledd. I bekräftelsen på din anmälan får du detaljerad och praktisk information angående Zoom.
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
2 500 kronor för medlem
4 500 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 10 oktober
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning i verktyget Zoom. Dokumentation skickas ut i efterhand via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
För dig som arbetar med klimatfrågor

Medverkande

Patrizia Finessi
Patrizia arbetar brett med miljö och utemiljö på enheten Fastighet & Boende. Hennes arbetsområden innefattar bland annat avfall, cirkulär ekonomi och resurshushållning, klimatpåverkan och certifiering, samt nyckeltal inom utemiljö och städ.
Bengt Lind
Bengt arbetar som expert inom fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta.
Tove Lineskär
Tove Lineskär har arbetat i den gröna sektorn sedan 2016 då hon avslutade sina studier vid Sveriges Lantbruks Universitet. Med sina tidigare erfarenheter från trädplantskola och utbildning i den gröna branschen arbetar hon på Scandinavian Green Roof Institute i Malmö som projektledare och konsult. Blågröna lösningar är den lösning vi måste prioritera för att skapa hållbara miljöer i våra städer där både människan och den biologiska mångfalden får ta sin plats. 
Akko Karlsson
Akko har arbetat som driftchef för Västerviks Norra och centrala driftområden. Sedan 2018 arbetar hon som hållbarhetscoach för att jobba med 2030-målen och hållbarhetsfrågor mer systematiskt.   Klimatanpassning är en given del i arbetet. Västervik är en särskilt utsatt kustkommun med både torka, vattenbrist och skyfall. VBAB fick Allmännyttans utmärkelse för Fossilfritt- arbete 2020 med funktionell omställning till HVO i dieselbilarna. Västerviks kommun ligger 1:a i den årliga hållbarhetsrankingen i sin klass, och på 11:e plats nationellt av våra 290 kommuner.  
Skriv ut programmet
Minska effekterna av värme och torka
Dag 1 – 13 oktober
09:10
Den varma staden

Värme-ö effekter i staden. Gröna klimatanpassningar för värmeböljor i bostad och på bostadsgården. Hur kan vi med grönska skapa ett hälsosamt klimat i våra bostäder och på vår bostadsgårdar? 

Tove Lineskär, Utbildningsverksamhetsansvarig, Scandinavian Green Roof Institute
10:00
Diskussion - värme
10:15
Kaffe
10:30
Taxor och klimatförändringar driver på vattenhushållningen
  • Förebyggande arbete med ronderingar  
  • Vattenfördröjande åtgärder med bevattningsdammar  
  • Ny teknik i nyproduktion – spolning av toaletter med dagvatten 
Akko Karlsson, Hållbarhetscoach, Västerviks Bostads AB
11:00
TBD
12:00
Avslutning

Kontakt

placeholder+image
Mats Israelson
Projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar

Nyhet

Risk- och sårbarhetsanalys för bostadsföretag

Fastighetsägare behöver en större beredskap för att minska effekterna av ett förändrat klimat. Klimatförändringar som vi ser redan nu kommer att öka, vi kommer att drabbas fler och större skyfall, vär...