Minska effekterna av värme och torka
Digitalt 7 mars
1 deltagare
- +
= 3 000 kr / 4 750 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 1 mars

Hur kan vi anpassa våra byggnader och utemiljöer för att minska effekterna av ett förändrat klimat med allt högre temperaturer under sommarhalvåret? Höga temperaturer i våra lägenheter är ett hälsoproblem för sköra personer och även en ansvarsfråga i hyresavtalet. Torka blir en följd av återkommande värmeböljor som ger stora problem för växtligheten och ekosystemen samt minskad mängd grundvatten. Vi kommer behöva använda vår vattenresurs mer effektivt och vara sparsamma.

På den här klimatanpassningsdagen får vi höra om hur vi kan klimatanpassa med grönska på våra bostadsgårdar för att öka skugga på bostadsgårdarna och minska värmen inomhus. Vi kommer också att få höra hur man kan arbeta förebyggande med ronderingar, göra vattenfördröjande åtgärder med bevattningsdammar samt spola toaletter med dagvatten. Och om vikten av att minska vatten konsumtion och få tips om hur man kan genomföra vattensparkampanjer.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
7 mars - Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
3 000 kronor för medlem
4 750 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 1 mars
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning via videoplattformen zoom. Dokumentation skickas ut via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Förvaltningschefer, fastighetschefer, driftchefer, boendekommunikation samt miljö- och klimatfrågor

Föreläsare

placeholder+image
Patrizia Finessi
Expert miljö, Sveriges Allmännytta
Arbetar med avfall, cirkulär ekonomi och resurshushållning, klimatpåverkan & certifiering, samt nyckeltal inom utemiljö och städ.
placeholder+image
Bengt Lind
Expert Fastighetsförvaltning, Sveriges Allmännytta
Bengt arbetar som expert inom fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta.
placeholder+image
Akko Karlsson
Hållbarhetscoach, Västerviks Bostads AB
Arbetat som driftchef för Västerviks Norra och Centrala driftområden. Sedan 2019 arbetar hon som hållbarhetscoach med 2030-målen.
placeholder+image
Sandra Nordström
kommunikationsstrateg, Sydvatten
Över 20 år inom kommunikation, sedan fyra år med inriktning på vatten och hållbarhet. Detta har också blivit till en passion.
placeholder+image
Nilas Lätt
projektledare, Scandinavian GreenRoof Institute
Landskapsarkitekt och projektledare fokus på klimatanpassning och blågrön infrastruktur.
placeholder+image
Martin Skoglund
Energiansvarig, Vidingehem
Civilingenjör med snart 10 års erfarenhet från arbete med energifrågan i fastighetsbranschen. Medlem i Allmännyttans energiråd.
Skriv ut programmet
Minska effekterna av värme och torka
Dag 1 – 7 mars
13:10
Den varma staden

Värme-ö effekter i staden. Gröna klimatanpassningar för värmeböljor i bostad och på bostadsgården. Hur kan vi med grönska skapa ett hälsosamt klimat i våra bostäder och på våra bostadsgårdar?

Nilas Lätt, projektledare, Scandinavian GreenRoof Institute
14:00
Diskussion - värme
14:15
Kaffe
14:30
Taxor och klimatförändringar driver på vattenhushållningen
  • Förebyggande arbete med ronderingar
  • Vattenfördröjande åtgärder med bevattningsdammar
  • Ny teknik i nyproduktion – spolning av toaletter med dagvatten
Akko Karlsson, Hållbarhetscoach, Västerviks Bostads AB
15:00
Lyckosam vattensparkampanj på Vidingehem
Våren 2021, under Växjös hållbarhetsvecka, startade Vidingehem (dåvarande Växjöbostäder) igång en vattensparutmaning för alla sina hyresgäster med målet att sänka vattenanvändningen med 10 procent.
Martin Skoglund, Energiansvarig, Vidingehem
15:20
Hållbar Vattenanvändning

För att underlätta kommunikationen kring hållbar vattenanvändning, i linje med kraven i Agenda 2030 har Svenskt Vatten tagit fram ett kommunikationskoncept

Sandra Nordström, kommunikationsstrateg, Sydvatten
16:00
Avslutning

Kontakt

placeholder+image
Mats Israelson
Projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar