Modernare byggregler – kan det öka bostadsbyggandet?
1 deltagare
- +
Gratis för medlem
Gratis för övriga
Anmälan
Senast 10 januari

Bostadsbyggandet i Sverige har under lång tid varit för lågt i förhållande till befolkningstillväxten. I majoriteten av landets kommuner är det underskott på bostäder. Kan förslagen från Kommittén för modernare byggregler bidra till att öka byggandet?

Kommittén för modernare byggregler tillsattes av regeringen 2017 med uppdrag att se över och modernisera bland annat plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler och föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder i syfte att gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. Kommittén har även haft i uppdrag att utreda behovet av reglering för att minska klimat- och miljöpåverkan under byggprocessen och vid materialval.

Den 19 december presenterade kommittén sitt slutbetänkande. På frukostseminariet den 14 januari kommer Anna Sander som, tillsammans med Kurt Eliasson, lett kommitténs arbete och presenterar utredningens resultat och förslag. Förslagen kommenteras och diskuteras av en panel.

Seminariet kommer även websändas.

Praktisk information

Asset 1
Datum och plats
14 januari i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Asset 78
Pris
Gratis för medlem
Gratis för övriga
Asset 80
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 10 januari
Asset 8
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Asset 6
Vad ingår
Kaffe och smörgås vid ankomst

Medverkande

Jonas Högset
Moderator för seminariet
Stefan Sandberg
Stefan är vd på Uppsalahem AB och har innan dess en lång bakgrund från såväl konsult- som entreprenadbranschen.
Fredrik Elmgren
Fredrik Elmgren är regionchef för Serneke region Öst. Serneke Bygg AB levererar heltäckande tjänster inom entreprenad- och fastighetsutveckling med målet att uppfattas som det mest nytänkande, engagerande och dynamiska bolaget i branschen.
Anna Sander
Anna Sander arbetar som utredare för Kommittén för modernare byggregler, som nyligen har kommit med flera förslag för att förenkla och underlätta tillämpningen av byggreglerna.
Skriv ut programmet
Modernare byggregler – kan det öka bostadsbyggandet?
Dag 1 – 14 januari
07:45
Kaffe och smörgås
08:15
Seminariet börjar
09:15
Seminariet avslutas

Relaterade utbildningar