Nätverksträff för ordförande och vice ordförande
Göteborg 2–3 oktober
Stockholm 17–18 oktober
Malmö 6–7 november
1 deltagare
- +
= 5 500 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Få platser kvar
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

En träff för dig som är ordförande och vice ordförande i ett allmännyttigt bostadsföretag

Är du förtroendevald ordförande eller vice ordförande och vill få möjlighet att lära dig mer om allmännyttan och områden som berör allmännyttiga bolag? Då är våra nätverksträffar rätt forum för dig. Under två dagar fördjupar vi oss bland annat i ekonomi och hyresförhandlingar, men framför allt så får du möjlighet att träffa andra styrelseledamöter och utbyta erfarenheter. Intressanta föreläsningar varvas med interaktiva möten med kollegor.

Vi hoppas få träffa dig under hösten 2023 på någon av våra träffar!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
2–3 oktober - Göteborg
Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
5 500 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 5 september
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Sveriges Allmännytta har reserverat rum på Elite Hotel Plaza Göteborg. I din anmälan till träffen uppger du om du önskar boka logi. Rummen är bokningsbara till den 1 september och bokas därefter på förfrågan. Kostnaden på 1326 kr/ rum exkl. moms faktureras deltagaren tillsammans med deltagaravgiften.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Ordförande och vice ordförande i Sveriges Allmännyttas medlemsföretag

Föreläsare

placeholder+image
Carin Ramneskär
2:e vice ordförande, Sveriges Allmännytta
Carin är 2:e vice ordförande i Sveriges Allmännytta och ordförande Valbohem AB. Tidigare kommunalråd i Uddevalla.
placeholder+image
Martin Grander
Biträdande lektor och bostadsforskare, Malmö Universitet
Bitr. lektor i urbana studier vid MU. Forskar om bostadsförsörjning med fokus på boendets betydelse för jämlika levnadsvillkor.
placeholder+image
Hanna Larsson
Expert bostadspolitik, Sveriges Allmännytta
Hanna är bostadspolitisk expert och har arbetat på Sveriges Allmännytta sedan 2002. I botten är hon civilekonom och har under åren arbetat med många olika frågor som rör allmännyttan, bland annat äldres boende, kompetensförsörjnings-frågor, och morgondagens allmännytta.
placeholder+image
Anders Nordstrand
Vd, Sveriges Allmännytta
VD sedan 2016. Lång erfarenhet inom allmännyttan. Tidigare VD på Bostads AB Mimer och på Micasa Fastigheter.
placeholder+image
Thorbjörn Nilsen
Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
Arbetar på Sveriges Allmännytta med medlemsföretagens ekonomifrågor inom ramen för enheten ekonomi & juridik.
Skriv ut programmet
Nätverksträff för ordförande och vice ordförande
Dag 1 – 2 oktober
12:00
Lunch
12:45
Välkomna!

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, hälsar välkommen och går igenom programmet för dagarna. Deltagarna får därefter möjlighet att presentera sig för varandra.

13:00
Sveriges Allmännyttas nya styrelse

Kort presentation av Sveriges Allmännyttas styrelse som valdes vid kongressen i mars 2023.

Carin Ramneskär, 2:e vice ordförande, Sveriges Allmännytta
13:15
Bostadsfrågan som politik och intressekamp - en nyutkommen bok om bostadspolitiken

Författarna presenterar under föreläsningen delar av den nyligen utgivna boken Bostadsfrågan som politik och intressekamp. I boken analyseras svensk bostadspolitik i dag och över tid. Bokens utgångspunkt är att bostadsfrågan inte bara handlar om offentlig policy och politik utan också formas av intressekamp mellan olika aktörer, vilket inte minst gäller inom hyressektorn. Boken belyser bostadsfrågan brett, men under föreläsningen fokuserar författarna särskilt på hyresrätten och allmännyttans roll i svensk bostadsförsörjning.

Martin Grander, Biträdande lektor och bostadsforskare, Malmö Universitet
14:45
Kaffe
15:15
Agenda 2023-2027

På Sveriges Allmännyttas kongress i mars beslutades enhälligt om en ny Agenda för mandatperioden 2023–2027. Med agendan pekar kongressen ut vilka uppgifter som Sveriges Allmännytta ska lägga särskild vikt vid under mandatperioden och varför. En representant från vd-staben berättar om Agendan och hur Sveriges Allmännytta konkret kommer att ta sig an uppgifterna både som bransch- och som intresseorganisation.

Hanna Larsson, Expert bostadspolitik, Sveriges Allmännytta
16:15
Paus
16:30
Aktuella bostadspolitiska frågor

Vad händer på bostadsmarknaden och i bostadspolitiken? Vad är på gång i regering, riksdag och utredningsväsendet? En representant från Sveriges Allmännyttas vd-stab presenterar en exposé över aktuella bostadspolitiska frågor.

Hanna Larsson, Expert bostadspolitik, Sveriges Allmännytta
17:15
Avslut
19:00
Middag
Dag 2 – 3 oktober
09:00
Hyresförhandlingar 2023 och utsikt mot 2024

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Allmännytta kom 2022 överens om fem faktorer som ska ligga till grund för de årliga förhandlingarna. Syftet med den gemensamt framtagna rekommendationen är att underlätta förhandlingarna.

Vad blev resultatet av hyresförhandlingarna 2023 och hur förhöll sig parterna till Trepartensöverenskommelsen. Vi resonerar om utfallet, men också om utvärderingen och Trepartens förslag till rekommendationer för 2024.

Anders Nordstrand, Vd, Sveriges Allmännytta
10:00
Kaffe
10:30
Medlemmarnas ekonomi

Hur utvecklas bygg- och energipriser, räntor och andra omvärldsfaktorer, och vilka blir konsekvenserna i medlemsföretagens resultat- och balansräkningar?

Thorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
11:30
Aktuellt från Sveriges Allmännytta

Genomgång av vad Sveriges Allmännytta arbetar med just nu, samt aktuella ämnen och områden för allmännyttan.

Anders Nordstrand, Vd, Sveriges Allmännytta
12:15
Lunch
13:00
Avslut
Dag 1 – 2 oktober
12:00
Lunch
12:45
Välkomna!

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, hälsar välkommen och går igenom programmet för dagarna. Deltagarna får därefter möjlighet att presentera sig för varandra.

13:00
Sveriges Allmännyttas nya styrelse

Kort presentation av Sveriges Allmännyttas styrelse som valdes vid kongressen i mars 2023.

Carin Ramneskär, 2:e vice ordförande, Sveriges Allmännytta
13:15
Bostadsfrågan som politik och intressekamp - en nyutkommen bok om bostadspolitiken

Författarna presenterar under föreläsningen delar av den nyligen utgivna boken Bostadsfrågan som politik och intressekamp. I boken analyseras svensk bostadspolitik i dag och över tid. Bokens utgångspunkt är att bostadsfrågan inte bara handlar om offentlig policy och politik utan också formas av intressekamp mellan olika aktörer, vilket inte minst gäller inom hyressektorn. Boken belyser bostadsfrågan brett, men under föreläsningen fokuserar författarna särskilt på hyresrätten och allmännyttans roll i svensk bostadsförsörjning.

Martin Grander, Biträdande lektor och bostadsforskare, Malmö Universitet
14:45
Kaffe
15:15
Agenda 2023-2027

På Sveriges Allmännyttas kongress i mars beslutades enhälligt om en ny Agenda för mandatperioden 2023–2027. Med agendan pekar kongressen ut vilka uppgifter som Sveriges Allmännytta ska lägga särskild vikt vid under mandatperioden och varför. En representant från vd-staben berättar om Agendan och hur Sveriges Allmännytta konkret kommer att ta sig an uppgifterna både som bransch- och som intresseorganisation.

Hanna Larsson, Expert bostadspolitik, Sveriges Allmännytta
16:15
Paus
16:30
Aktuella bostadspolitiska frågor

Vad händer på bostadsmarknaden och i bostadspolitiken? Vad är på gång i regering, riksdag och utredningsväsendet? En representant från Sveriges Allmännyttas vd-stab presenterar en exposé över aktuella bostadspolitiska frågor.

Hanna Larsson, Expert bostadspolitik, Sveriges Allmännytta
17:15
Avslut
19:00
Middag
Dag 2 – 3 oktober
09:00
Hyresförhandlingar 2023 och utsikt mot 2024

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Allmännytta kom 2022 överens om fem faktorer som ska ligga till grund för de årliga förhandlingarna. Syftet med den gemensamt framtagna rekommendationen är att underlätta förhandlingarna.

Vad blev resultatet av hyresförhandlingarna 2023 och hur förhöll sig parterna till Trepartensöverenskommelsen. Vi resonerar om utfallet, men också om utvärderingen och Trepartens förslag till rekommendationer för 2024.

Anders Nordstrand, Vd, Sveriges Allmännytta
10:00
Kaffe
10:30
Medlemmarnas ekonomi

Hur utvecklas bygg- och energipriser, räntor och andra omvärldsfaktorer, och vilka blir konsekvenserna i medlemsföretagens resultat- och balansräkningar?

Thorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
11:30
Aktuellt från Sveriges Allmännytta

Genomgång av vad Sveriges Allmännytta arbetar med just nu, samt aktuella ämnen och områden för allmännyttan.

Anders Nordstrand, Vd, Sveriges Allmännytta
12:15
Lunch
13:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Elite Hotel Plaza Göteborg

Sveriges Allmännytta har reserverat rum på Elite Hotel Plaza Göteborg. I din anmälan till träffen uppger du om du önskar boka logi. Kostnaden på 1326 kr/ rum exkl. moms faktureras deltagaren tillsammans med deltagaravgiften. Rummen är bokningsbara till den 1 september och bokas därefter på förfrågan.

Kontakt

placeholder+image
Anna Cederlöf
Anna är vd-assistent på Sveriges Allmännytta.

Relaterade utbildningar

Nyhet

Hyresgäster som har begått brott – kan de sägas upp?

Hovrättsrådet Thomas Edling har på regeringens uppdrag sett över den hyres­rätts­liga regle­ringen kring uppsäg­ning av hyres­avtal i fall där hyres­gästen, eller någon som denne ansvarar för, har...