Nudging som kommunikationsverktyg
Stockholm 16 september
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 16 augusti

Kan vi egentligen ändra människors beteende och hur gör vi det bäst?

På den här kursen får du tips och råd om hur du kan göra det på ett sätt som gör det enkelt för hyresgästerna och prova hur nudging kan fungera som kommunikationsverktyg. Att kommunicera trivselregler är en stor utmaning för många bostadsföretag. Det kan handla om sopsortering, rutiner i tvättstugan eller att få bort cyklar och barnvagnar i trapphuset.

Ett oönskat vardagsbeteende kan också påverka bostadsföretagets ekonomi och möjlighet till en god fastighetsförvaltning. Stökiga tvättstugor eller sopor på fel ställen gör inte bara att huset känns mindre tryggt och trevlig utan påverkar också arbetsmiljön.

Under den här dagen kommer vi att identifiera så kallade problembeteenden som bostadsföretaget vill påverka eller ändra och tillsammans komma fram till idéer på lösningar. Vi kommer att bekanta oss med begreppet nudging och undersöka hur detta skulle kunna vara ett verktyg i det ordinarie arbetet med hyresgästkommunikation. Kursen innehåller både teoripass och gruppövningar.

”En nudge är en liten knuff i rätt riktning. Nudging handlar om att underlätta goda val. Det ska vara lätt att göra rätt.”

Deltagarna ska efter denna kursdagen:

  • Ha kunskap om vad nudging är och hur detta kan användas för beteendepåverkan ute i bostadsområden
  • Kunna ta fram en plan för att föra ut kompetensen och arbetssättet i det egna bostadsföretaget
  • Ha redskap för att genomföra workshops i det egna bostadsföretaget

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
16 september i Stockholm
Sveriges Allmännytta Akademi, Hornsgatan 15
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 600 kronor för medlem
6 500 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 16 augusti
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Logi bokas och betalas av deltagarna själva.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Medarbetare i bostadsföretag som har kontakt med hyresgäster och som arbetar med kommunikation och information till boende. Det kan vara bovärdar, fastighetsskötare, förvaltare, miljöansvariga med flera.

Medverkande

Mats Lönngren
Startade Sveriges första universitetskurs i miljökommunikation och har arbetat med miljöfrågor och kommunikation i över 20 år, först på Sveriges lantbruksuniversitet och därefter i Lunds kommun.
Skriv ut programmet
Nudging som kommunikationsverktyg
Dag 1 – 16 september
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Presentation av utbildninges upplägg och syfte

Probleminventering. Vilka beteenden vill vi påverka och vad är mest problematiskt idag?
Beteendepåverkan och nudging, teorier, metoder, exempel

12:00
Lunch
13:00
Workshop

Brainstorm och analys
· Vilka ”situationer” och beteenden inom valt område vill vi förändra?
· Nudges och andra miljökommunikativa knep och knåp som är möjliga?

14:30
Kaffe
14:45
Idépresentationer

Så här tänker vi! Grupperna presenterar idéer och förslag. Gemensam diskussion och fördjupning.
När jag kommer hem. Kursdeltagarna får med sig ett material som ger vägledning för olika steg i genomförandet
av en egen workshop.

16:30
Avslut

Kontakt

placeholder+image

Relaterade utbildningar