Ny i styrelsen
Digitalt 14 oktober
1 deltagare
- +
= 4 700 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Senast 15 september
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Trygg i uppdraget som styrelseledamot

Att vara styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag kräver goda kunskaper om styrelsens ansvar och uppdrag. Under den här heldagsutbildningen går vi igenom de lagar och regelverk som styr bostadsföretagets verksamhet. Många regler är gemensamma för alla typer av bostadsföretag, men det finns också regler som endast gäller de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen.

Kursen är uppdelad i två pass som ger dig grundläggande kunskaper inom juridik och ekonomi inför ditt uppdrag som styrelseledamot.

Juridik

Under juridikpasset går vi bland annat igenom styrelsens ansvar och uppgifter enligt aktiebolagslagen. Vi behandlar även vilka krav som ställs på företagets verksamhet enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, även kallad allbolagen samt reglerna om offentlighet och sekretess.

Ekonomi

Under ekonomipasset utgår vi från företagets egen årsredovisning. Vi går tillsammans igenom innehållet i årsredovisningen och diskuterar grundläggande ekonomiska samband, exempelvis vad som händer i balans- och resultaträkning vid en investering.

Innehåll

Regelverk för allmännyttiga bostadsföretag

 • Ansvarsfördelningen mellan aktiebolagets bolagsorgan
 • Styrelsens och vd:s huvudsakliga uppgifter
 • Styrdokument såsom bolagsordning, ägardirektiv, arbetsordning och vd-instruktion
 • Jävsfrågor
 • Kommunalrättsliga principer och överföring av verksamhet till ett helägt kommunalt bolag
 • Laglighetsprövning enligt kommunallagen
 • Värdeöverföringsbegränsning enligt allbolagen och innebörden av begreppet affärsmässiga principer
 • Regler om offentlighet och sekretess, meddelarfrihet och tystnadsplikt

Ekonomin i allmännyttiga bostadsföretag

 • Innehållet i en årsredovisning
 • Nyckeltal och definitioner
 • Ekonomiska samband
 • Affärsmässigt agerande

Målgrupp

Denna öppna kurs är för dig som inte kunnat vara med på bolagets egna företagsförlagda styrelseutbildning. Hit kan bostadsbolaget anmäla enstaka nya styrelsemedlemmar som tidigare inte fått någon Styrelseutbildning.

Vill ni beställa en företagsförlagd styrelseutbildning för hela styrelsen kontakta:
Pernilla Liljestrand
Tel: 08-406 56 21
pernilla.liljestrand@sverigesallmannytta.se för offert.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
14 oktober i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 700 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 15 september
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning via videoplattformen Zoom. Dokumentation skickas via länk efter genomförande.

Medverkande

Lars Matton
Lars arbetar sedan 2010 som jurist på Sveriges Allmännytta och med de flesta juridiska frågor som ett allmännyttigt bostadsföretag kommer i kontakt med. Han har tidigare bland annat arbetat som advokat på en affärsjuridisk advokatbyrå.
Thorbjörn Nilsen
Arbetar sedan 2007 på Sveriges Allmännytta med medlemsföretagens ekonomifrågor inom ramen för enheten ekonomi & juridik. Har tidigare arbetat 15 år som ekonomichef för olika fastighetsföretag.
Skriv ut programmet
Ny i styrelsen
Dag 1 – 14 oktober
08:45
Incheckning i Zoom
09:00
Regelverk för allmännyttiga bostadsföretag
 • Ansvarsfördelningen mellan aktiebolagets bolagsorgan
 • Styrelsens och vd:s huvudsakliga uppgifter
 • Styrdokument såsom bolagsordning, ägardirektiv, arbetsordning och vd-instruktion
 • Jävsfrågor
 • Kommunalrättsliga principer och överföring av verksamhet till ett helägt kommunalt bolag
 • Laglighetsprövning enligt kommunallagen
 • Värdeöverföringsbegränsning enligt allbolagen och innebörden av begreppet affärsmässiga principer
 • Regler om offentlighet och sekretess, meddelarfrihet och tystnadsplikt
Lars Matton, Chefsjurist, Sveriges Allmännytta
12:00
Lunch
13:00
Ekonomin i allmännyttiga bostadsföretag
 • Innehållet i en årsredovisning
 • Nyckeltal och definitioner
 • Ekonomiska samband
 • Affärsmässigt agerande
Thorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
16:00
Dagen slut

Kontakt

placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar

Styrelseutbildning

Att vara styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag kräver goda kunskaper om styrelsens ansvar och uppdrag. Under den här heldagsutbildningen går vi igenom de lagar och regelverk som styr...