Ombyggnadssamordnare
Digitalt 14–15 april
Digitalt 2–3 september
1 deltagare
- +
= 5 900 kr / 8 900 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 9 april

Kommunikation är A och O

Förändringar är ofta en källa till oro, och eftersom en renovering i hög grad påverkar hyresgästers hem och vardag är det viktigt att lägga tid och kraft på att kommunicera klokt. Men hur gör vi det på bästa sätt? Nu kan du som arbetar som ombyggnadssamordnare få fördjupade kunskaper inom detta på hemmaplan, direkt vid din dator.

Förutom våra kunniga lärare i exempelvis juridik och psykologi så får du även höra kollegor från våra medlemsbolag berätta hur de arbetar hos sig. Det blir också tillfälle till erfarenhetsutbyte i en workshop där ni i mindre grupper får beskriva för varandra hur ni går tillväga på era bolag när det gäller samråd, godkännanden och evakuering. På så sätt får du träffa kollegor från hela landet som arbetar med liknande frågor som du, något som brukar vara mycket uppskattat och ofta leder till ett framtida utbyte.

Under kursen får du ta del av:

  • Exempel från medlemsbolag
  • Ombyggnadsprocessen
  • Ansvarsfrågor
  • Kommunikation
  • Konflikthantering
  • Juridik
  • Psykologi

Varmt välkommen till två intensiva, lärorika och inspirerande dagar då vi varvar föreläsningar med frågestunder och gruppdiskussioner.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
14–15 april i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
5 900 kronor för medlem
8 900 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 9 april
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning i verktyget Zoom. Dokumentation skickas ut i efterhand via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Personer som går denna kurs bör ha erfarenhet från administrativt arbete, exempelvis ha arbetat med kundvård och hyresgästkontakter hos bostadsföretaget.

Medverkande

Lena Liljendahl
Lena är expert inom frågor om hur allmännyttan bidrar till social hållbarhet. Hon är engagerad i bland annat hyresgästkommunikation, boinflytande, stadsdelsutveckling och integration.
Eleonore Lind
Eleonore är medlare och samtalsterapeut med över 20 års erfarenhet av medling och konflikthantering. Hon har medverkat i TV bland annat som medlare i Grannfejden och är ofta anlitad som medlare i större konflikter inom olika områden, t ex mellan grannar eller på arbetsplatsen. Eleonore föreläser ofta för arbetsgrupper och myndigheter. Hon är utbildad inom transaktionsanalysen och har behörighet att utbilda och handleda.
Lars Matton
Lars arbetar sedan 2010 som jurist på Sveriges Allmännytta och med de flesta juridiska frågor som ett allmännyttigt bostadsföretag kommer i kontakt med. Han har tidigare bland annat arbetat som advokat på en affärsjuridisk advokatbyrå.
Katrin Cederborg
Susanne Leo
Conny Cederlid
Skriv ut programmet
Ombyggnadssamordnare
Dag 1 – 14 april
08:45
Teknisk incheckning
09:25
Hyresgästkommunikation
Vi går igenom det viktigaste att tänka på när det gäller hyresgästkommunikation vid ombyggnation och renovering och ger några olika exempel. Passet innehåller frågestund och gruppdiskussion
Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
10:00
Paus
10:15
Hyresgästkommunikation fortsättning
11:00
Inläsning av material
12:00
Lunch
13:00
Bemötande, kommunikation och konflikter

En stor del av arbetet som Ombyggnadssamordnare handlar om kontakter med hyresgäster. Kommunikationen fungerar ibland bra, men ibland kan man stöta på problem. Under det här passet får vi djupare insikter i hur kommunikation mellan människor fungerar. Passet innehåller pauser och övningar.

Eleonore Lind, Transaktionsanalytiker, PTSTA-p & Medlare
16:00
Avslut
Dag 2 – 15 april
08:45
Teknisk incheckning
09:00
Välkomna tillbaka
09:05
Juridik: Vad säger lagen och hur har rättspraxis utformats?

Passet innehåller paus, frågestund och gruppdiskussion 

Lars Matton, Chefsjurist, Sveriges Allmännytta
09:50
Paus
10:45
Paus
11:45
Lunch
12:45
Renoveringar hos Botkyrkabyggen
13:30
Paus
13:45
Workshop
Erfarenhetsutbyte i grupper där ni får beskriva för varandra hur ni går tillväga på era bolag när det gäller samråd, godkännanden och evakuering. Passet innehåller kaffepaus.
15:30
Dagen slut
Dag 1 – 14 april
08:45
Teknisk incheckning
09:25
Hyresgästkommunikation
Vi går igenom det viktigaste att tänka på när det gäller hyresgästkommunikation vid ombyggnation och renovering och ger några olika exempel. Passet innehåller frågestund och gruppdiskussion
Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
10:00
Paus
10:15
Hyresgästkommunikation fortsättning
11:00
Inläsning av material
12:00
Lunch
13:00
Bemötande, kommunikation och konflikter

En stor del av arbetet som Ombyggnadssamordnare handlar om kontakter med hyresgäster. Kommunikationen fungerar ibland bra, men ibland kan man stöta på problem. Under det här passet får vi djupare insikter i hur kommunikation mellan människor fungerar. Passet innehåller pauser och övningar.

Eleonore Lind, Transaktionsanalytiker, PTSTA-p & Medlare
16:00
Avslut
Dag 2 – 15 april
08:45
Teknisk incheckning
09:00
Välkomna tillbaka
09:05
Juridik: Vad säger lagen och hur har rättspraxis utformats?

Passet innehåller paus, frågestund och gruppdiskussion 

Lars Matton, Chefsjurist, Sveriges Allmännytta
09:50
Paus
10:45
Paus
11:45
Lunch
12:45
Renoveringar hos Botkyrkabyggen
13:30
Paus
13:45
Workshop
Erfarenhetsutbyte i grupper där ni får beskriva för varandra hur ni går tillväga på era bolag när det gäller samråd, godkännanden och evakuering. Passet innehåller kaffepaus.
15:30
Dagen slut

Kontakt

placeholder+image
Lena Liljendahl
Lena Liljendahl är expert på boendefrågor.
placeholder+image
Madeleine Rahm

Madeleine Rahm är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar