Wien – Professional Tour Studieresa
Wien 18–21 mars
1 deltagare
- +
= 18 000 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Få platser kvar
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in
Obs!

Programmet är ej bekräftat än, eventuella justeringar i upplägget kan därför ske. Mer information vid anmälan.

Studieresa till Wien och Bratislava våren 2024

Under fyra dagar besöker vi Wien och Bratislava och får både se och höra om möjliga lösningar till bostadsbristen.

Framtidens bostäder i Wien 

Wien är känt både för sin höga livskvalité och höga andel hyresrätter. Vi börjar vår studieresa med ett besök på den svenska ambassaden och möter där ambassadör Annika Markovic för att få perspektiv på situationen i Wien och Österrike varefter vi möter Wiens största bostadsbolag Wiener Wohnen som ägs av Wiens stad.

Förutom detta lär vi känna Wohnfunds Wien som hanterar mark- och stadsdelsutveckling och besöker IBA Viennas internationella utställning om framtidens sociala bostäder för alla. Vi tittar även in till vår systerorganisation GBV som är den österrikiska organisationen för icke vinstdrivande bostadsbolag.

Dagstur till Bratislava

Under resan gör vi också en dagstur till Slovakien och Bratislava för att få en inblick i hur deras bostadsmarknad ser ut i relation till den i Wien.

Missa inte chansen till denna spännande och kunskapshöjande inspirationsresa!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
18–21 mars - Wien
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
18 000 kronor för medlem
OBS! Anmälan är bindande. Resa t/r Sverige bokar och betalar deltagaren själv.
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 19 februari
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Logi är bokat på Hotel Am Konzerthaus Vienna MGallery. Sveriges Allmännytta ombesörjer login på resan.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår logi, transporter och helpension. Resa t/r Sverige bokar och betalar deltagaren själv.
Skriv ut programmet
Wien – Professional Tour Studieresa
Dag 1 – 18 mars
Utresa

Utresa från Sverige till Wien. Du som deltagare ansvarar själv för bokning och betalning av din resa.

Incheckning på hotellet

Logi är reserverad på Hotel Am Konzerthaus Vienna MGallery.

Adress: Am Heumarkt 35/37.

19:30
Gemensam middag på hotellet

Middag på hotellet för de som önskar.

Dag 2 – 19 mars
09:00
Besök på ambassaden

Sveriges ambassadör Annika Markovic möter oss och berättar om situationen i Wien och Österrike.

10:30
Wiener Wohnen

Möte med Wiens största bostadsbolag Wiener Wohnen som ägs av Wiens stad.

Wiener Wohen förvaltar och renoverar de urbana bostadskomplexen i Wien. Detta inkluderar cirka 220 000 kommunala lägenheter (varav cirka 1 400 för vaktmästare och 7 500 i tredjepartsförvaltning), 5 129 lokaler och över 47 000 garage och parkeringsplatser.

Var fjärde person i Wien bor i en kommunal byggnad. Det gör dem till det största kommunala fastighetsförvaltningsbolaget i Europa med ett stort ansvar.

Socialt boende har en lång tradition i Wien och är nära kopplat till stadens och dess invånares historia. Wien har ständigt förnyats, förändrats och vidareutvecklats av sociala bostäder under det senaste århundradet. Staden ser det som sin uppgift att täcka det grundläggande behovet av bostäder.

Wiener Wohnens mål är att kontinuerligt utveckla tjänster under de kommande åren och att öka nöjdheten hos sina hyresgäster. Av denna anledning har de bland annat investerat totalt mer än en miljard euro i renovering av kommunala byggnader med nästan 40 000 lägenheter sedan 2008.

12:00
Lunch
13:30
Wohnfunds Wien

Wohnfonds Wien grundades 1984 för att tillhandahålla mark för statligt subventionerat bostadsbyggande och för att övervaka restaureringen av gamla hus. Ur detta har ett program för stadsexpansion och stadsförnyelse utvecklats, som vunnit internationellt erkännande.

Som en organisation med begränsat vinstsyfte samordnar Wohnfonds Wien fastighetsutvecklare, husägare, kommunala avdelningar och servicecenter i Wiens kommun. Ordföranden för bolaget är kommunfullmäktige med ansvar för boende, bostäder och stadsförnyelse i Wien. De säkerställer hög kvalitet i subventionerat bostadsbyggande och renovering av äldre byggnader. Dess verksamhet gynnar Wiens invånare, stadsbilden, miljön och social hållbarhet samt Wiens övergripande image som en förebild för internationell stadsplanering.

15:00
Möte med "Urban Innovation Vienna”

Urban Innovation Vienna” (UIV) är Wiens bolag för hållbar och innovativ stadsutveckling. De stödjer städer i allmänhet, och staden Wien i synnerhet, för att i framtiden hävda sig som en metropol med högsta livskvalitet världen över.

Deras unga tvärvetenskapliga team arbetar med innovativa, skräddarsydda lösningar för att göra Wien till en klimatneutral stad år 2040 och en europeisk huvudstad som fortsätter att erbjuda alla människor som bor här alla möjligheter till ett bra liv.

Städer konfronteras samtidigt med flera globala megatrender – först och främst klimatförändringar, framskridande urbanisering och digital transformation. Som ett publikt företag som ägs av staden Wien söker UIV Urban Innovation Vienna GmbH svar på hur man bemästrar denna stadsförvandling på ett innovativt och klimatvänligt sätt och hur man bibehåller välståndet för alla.

17:00
Gemensam aktivitet
19:00
Middag
Dag 3 – 20 mars
09:00
Besök hos GBV - Austrian Federation of Limited profit Housing Association

GBV, eller det lite mer svåruttalade Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband, är en liknande bransch- och intresseorganisation som Sveriges Allmännytta, dock med skillnaden att deras medlemmar har ”begränsat vinstsyfte”.

GBV fungerar som en obligatorisk revisionsorganisation för sina medlemmar, samt som intresseorganisation. Deras 185 medlemmar är bostadsförsörjare över hela Österrike; 98 av medlemmarna är bildade som kooperativ och de övriga 87 medlemmarna som kapitalföreningar med ett brett spektrum av aktieägare (offentliga myndigheter, organ om intresserepresentation såsom fackföreningar, privata företag).

De äldsta bostadsrättsföreningarna grundades kring sekelskiftet 1800/1900. Sedan dess har föreningarna ansvarat för byggandet av mer än 1 000 000 bostäder. Idag äger/förvaltar de 604 000 hyresrätter och förvaltar 267 000 ägarbostäder samt 38 000 bostäder i kommunala bostäder. Detta bestånd representerar cirka en femtedel av det totala österrikiska bostadsbeståndet.

11:00
Avfärd mot Bratislava
13:00
Lunch i Bratislava
14:00
Studiebesök i Bratislava - mer info kommer
16:00
Återfärd till Wien
19:00
Middag
Dag 4 – 21 mars
09:00
Avfärd mot Seestadt Aspern
10:00
Studiebesök i Seestadt Aspern

Seestadt Aspern är ett cirka 240 hektar stort stadsutvecklingsområde i området Aspern i stadsdelen Donaustadt i nordöstra Wien. Stadsdelen byggs som en blandstad med drygt 10 000 bostäder och 20 000 arbetsplatser; 50 procent av marken inom stadsdelen planeras som offentliga rum inklusive en konstgjord sjö på cirka 50 000 m². Stadsplanen har tagits fram av det svenska arkitektkontoret Tovatt Architects & Planners.

Under vårt besök får vi en guidad tur där vi får veta mer om området.

12:00
Lunch
13:00
Återfärd till centrala Wien
14:00
Hemresa
Dag 1 – 18 mars
Utresa

Utresa från Sverige till Wien. Du som deltagare ansvarar själv för bokning och betalning av din resa.

Incheckning på hotellet

Logi är reserverad på Hotel Am Konzerthaus Vienna MGallery.

Adress: Am Heumarkt 35/37.

19:30
Gemensam middag på hotellet

Middag på hotellet för de som önskar.

Dag 2 – 19 mars
09:00
Besök på ambassaden

Sveriges ambassadör Annika Markovic möter oss och berättar om situationen i Wien och Österrike.

10:30
Wiener Wohnen

Möte med Wiens största bostadsbolag Wiener Wohnen som ägs av Wiens stad.

Wiener Wohen förvaltar och renoverar de urbana bostadskomplexen i Wien. Detta inkluderar cirka 220 000 kommunala lägenheter (varav cirka 1 400 för vaktmästare och 7 500 i tredjepartsförvaltning), 5 129 lokaler och över 47 000 garage och parkeringsplatser.

Var fjärde person i Wien bor i en kommunal byggnad. Det gör dem till det största kommunala fastighetsförvaltningsbolaget i Europa med ett stort ansvar.

Socialt boende har en lång tradition i Wien och är nära kopplat till stadens och dess invånares historia. Wien har ständigt förnyats, förändrats och vidareutvecklats av sociala bostäder under det senaste århundradet. Staden ser det som sin uppgift att täcka det grundläggande behovet av bostäder.

Wiener Wohnens mål är att kontinuerligt utveckla tjänster under de kommande åren och att öka nöjdheten hos sina hyresgäster. Av denna anledning har de bland annat investerat totalt mer än en miljard euro i renovering av kommunala byggnader med nästan 40 000 lägenheter sedan 2008.

12:00
Lunch
13:30
Wohnfunds Wien

Wohnfonds Wien grundades 1984 för att tillhandahålla mark för statligt subventionerat bostadsbyggande och för att övervaka restaureringen av gamla hus. Ur detta har ett program för stadsexpansion och stadsförnyelse utvecklats, som vunnit internationellt erkännande.

Som en organisation med begränsat vinstsyfte samordnar Wohnfonds Wien fastighetsutvecklare, husägare, kommunala avdelningar och servicecenter i Wiens kommun. Ordföranden för bolaget är kommunfullmäktige med ansvar för boende, bostäder och stadsförnyelse i Wien. De säkerställer hög kvalitet i subventionerat bostadsbyggande och renovering av äldre byggnader. Dess verksamhet gynnar Wiens invånare, stadsbilden, miljön och social hållbarhet samt Wiens övergripande image som en förebild för internationell stadsplanering.

15:00
Möte med "Urban Innovation Vienna”

Urban Innovation Vienna” (UIV) är Wiens bolag för hållbar och innovativ stadsutveckling. De stödjer städer i allmänhet, och staden Wien i synnerhet, för att i framtiden hävda sig som en metropol med högsta livskvalitet världen över.

Deras unga tvärvetenskapliga team arbetar med innovativa, skräddarsydda lösningar för att göra Wien till en klimatneutral stad år 2040 och en europeisk huvudstad som fortsätter att erbjuda alla människor som bor här alla möjligheter till ett bra liv.

Städer konfronteras samtidigt med flera globala megatrender – först och främst klimatförändringar, framskridande urbanisering och digital transformation. Som ett publikt företag som ägs av staden Wien söker UIV Urban Innovation Vienna GmbH svar på hur man bemästrar denna stadsförvandling på ett innovativt och klimatvänligt sätt och hur man bibehåller välståndet för alla.

17:00
Gemensam aktivitet
19:00
Middag
Dag 3 – 20 mars
09:00
Besök hos GBV - Austrian Federation of Limited profit Housing Association

GBV, eller det lite mer svåruttalade Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband, är en liknande bransch- och intresseorganisation som Sveriges Allmännytta, dock med skillnaden att deras medlemmar har ”begränsat vinstsyfte”.

GBV fungerar som en obligatorisk revisionsorganisation för sina medlemmar, samt som intresseorganisation. Deras 185 medlemmar är bostadsförsörjare över hela Österrike; 98 av medlemmarna är bildade som kooperativ och de övriga 87 medlemmarna som kapitalföreningar med ett brett spektrum av aktieägare (offentliga myndigheter, organ om intresserepresentation såsom fackföreningar, privata företag).

De äldsta bostadsrättsföreningarna grundades kring sekelskiftet 1800/1900. Sedan dess har föreningarna ansvarat för byggandet av mer än 1 000 000 bostäder. Idag äger/förvaltar de 604 000 hyresrätter och förvaltar 267 000 ägarbostäder samt 38 000 bostäder i kommunala bostäder. Detta bestånd representerar cirka en femtedel av det totala österrikiska bostadsbeståndet.

11:00
Avfärd mot Bratislava
13:00
Lunch i Bratislava
14:00
Studiebesök i Bratislava - mer info kommer
16:00
Återfärd till Wien
19:00
Middag
Dag 4 – 21 mars
09:00
Avfärd mot Seestadt Aspern
10:00
Studiebesök i Seestadt Aspern

Seestadt Aspern är ett cirka 240 hektar stort stadsutvecklingsområde i området Aspern i stadsdelen Donaustadt i nordöstra Wien. Stadsdelen byggs som en blandstad med drygt 10 000 bostäder och 20 000 arbetsplatser; 50 procent av marken inom stadsdelen planeras som offentliga rum inklusive en konstgjord sjö på cirka 50 000 m². Stadsplanen har tagits fram av det svenska arkitektkontoret Tovatt Architects & Planners.

Under vårt besök får vi en guidad tur där vi får veta mer om området.

12:00
Lunch
13:00
Återfärd till centrala Wien
14:00
Hemresa
Dag 1 – 18 mars
Utresa

Utresa från Sverige till Wien. Du som deltagare ansvarar själv för bokning och betalning av din resa.

Incheckning på hotellet

Logi är reserverad på Hotel Am Konzerthaus Vienna MGallery.

Adress: Am Heumarkt 35/37.

19:30
Gemensam middag på hotellet

Middag på hotellet för de som önskar.

Dag 2 – 19 mars
09:00
Besök på ambassaden

Sveriges ambassadör Annika Markovic möter oss och berättar om situationen i Wien och Österrike.

10:30
Wiener Wohnen

Möte med Wiens största bostadsbolag Wiener Wohnen som ägs av Wiens stad.

Wiener Wohen förvaltar och renoverar de urbana bostadskomplexen i Wien. Detta inkluderar cirka 220 000 kommunala lägenheter (varav cirka 1 400 för vaktmästare och 7 500 i tredjepartsförvaltning), 5 129 lokaler och över 47 000 garage och parkeringsplatser.

Var fjärde person i Wien bor i en kommunal byggnad. Det gör dem till det största kommunala fastighetsförvaltningsbolaget i Europa med ett stort ansvar.

Socialt boende har en lång tradition i Wien och är nära kopplat till stadens och dess invånares historia. Wien har ständigt förnyats, förändrats och vidareutvecklats av sociala bostäder under det senaste århundradet. Staden ser det som sin uppgift att täcka det grundläggande behovet av bostäder.

Wiener Wohnens mål är att kontinuerligt utveckla tjänster under de kommande åren och att öka nöjdheten hos sina hyresgäster. Av denna anledning har de bland annat investerat totalt mer än en miljard euro i renovering av kommunala byggnader med nästan 40 000 lägenheter sedan 2008.

12:00
Lunch
13:30
Wohnfunds Wien

Wohnfonds Wien grundades 1984 för att tillhandahålla mark för statligt subventionerat bostadsbyggande och för att övervaka restaureringen av gamla hus. Ur detta har ett program för stadsexpansion och stadsförnyelse utvecklats, som vunnit internationellt erkännande.

Som en organisation med begränsat vinstsyfte samordnar Wohnfonds Wien fastighetsutvecklare, husägare, kommunala avdelningar och servicecenter i Wiens kommun. Ordföranden för bolaget är kommunfullmäktige med ansvar för boende, bostäder och stadsförnyelse i Wien. De säkerställer hög kvalitet i subventionerat bostadsbyggande och renovering av äldre byggnader. Dess verksamhet gynnar Wiens invånare, stadsbilden, miljön och social hållbarhet samt Wiens övergripande image som en förebild för internationell stadsplanering.

15:00
Möte med "Urban Innovation Vienna”

Urban Innovation Vienna” (UIV) är Wiens bolag för hållbar och innovativ stadsutveckling. De stödjer städer i allmänhet, och staden Wien i synnerhet, för att i framtiden hävda sig som en metropol med högsta livskvalitet världen över.

Deras unga tvärvetenskapliga team arbetar med innovativa, skräddarsydda lösningar för att göra Wien till en klimatneutral stad år 2040 och en europeisk huvudstad som fortsätter att erbjuda alla människor som bor här alla möjligheter till ett bra liv.

Städer konfronteras samtidigt med flera globala megatrender – först och främst klimatförändringar, framskridande urbanisering och digital transformation. Som ett publikt företag som ägs av staden Wien söker UIV Urban Innovation Vienna GmbH svar på hur man bemästrar denna stadsförvandling på ett innovativt och klimatvänligt sätt och hur man bibehåller välståndet för alla.

17:00
Gemensam aktivitet
19:00
Middag
Dag 3 – 20 mars
09:00
Besök hos GBV - Austrian Federation of Limited profit Housing Association

GBV, eller det lite mer svåruttalade Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband, är en liknande bransch- och intresseorganisation som Sveriges Allmännytta, dock med skillnaden att deras medlemmar har ”begränsat vinstsyfte”.

GBV fungerar som en obligatorisk revisionsorganisation för sina medlemmar, samt som intresseorganisation. Deras 185 medlemmar är bostadsförsörjare över hela Österrike; 98 av medlemmarna är bildade som kooperativ och de övriga 87 medlemmarna som kapitalföreningar med ett brett spektrum av aktieägare (offentliga myndigheter, organ om intresserepresentation såsom fackföreningar, privata företag).

De äldsta bostadsrättsföreningarna grundades kring sekelskiftet 1800/1900. Sedan dess har föreningarna ansvarat för byggandet av mer än 1 000 000 bostäder. Idag äger/förvaltar de 604 000 hyresrätter och förvaltar 267 000 ägarbostäder samt 38 000 bostäder i kommunala bostäder. Detta bestånd representerar cirka en femtedel av det totala österrikiska bostadsbeståndet.

11:00
Avfärd mot Bratislava
13:00
Lunch i Bratislava
14:00
Studiebesök i Bratislava - mer info kommer
16:00
Återfärd till Wien
19:00
Middag
Dag 4 – 21 mars
09:00
Avfärd mot Seestadt Aspern
10:00
Studiebesök i Seestadt Aspern

Seestadt Aspern är ett cirka 240 hektar stort stadsutvecklingsområde i området Aspern i stadsdelen Donaustadt i nordöstra Wien. Stadsdelen byggs som en blandstad med drygt 10 000 bostäder och 20 000 arbetsplatser; 50 procent av marken inom stadsdelen planeras som offentliga rum inklusive en konstgjord sjö på cirka 50 000 m². Stadsplanen har tagits fram av det svenska arkitektkontoret Tovatt Architects & Planners.

Under vårt besök får vi en guidad tur där vi får veta mer om området.

12:00
Lunch
13:00
Återfärd till centrala Wien
14:00
Hemresa
Dag 1 – 18 mars
Utresa

Utresa från Sverige till Wien. Du som deltagare ansvarar själv för bokning och betalning av din resa.

Incheckning på hotellet

Logi är reserverad på Hotel Am Konzerthaus Vienna MGallery.

Adress: Am Heumarkt 35/37.

19:30
Gemensam middag på hotellet

Middag på hotellet för de som önskar.

Dag 2 – 19 mars
09:00
Besök på ambassaden

Sveriges ambassadör Annika Markovic möter oss och berättar om situationen i Wien och Österrike.

10:30
Wiener Wohnen

Möte med Wiens största bostadsbolag Wiener Wohnen som ägs av Wiens stad.

Wiener Wohen förvaltar och renoverar de urbana bostadskomplexen i Wien. Detta inkluderar cirka 220 000 kommunala lägenheter (varav cirka 1 400 för vaktmästare och 7 500 i tredjepartsförvaltning), 5 129 lokaler och över 47 000 garage och parkeringsplatser.

Var fjärde person i Wien bor i en kommunal byggnad. Det gör dem till det största kommunala fastighetsförvaltningsbolaget i Europa med ett stort ansvar.

Socialt boende har en lång tradition i Wien och är nära kopplat till stadens och dess invånares historia. Wien har ständigt förnyats, förändrats och vidareutvecklats av sociala bostäder under det senaste århundradet. Staden ser det som sin uppgift att täcka det grundläggande behovet av bostäder.

Wiener Wohnens mål är att kontinuerligt utveckla tjänster under de kommande åren och att öka nöjdheten hos sina hyresgäster. Av denna anledning har de bland annat investerat totalt mer än en miljard euro i renovering av kommunala byggnader med nästan 40 000 lägenheter sedan 2008.

12:00
Lunch
13:30
Wohnfunds Wien

Wohnfonds Wien grundades 1984 för att tillhandahålla mark för statligt subventionerat bostadsbyggande och för att övervaka restaureringen av gamla hus. Ur detta har ett program för stadsexpansion och stadsförnyelse utvecklats, som vunnit internationellt erkännande.

Som en organisation med begränsat vinstsyfte samordnar Wohnfonds Wien fastighetsutvecklare, husägare, kommunala avdelningar och servicecenter i Wiens kommun. Ordföranden för bolaget är kommunfullmäktige med ansvar för boende, bostäder och stadsförnyelse i Wien. De säkerställer hög kvalitet i subventionerat bostadsbyggande och renovering av äldre byggnader. Dess verksamhet gynnar Wiens invånare, stadsbilden, miljön och social hållbarhet samt Wiens övergripande image som en förebild för internationell stadsplanering.

15:00
Möte med "Urban Innovation Vienna”

Urban Innovation Vienna” (UIV) är Wiens bolag för hållbar och innovativ stadsutveckling. De stödjer städer i allmänhet, och staden Wien i synnerhet, för att i framtiden hävda sig som en metropol med högsta livskvalitet världen över.

Deras unga tvärvetenskapliga team arbetar med innovativa, skräddarsydda lösningar för att göra Wien till en klimatneutral stad år 2040 och en europeisk huvudstad som fortsätter att erbjuda alla människor som bor här alla möjligheter till ett bra liv.

Städer konfronteras samtidigt med flera globala megatrender – först och främst klimatförändringar, framskridande urbanisering och digital transformation. Som ett publikt företag som ägs av staden Wien söker UIV Urban Innovation Vienna GmbH svar på hur man bemästrar denna stadsförvandling på ett innovativt och klimatvänligt sätt och hur man bibehåller välståndet för alla.

17:00
Gemensam aktivitet
19:00
Middag
Dag 3 – 20 mars
09:00
Besök hos GBV - Austrian Federation of Limited profit Housing Association

GBV, eller det lite mer svåruttalade Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband, är en liknande bransch- och intresseorganisation som Sveriges Allmännytta, dock med skillnaden att deras medlemmar har ”begränsat vinstsyfte”.

GBV fungerar som en obligatorisk revisionsorganisation för sina medlemmar, samt som intresseorganisation. Deras 185 medlemmar är bostadsförsörjare över hela Österrike; 98 av medlemmarna är bildade som kooperativ och de övriga 87 medlemmarna som kapitalföreningar med ett brett spektrum av aktieägare (offentliga myndigheter, organ om intresserepresentation såsom fackföreningar, privata företag).

De äldsta bostadsrättsföreningarna grundades kring sekelskiftet 1800/1900. Sedan dess har föreningarna ansvarat för byggandet av mer än 1 000 000 bostäder. Idag äger/förvaltar de 604 000 hyresrätter och förvaltar 267 000 ägarbostäder samt 38 000 bostäder i kommunala bostäder. Detta bestånd representerar cirka en femtedel av det totala österrikiska bostadsbeståndet.

11:00
Avfärd mot Bratislava
13:00
Lunch i Bratislava
14:00
Studiebesök i Bratislava - mer info kommer
16:00
Återfärd till Wien
19:00
Middag
Dag 4 – 21 mars
09:00
Avfärd mot Seestadt Aspern
10:00
Studiebesök i Seestadt Aspern

Seestadt Aspern är ett cirka 240 hektar stort stadsutvecklingsområde i området Aspern i stadsdelen Donaustadt i nordöstra Wien. Stadsdelen byggs som en blandstad med drygt 10 000 bostäder och 20 000 arbetsplatser; 50 procent av marken inom stadsdelen planeras som offentliga rum inklusive en konstgjord sjö på cirka 50 000 m². Stadsplanen har tagits fram av det svenska arkitektkontoret Tovatt Architects & Planners.

Under vårt besök får vi en guidad tur där vi får veta mer om området.

12:00
Lunch
13:00
Återfärd till centrala Wien
14:00
Hemresa

Rekommenderade hotell

Hotel Am Konzerthaus Vienna MGallery

Logi är bokat på Hotel Am Konzerthaus Vienna MGallery 18-21 mars och ingår i deltagaravgiften för resan.

Hotel Am Konzerthaus Vienna MGallery
Adress: Am Heumarkt 35/37, 1030 Wien
Hemsida

Kontakt

placeholder+image
Anna Cederlöf
Anna är vd-assistent på Sveriges Allmännytta.

Relaterade utbildningar