Ränteavdragsbegränsning
Stockholm 1 september
1 deltagare
- +
= 4 700 kr / 6 700 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 17 augusti

Uppföljning av reglerna om ränteavdragsbegränsning

Vad har vi lärt oss gällande tillämpning av regelverket och hur har det påverkat oss 2019?Från och med år 2019 så infördes nya skattereglerna för företagssektorn som bl.a. innebär ränteavdragsbegränsningsregler.

De nya reglerna

De nya reglerna medför att många fastighetsföretag inte fullt ut kan göra avdrag för sina räntekostnader som i sin tur ger en ökad skatt. Regelverket är komplext och svårt att överblicka men nu har första årets deklaration genomförts och vi har en tydligare bild av konsekvenserna. Under 2019 anordnade vi två kunskapsdagar i ämnet och nu anordnar vi en uppföljningsdag. Dagens moderator är Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges Allmännytta.

Thorbjörn Nielsen, expert fastighetsekonomi på Sveriges Allmännytta och Mirja Kronegård manager inom fastighets- och bolagsbeskattningsfrågor hos Svalner är medverkande under dagen. Ulla Werkell och en av hennes kollegor, skatteexperter från Fastighetsägarna kommer också att medverka. Thorbjörn Nilsen kommer även ge oss en sammanfattande bild av de konsekvenser de nya reglerna medför utifrån den ekonomiska statistik från 2019 som ni bidragit med.

Dagen vänder sig främst till dig som arbetar med ekonomi och redovisning.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
1 september i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 700 kronor för medlem
6 700 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 17 augusti
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Fastighetsfrågor mot ekonomifrågor tex ekonomichefer etc

Medverkande

Susanna Höglund
Arbetar sedan 2017 på Sveriges Allmännytta med ansvar för enheten för ekonomi och juridik. Sedan 2019 även chefsekonom. Susanna är fastighetsekonom med 25 års erfarenhet i branschen. Har arbetat inom kommunal sektor på både stadsledning, förvaltning och koncernbolag och dessförinnan som konsult inom värdering och marknadsanalys.
Thorbjörn Nilsen
Arbetar sedan 2007 på Sveriges Allmännytta med medlemsföretagens ekonomifrågor inom ramen för enheten ekonomi & juridik. Har tidigare arbetat 15 år som ekonomichef för olika fastighetsföretag.
Mirja Kronegård
Mirja arbetar som skattejurist på Svalner med huvudsaklig inriktning på inkomstskattefrågor för bolag inom fastighetssektorn. Arbetet omfattar bl.a. rådgivning kring företagsöverlåtelser, överlåtelser av fastighetsbestånd och fastighetsbolag, omstruktureringar, deklarationsarbete, samt löpande skatterådgivning.
Ulla Werkell
Kristina Ringdahl
Kristina har arbetat på AB Kristianstadsbyggen sedan 2003 och som ekonomichef sedan 2004. Hon har även en bakgrund som revisor.
Torbjörn Ingvarsson
Torbjörn har en bakgrund som revisor och arbetar sedan 2007 på AB Kristianstadsbyggen som verksamhetscontroller. Han är ansvarig för bla fastighetsvärdering, uppföljning, framtagande av bokslut och årsredovisning.
Jeanette Fored
Jeanette är skatteexpert på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sedan 2008 och har över 30-års erfarenhet inom skatteområdet. Hon är ledamot i Skatterättsnämnden (indirekt skatt) och expert i utredningar.
Skriv ut programmet
Ränteavdragsbegränsning
Dag 1 – 1 september
09:00
Kaffe och smörgås
09:40
Repetition, uppföljning och uppdatering om regelverket

Repetition, uppföljning och uppdatering om regelverket för ränteavdragsbegränsningar sedan införandet fr.o.m. räkenskapsåret 2019.  I samband med införandet av de nya reglerna och inför deklarationerna har ett antal frågeställningar uppstått. Vilka är de, vilka svar har vi fått och vad innebär svaren?  

Mirja Kronegård, Senior Manager, Svalner
10:20
Paus
10:30
Erfarenheter från första året med ränteavdragsbegränsningsregler

Mirja har för många olika kunders räkning uttolkat regelverket. Vilka erfarenheterna kan vi dra från det första året med det nya regelverket? Finns det råd och rekommendationer att ge inför kommande år? 

Mirja Kronegård, Senior Manager, Svalner
11:10
Paus
11:15
Hur påverkas medlemmarna i Sveriges Allmännytta av det nya regelverket?

Vilka företag drabbas hårdast? Vad kan vi utläsa av svaren i enkäten ekonomisk statistik för 2019. 

Thorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
12:00
Lunch
13:00
Exempel och erfarenheter från några medlemsföretag

Vad är det som vållat problem och hur kan man minimera negativa konsekvenser i framtiden? Hur har man samverkat med kommunen?

Kristina Ringdahl, Ekonomichef, AB KristianstadsbyggenTorbjörn Ingvarsson, Verksamhetscontroller, AB Kristianstadsbyggen
13:40
Fastighetsägarna redogör för hur andra länder tillämpar reglerna och hur man resonerar i Sverige etc

Hur har andra länder tillämpat reglerna? Infrastruktur, högre belopp för förenklingsregel? Hur resonerade man i Sverige?  

Ulla Werkell, Fastighetsägarna, fd Skattejurist
14:20
Kaffe
14:50
Paneldiskussion

Vilka slutsatser kan vi dra efter första årets tillämpningHur bör man förbereda sig inför kommande år?  Vad bör lyftas fram inför kommande översyn av regelverket? 

Våra experter diskuterar och analyserar frågorna.

Jeanette Fored, Skatteexpert, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)Ulla Werkell, Fastighetsägarna, fd SkattejuristMirja Kronegård, Senior Manager, SvalnerThorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
15:30
Reflektioner och summering
15:50
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Susanna Höglund
Susanna är chefsekonom samt chef för enheten Ekonomi & Juridik.
placeholder+image
Thorbjörn Nilsen
Thorbjörn Nilsen är expert inom fastighetsekonomi.
placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar

Investeringskalkylering Grund

Utbildning Ekonomi & finans
Utbildningen riktar sig till dig som ska ta fram beslutsunderlag eller ska bedöma beslutsunderlag som andra har upprättat. Du får en grundläggande kunskap och förståelse för de ekonomiska...

Investeringskalkylering Fortsättning

Utbildning Ekonomi & finans
Behöver du i ditt arbete ta fram kalkyler för investeringar i nyproduktion eller större ombyggnader? Då är det här utbildningen för dig! Här får du även en fördjupad förståelse för de faktorer som...