Rapportering av farligt avfall till avfallsregistret
Digitalt 1 mars
1 deltagare
- +
= 0 kr / 700 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 26 februari
Tid för webbinariet klockan 13.00-15.00

Bättre koll på avfallet

Alla verksamheter som producerar farligt avfall ska föra anteckningar och rapportera till det farliga avfallet till det nationella avfallsregistret på Naturvårdsverket. Med farligt avfall avses till exempel elavfall, batterier och ljuskällor, kemikalier som bekämpningsmedel och ogräsmedel, sprayburkar samt lim och färgrester.

Det finns ingen nedre gräns för mängden avfall som ska registreras eller att verksamheten ska ha en viss storlek för att vara skyldig att tillämpa regelverket.

I ett bostadsföretag kommer det farliga avfallet från olika källor: den egna förvaltningen, hyresgäster, lokalhyresgästers verksamhet eller anlitade entreprenörer. I vissa fall vet vi inte vem som är avfallsproducent då avfallet har dumpats på fastigheten. Vem som har producerat avfallet är viktigt eftersom reglerna är olika beroende på vem som anses vara avfallsproducent.

Vem har ansvaret?

Lagstiftningen är ny men allt ännu inte på plats. Det är till exempel inte helt klart när eller om ett bostadsföretag ska uppfylla anteckningsskyldigheten beroende på var avfallet uppstått. Med anteckningsskyldighet avses att föra anteckningar, rapportera till avfallsregistret och upprätta transportdokument.

Sveriges Allmännytta har tagit fram en vägledning som syftar till att dels informera om reglerna, dels att visa hur de kan uppfyllas baserat på vad vi känner till just nu. Vid detta webbinarium kommer vi att berätta om innehållet i vägledningen och ni kommer få möjligheter att ställa frågor som rör den.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
1 mars i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
0 kronor för medlem
700 kronor för övriga
Webbinariet riktar sig i första hand till våra medlemmar. Övriga får delta i mån av plats.
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 26 februari
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Miljöchefer, vd, förvaltningschefer, förvaltare, upphandlare, avfallsansvariga

Medverkande

Patrizia Finessi
Patrizia arbetar brett med miljö och utemiljö på enheten Fastighet & Boende. Hennes arbetsområden innefattar bland annat avfall, cirkulär ekonomi och resurshushållning, klimatpåverkan och certifiering, samt nyckeltal inom utemiljö och städ.
Helena Henriksson
Helena arbetar sedan hösten 2014 som jurist på Sveriges Allmännytta och med de flesta juridiska frågor som ett allmännyttigt bolag eller stiftelse kommer i kontakt med. Ett av hennes specialområden är offentlig upphandling. Hon har tidigare bland annat arbetat på regeringskansliet och som utredningssekreterare.
Skriv ut programmet
Rapportering av farligt avfall till avfallsregistret
Dag 1 – 1 mars
Erfarenheter från bostadsföretag

Föreläsare: Maria Löfholm, miljösamordnare, Svenska Bostäder AB och Anna Malmberg, projektledare E-koll, Hyresbostäder i Norrköping AB

Aktuellt från Naturvårdsverket

Föreläsare: Dick Hedeklint och David Carlsson, Naturvårdsverket

15:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar