Regionala träffar för ordförande och vice ordförande
Umeå 18–19 september
Göteborg 2–3 oktober
Stockholm 17–18 oktober
Malmö 6–7 november
1 deltagare
- +
= 5 500 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Senast 5 september
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Välkommen till en konferens för dig som är aktiv i ett allmännyttigt bostadsbolags styrelse!

De regionala träffarna ger dig som är ordförande eller vice ordförande i ett bostadsbolag en möjlighet att träffa andra styrelseledamöter från andra allmännyttiga bostadsbolag. Träffarna startar vid lunch dag 1 och avslutas efter lunch dag 2. Vi avslutar även den första dagen med en middag där det finns möjlighet att under mer informella former lära känna dina andra förtroendevalda kollegor.

Syftet med träffarna är att du som förtroendevald ska få möjlighet att lära dig mer om själva allmännyttan, men också om områden som berör allmännyttiga bolag. Träffarna är ett bra tillfälle att få kontakt med förtroendevalda i andra bolag.

Vi hoppas få träffa dig under hösten 2023 på någon av våra träffar!

 

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
2–3 oktober - Göteborg
Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
5 500 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 5 september
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Sveriges Allmännytta har reserverat rum på Elite Hotel Plaza Göteborg. I din anmälan till träffen uppger du om du önskar boka logi. Rummen är bokningsbara till den 1 september och bokas därefter på förfrågan. Kostnaden på 1326 kr/ rum exkl. moms faktureras deltagaren tillsammans med deltagaravgiften.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Ordförande och vice ordförande i Sveriges Allmännyttas medlemsföretag
Skriv ut programmet
Regionala träffar för ordförande och vice ordförande
Dag 1 – 2 oktober
12:00
Lunch
12:45
Välkomna!

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, hälsar välkommen och går igenom programmet för dagarna. Deltagarna får därefter möjlighet att presentera sig för varandra. Sveriges Allmännyttas styrelse presenteras sedan kort av en representant från styrelsen.

13:15
Bostadsfrågan som politik och intressekamp - en nyutkommen bok om bostadspolitiken

Författarna presenterar under föreläsningen delar av den nyligen utgivna boken Bostadsfrågan som politik och intressekamp. I boken analyseras svensk bostadspolitik i dag och över tid. Bokens utgångspunkt är att bostadsfrågan inte bara handlar om offentlig policy och politik utan också formas av intressekamp mellan olika aktörer, vilket inte minst gäller inom hyressektorn. Boken belyser bostadsfrågan brett, men under föreläsningen fokuserar författarna särskilt på hyresrätten och allmännyttans roll i svensk bostadsförsörjning.

14:45
Kaffe
15:15
Agenda 2023-2027
16:15
Paus
16:30
Aktuella bostadspolitiska frågor
17:15
Avslut
19:00
Middag
Dag 2 – 3 oktober
09:00
Hyresförhandlingar 2023 och utsikt mot 2024

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Allmännytta kom 2022 överens om fem faktorer som ska ligga till grund för de årliga förhandlingarna. Syftet med den gemensamt framtagna rekommendationen är att underlätta förhandlingarna.

Vad blev resultatet av hyresförhandlingarna 2023 och hur förhöll sig parterna till Trepartensöverenskommelsen. Vi resonerar om utfallet, men också om utvärderingen och Trepartens förslag till rekommendationer för 2024.

10:00
Kaffe
10:30
Medlemmarnas ekonomi

Hur utvecklas bygg- och energipriser, räntor och andra omvärldsfaktorer, och vilka blir konsekvenserna i medlemsföretagens resultat- och balansräkningar?

11:30
Aktuellt från Sveriges Allmännytta

Genomgång av vad Sveriges Allmännytta arbetar med just nu, samt aktuella ämnen och områden för allmännyttan.

12:15
Lunch
13:00
Avslut
Dag 1 – 2 oktober
12:00
Lunch
12:45
Välkomna!

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, hälsar välkommen och går igenom programmet för dagarna. Deltagarna får därefter möjlighet att presentera sig för varandra. Sveriges Allmännyttas styrelse presenteras sedan kort av en representant från styrelsen.

13:15
Bostadsfrågan som politik och intressekamp - en nyutkommen bok om bostadspolitiken

Författarna presenterar under föreläsningen delar av den nyligen utgivna boken Bostadsfrågan som politik och intressekamp. I boken analyseras svensk bostadspolitik i dag och över tid. Bokens utgångspunkt är att bostadsfrågan inte bara handlar om offentlig policy och politik utan också formas av intressekamp mellan olika aktörer, vilket inte minst gäller inom hyressektorn. Boken belyser bostadsfrågan brett, men under föreläsningen fokuserar författarna särskilt på hyresrätten och allmännyttans roll i svensk bostadsförsörjning.

14:45
Kaffe
15:15
Agenda 2023-2027
16:15
Paus
16:30
Aktuella bostadspolitiska frågor
17:15
Avslut
19:00
Middag
Dag 2 – 3 oktober
09:00
Hyresförhandlingar 2023 och utsikt mot 2024

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Allmännytta kom 2022 överens om fem faktorer som ska ligga till grund för de årliga förhandlingarna. Syftet med den gemensamt framtagna rekommendationen är att underlätta förhandlingarna.

Vad blev resultatet av hyresförhandlingarna 2023 och hur förhöll sig parterna till Trepartensöverenskommelsen. Vi resonerar om utfallet, men också om utvärderingen och Trepartens förslag till rekommendationer för 2024.

10:00
Kaffe
10:30
Medlemmarnas ekonomi

Hur utvecklas bygg- och energipriser, räntor och andra omvärldsfaktorer, och vilka blir konsekvenserna i medlemsföretagens resultat- och balansräkningar?

11:30
Aktuellt från Sveriges Allmännytta

Genomgång av vad Sveriges Allmännytta arbetar med just nu, samt aktuella ämnen och områden för allmännyttan.

12:15
Lunch
13:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Elite Hotel Plaza Göteborg

Sveriges Allmännytta har reserverat rum på Elite Hotel Plaza Göteborg. I din anmälan till träffen uppger du om du önskar boka logi. Kostnaden på 1326 kr/ rum exkl. moms faktureras deltagaren tillsammans med deltagaravgiften. Rummen är bokningsbara till den 1 september och bokas därefter på förfrågan.

Kontakt

placeholder+image
Anna Cederlöf
Anna är vd-assistent på Sveriges Allmännytta.

Relaterade utbildningar

Digitaliseringsradarn

Startpaketet är en halvdags workshop med konsulter som är experter på digital transformation och verksamhetsutveckling inom Allmännyttan. Konsulterna har varit del av Digitaliseringsinitiativet...