Risk- och sårbarhetsanalys för bostadsföretag
Digitalt 6 oktober
1 deltagare
- +
= 2 500 kr / 4 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 3 oktober

Fastighetsägare behöver en större beredskap för att minska effekterna av ett förändrat klimat. Klimatförändringar som vi ser redan nu kommer att öka, vi kommer att drabbas fler och större skyfall, värmeböljor och torrperioder. Variationerna kommer vara stora inom en kommun och mellan olika bostadsområden. Vilken kunskap behöver bostadsföretaget för att göra en riks- och sårbarhetsanalys? Var finns de största riskerna i det egna beståndet? På den här klimatanpassningsdagen ska vi få ta del av erfarenheter från tre bostadsföretag som kartlagt risker i sitt bestånd. Vi kommer också att få höra vad som händer i forskningsprojektet SAMBO (Stöd för Aktörssamverkan och Mångfunktionell Anpassning av Bostadsområden) på Linköpings universitet, där man bland annat inventerat risker och åtgärder i fastigheter.

 

Vi arrangerar även en halvdag om klimatanpassning den 13 oktober ”Minska effekterna av värme och torka”, se nedan under relaterade utbildningar.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum
6 oktober - Digitalt
Asset 79
Digitalt
Digitalt innebär att kursen eller konferensen genomförs på distans i verktyget Zoom eller motsvarande, och är lärarledd. I bekräftelsen på din anmälan får du detaljerad och praktisk information angående Zoom.
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
2 500 kronor för medlem
4 500 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 3 oktober
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning i verktyget Zoom. Dokumentation skickas ut i efterhand via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
För dig som arbetar med klimatfrågor

Medverkande

Patrizia Finessi
Patrizia arbetar brett med miljö och utemiljö på enheten Fastighet & Boende. Hennes arbetsområden innefattar bland annat avfall, cirkulär ekonomi och resurshushållning, klimatpåverkan och certifiering, samt nyckeltal inom utemiljö och städ.
Bengt Lind
Bengt Lind arbetar som expert inom fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta.
Wilhelm Hardt
Therese Silfverduk
Therese arbetar med övergripande miljöstrategiska frågor inom bland annat områdena klimat, avfall och återbruk och biologisk mångfald.
Stina Enhag
Mattias Hjerpe
Mattias arbetar inom Miljöförändring och Centrum för klimatpolitisk forskning på Linköpings universitet
Erik Glaas
Erik arbetar inom Miljöförändring och Centrum för klimatpolitisk forskning på Linköpings universitet
Skriv ut programmet
Risk- och sårbarhetsanalys för bostadsföretag
Dag 1 – 6 oktober
09:15
Hur tar man sig an klimatanpassningsarbetet?

Tips och fallgropar utifrån de första steg i att inventera fastighetsbeståndet.

Stina Enhag, Hållbarhetsstrateg, Vätterhem Bostads AB
09:35
Kartläggning av fastigheter i riskzon för klimatförändringar
10:15
Kaffe
10:30
Klimatanpassning i praktiken

Med hjälp av forskare och studenter på Linköpings Universitet och konsultbolag har nu ett större klimatanpassningsprojekt startat inom Hyresbostäder i Norrköping. Wilhelm Hardt berättar

Wilhelm Hardt, Säkerhetsansvarig, Hyresbostäder i Norrköping
11:00
Hur stärker man fastighetsägares arbete med att klimatanpassa befintlig bebyggelse? 

I SAMBO-projektet har sårbarheten inför översvämning och höga temperaturer analyserats i flera fastighetsbestånd för att tillsammans med fastighetsägarna komma underfund med hur klimatanpassningsarbetet kan organiseras. Vad behöver göras nu för att stärka förmågan att på längre sikt minska sårbarheten i byggbeståndet? Projektet undersöker även aktörssamverkan i bostadsområden: Vem ska leda den? Kring vad behöver fastighetsägare samverka? Hur kan processen läggas upp?

Mattias Hjerpe, Universitetslektor, Linköpings universitetErik Glaas, Universitetslektor, Linköpings universitet
12:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Mats Israelson
Mats är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar

Nyhet

Minska effekterna av värme och torka

I Sverige bygger vi energieffektiva hus med bra isolering för att skydda oss mot kyla. Efter en lång mörk vinter längtar vi efter ljus vill gärna ha stora fönster med stort ljusinsläpp. Vi har nu fått...