Lokaldagen
Stockholm 22 april
1 deltagare
- +
= 4 400 kr / 6 600 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 20 mars

Mötesarena för dig som arbetar med lokaler

Allmännyttan och våra medlemmar har idag en betydande del av sin verksamhet inom lokalförvaltning. Flera står också inför att ta över ansvaret för verksamhetslokaler från kommunen, antingen genom att ta över både fastigheterna och fastighetsförvaltningen eller enbart driften av fastigheterna. Vilka är möjligheterna och vad bör man tänka på för att lyckas med uppdraget?

Välkommen till en dag när du får möjlighet att lära av erfarenheter från både kollegor och övriga aktörer i branschen samt få kunskap om viktiga regelverk och nyheter.
Sedan 2018 erbjuder Sveriges allmännytta en konferens med fokus på dig som ansvarar för lokaler i ett allmännyttigt bostadsföretag. Det kan gälla kommunala verksamhetslokaler som skolor, förskolor och omsorgsbostäder men även rent kommersiella lokaler på din ort. Konferensen vänder sig till dig som är vd, lokalchef, förvaltare m.m.

Du kommer att få tillfälle att träffa kollegor för att utbyta erfarenheter men du kommer också få tillfälle att lyssna på också ställa frågor till experter. Dagen kommer innehålla både kortare föredragningar och möjlighet till frågor och diskussioner. Några av de områden som kommer tas upp är;

Omvärldsbevakning och vad gör en plats och fastighet attraktiv

Hur utvecklas lokalhyresmarknaden i hela Sverige och hur ser förutsättningarna ut i olika delar av landet? Vad gör vissa regioner och orter mer attraktiva? Det är några av de frågor vi kommer att få tillfälle att belysa under dagen. Trygghet och områdesutveckling får allt större fokus för att skapa attraktiva, trygga och hållbara städer och platser. Vad händer med detaljhandeln och viken roll kommer den att spela framöver?

Investeringar och finansiering av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter

Samhällsfastigheter är ett attraktivt segment på fastighetsmarknaden och antalet aktörer som äger och förvaltar lokaler med kommunala, regionala och statliga verksamheter har ökat radikalt. Vi kommer att få ta del av ägares, finansiärers och investerares syn på  förutsättningarna för branschens fortsatta utveckling.  En av våra associerade medlemmar ger sin syn på varför branschen är attraktiv.

Program kommer inom kort.

Praktisk information

Asset 1
Datum och plats
22 april i Stockholm
Scandic Grand Central, Kungsgatan 70
Asset 78
Pris
4 400 kronor för medlem
6 600 kronor för övriga
Asset 80
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 20 mars
Asset 8
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Asset 6
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Medverkande

Susanna Höglund
Arbetar sedan 2017 på Sveriges Allmännytta med ansvar för enheten för ekonomi och juridik. Sedan 2019 även chefsekonom. Susanna är fastighetsekonom med 25 års erfarenhet i branschen. Har arbetat inom kommunal sektor på både stadsledning, förvaltning och koncernbolag och dessförinnan som konsult inom värdering och marknadsanalys.
Lars Matton
Lars arbetar sedan 2010 som jurist på Sveriges Allmännytta och med de flesta juridiska frågor som ett allmännyttigt bostadsföretag kommer i kontakt med. Han har tidigare bland annat arbetat som advokat på en affärsjuridisk advokatbyrå.
Oscar Hjelte
Elisabet Elmsäter Vegsö
Mats Dahlberg
Mats arbetar sedan 2018 som vd för Kirunabostäder och har en bakgrund på Kiruna kommun. I uppdraget som vd för Kirunabostäder ingår ansvar för kommunala byggprojekt och fastighetsförvaltning för kommunens verksamhetslokaler.
Skriv ut programmet
Lokaldagen
Dag 1 – 22 april
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Introduktion till konferensen
09:40
Lokalhyresmarknad runtom i Sverige Hur utvecklas lokalhyresmarknaden i hela Sverige?

Hur ser förutsättningarna ut i olika delar av landet vad gäller hyres- och värdetillväxt? Vad gör vissa regioner och orter mer attraktiva för investerare? Var görs överlåtelser och vilka aktörer är aktiva. Vi får en överblick över det aktuella läget på marknaden och vilka omvärldsfaktorer som påverkar i olika delar av landet.

Medverkande: Jan Tärnell, affärsormådeschef värdering och analys, Svefa

10:20
Paus
10:30
Ett antal SKR:s forskningsprojekt angående lokaler och lokalnyttjande pågår hos SKR

Vi får en översiktlig genomgång av bl.a. ett projekt angående gränsdragningslistor för inhyrning av lokaler för offentliga verksamheter som kan utgöra ett stöd för oss i våra diskussioner med offentliga lokalhyresgäster.

Medverkande: Bo Baudin, handläggare Samhällsplanering infrastruktur, SKR

 

11:10
Paus
11:15
Finansiering av samhällsfastigheter Kommuninvest

Kommuninvest står för en stor andel av finansieringen av den kommunala sektorn och kommunala bolag, både fastigheter och infrastruktur. Hur ser villkoren för långsiktig finansiering ut framöver? Vilka förändringar är på gång som kan påverka marknaden? Hur ser Kommuninvest på potentialen i gröna investeringar och Klimatkrav inför framtiden? Detta är några frågeställningar som vi får insikt i.

Oscar Hjelte, Kreditriskanalytiker, Kommuninvest
12:00
Lunch
13:00
En handel i ständig förändring

Växande e-handel och globala konsumenter förändrar allt. Hur påverkar det oss och våra handelsplatser?

Elisabet Elmsäter Vegsö, Näringspolitisk expert, Stads- och platsutveckling, Svensk Handel
13:40
Lokalstrategi som verktyg för utveckling - Ett gott exempel från vårt medlemsföretag Kirunabostäder

Mats Dahlberg från Kirunabostäder ger övergripande information om stadsomvandlingen och beskriver uppdraget för lokalplaneringen, analys, planering förankring för underlaget inför byggandet och dessutom verksamhetens delaktighet i byggprocessen.

Mats Dahlberg, VD, Kirunabostäder AB
14:30
Kaffe
15:00
Vårt uppdrag som förvaltare av samhällsfastigheter runt om i hela Sverige

Varför investerar Samhällsbyggnadsbolaget så offensivt i just samhällsfastigheter? Vilka är framgångsfaktorerna vid förvaltning av samhällsfastigheter? Hur skapas ett bra samarbete och affärsrelationer med de kommunala förvaltningarna eller andra offentliga aktörer som är hyresgäster? Samhällsbyggnadsbolaget är associerad medlem till Sveriges Allmännytta sedan 2019. Hur vill Samhällsbyggnadsbolaget samverka med kommunala bolag för att bidra till en god och hållbar samhällsutveckling på de orter där de verkar?

Medverkande: Krister Karlsson, vice vd och fastighetsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget

16:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Grand Central

Sveriges Allmännytta har avtal med Scandic hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Susanna Höglund
Susanna är chefsekonom samt chef för enheten Ekonomi & Juridik.
placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar