Lokaldagen
1 deltagare
- +
= 2 000 kr / 2 000 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 17 april
Konferensen genomförs digitalt

Detaljerad information kommer i god tid innan sändning.

Digital mötesarena för dig som arbetar med lokaler

Med anledning av COVID19 har vi valt att belysa lokalfrågan utifrån den rådande situationen. Vår chefsjurist Lars Matton kommer bland annat tala om hyresrättsliga frågor i coronakrisen. Välkommen till en dag där du får möjlighet att lära av erfarenheter från både kollegor och övriga aktörer i branschen samt få kunskap om viktiga regelverk och nyheter. Dagens moderator är Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges Allmännytta.

Allmännyttan och våra medlemmar har idag en betydande del av sin verksamhet inom lokalförvaltning. Flera bolag står också inför att ta över ansvaret för verksamhetslokaler från kommunen, antingen genom att ta över både fastigheterna och fastighetsförvaltningen eller enbart driften av fastigheterna. Vilka är möjligheterna och vad bör man tänka på för att lyckas med uppdraget?

Sedan 2018 erbjuder Sveriges allmännytta en konferens med fokus på dig som ansvarar för lokaler i ett allmännyttigt bostadsföretag. Det kan gälla kommunala verksamhetslokaler som skolor, förskolor och omsorgsbostäder men även rent kommersiella lokaler på din ort. Konferensen vänder sig till dig som är vd, lokalchef, förvaltare m.m.

Några av de områden som kommer tas upp är;

Omvärldsbevakning och vad gör en plats och fastighet attraktiv

Hur utvecklas lokalhyresmarknaden i hela Sverige och hur ser förutsättningarna ut i olika delar av landet? Vad gör vissa regioner och orter mer attraktiva? Det är några av de frågor vi kommer att få tillfälle att belysa under dagen. Trygghet och områdesutveckling får allt större fokus för att skapa attraktiva, trygga och hållbara städer och platser. Vad händer med detaljhandeln och viken roll kommer den att spela framöver?

Investeringar och finansiering av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter

Samhällsfastigheter är ett attraktivt segment på fastighetsmarknaden och antalet aktörer som äger och förvaltar lokaler med kommunala, regionala och statliga verksamheter har ökat radikalt. Vi kommer att få ta del av ägares, finansiärers och investerares syn på  förutsättningarna för branschens fortsatta utveckling.  En av våra associerade medlemmar ger sin syn på varför branschen är attraktiv.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
22 april i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
2 000 kronor för medlem
2 000 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 17 april
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning med aktuella lokalfrågor.

Medverkande

Susanna Höglund
Arbetar sedan 2017 på Sveriges Allmännytta med ansvar för enheten för ekonomi och juridik. Sedan 2019 även chefsekonom. Susanna är fastighetsekonom med 25 års erfarenhet i branschen. Har arbetat inom kommunal sektor på både stadsledning, förvaltning och koncernbolag och dessförinnan som konsult inom värdering och marknadsanalys.
Lars Matton
Lars arbetar sedan 2010 som jurist på Sveriges Allmännytta och med de flesta juridiska frågor som ett allmännyttigt bostadsföretag kommer i kontakt med. Han har tidigare bland annat arbetat som advokat på en affärsjuridisk advokatbyrå.
Oscar Hjelte
Arbetar med att löpande följa upp och analysera Sveriges kommuner och regioner samt deras bolag. I detta ingår att följa kommunsektorns finansiella ställning och utmaningar.
Elisabet Elmsäter Vegsö
Jan Tärnell
Jan är fastighetsekonom med över 25 års erfarenhet i branschen och arbetar sedan 2007 på Svefa och från 2013 med ansvar för affärsområdet Värdering och Analys.
Krister Karlsson
Krister är vice vd och chef fastighetsutveckling. Han ansvarar för utveckling av bostäder och samhällsfastigheter inom SBB´s bestånd i Norden.
Erika Englund
Erika arbetar på Region Västmanland sedan 2015 som verksamhetsutvecklare på Regionfastigheter. Projektledare för SKRs projekt med att uppdatera gränsdragningslistan för kommuner och regioner.
Per Ollas
Per har arbetat inom fastighets- och FM-branschen hela sitt yrkesverksamma liv. Idag arbetar han som affärschef på Svefa AB och ansvarar för upphandlingsgruppen med hela Sverige som verksamhetsområde. 
Skriv ut programmet
Lokaldagen
Dag 1 – 22 april
10:10
Vad gör vissa regioner och orter mer attraktiva för investerare?

Hur ser förutsättningarna ut i olika delar av landet vad gäller hyres- och värdetillväxt? Var görs överlåtelser och vilka aktörer är aktiva. Vi får en överblick över det aktuella läget på marknaden och vilka omvärldsfaktorer som påverkar i olika delar av landet.

Jan Tärnell, Affärsormådeschef värdering och analys, Svefa
10:40
Paus
10:45
Vilka är framgångsfaktorerna vid förvaltning av samhällsfastigheter?

Varför investerar Samhällsbyggnadsbolaget så offensivt i just samhällsfastigheter? Vilka är framgångsfaktorerna vid förvaltning av samhällsfastigheter? Hur skapas ett bra samarbete och affärsrelationer med de kommunala förvaltningarna eller andra offentliga aktörer som är hyresgäster? Samhällsbyggnadsbolaget är associerad medlem till Sveriges Allmännytta sedan 2019. Hur vill Samhällsbyggnadsbolaget samverka med kommunala bolag för att bidra till en god och hållbar samhällsutveckling på de orter där de verkar?

Krister Karlsson, Vice Vd och fastighetsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget
11:15
Paus
11:20
Framtiden för finansieringen av samhällsfastigheter

Kommuninvest står för en stor andel av finansieringen av den kommunala sektorn och kommunala bolag, både fastigheter och infrastruktur. Hur ser villkoren för långsiktig finansiering ut framöver? Vilka förändringar är på gång som kan påverka marknaden? Hur ser Kommuninvest på potentialen i gröna investeringar och Klimatkrav inför framtiden? Detta är några frågeställningar som vi får insikt i.

Oscar Hjelte, Kreditriskanalytiker, Kommuninvest
11:50
Lunch
12:50
Så påverkas lokalmarknaden av e-handeln

Växande e-handel och globala konsumenter förändrar allt. Hur påverkar det oss och våra handelsplatser?

Elisabet Elmsäter Vegsö, Näringspolitisk expert, Stads- och platsutveckling, Svensk Handel
13:20
SKR berättar om sina forskningsprojekt gällande lokaler och lokalnyttjande

Vi får en översiktlig genomgång av bl.a. ett projekt angående gränsdragningslistor för inhyrning av lokaler för offentliga verksamheter som kan utgöra ett stöd för oss i våra diskussioner med offentliga lokalhyresgäster.

Erika Englund, Verksamhetsutvecklare, SKRPer Ollas, Förvaltningsrådgivning, Svefa
13:50
Kaffepaus
14:00
Hyresrättsliga frågor med anledning av Corona
15:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Grand Central

Sveriges Allmännytta har avtal med Scandic hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Susanna Höglund
Susanna är chefsekonom samt chef för enheten Ekonomi & Juridik.
placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar

Upphandlingsjuridik för allmännyttan LOU

Utbildning Juridik
Utbildningen riktar sig till nyanställda upphandlare och annan personal inom bostadsbranschen som behöver skaffa sig aktuella och grundläggande kunskaper inom ramen för lag om offentlig upphandling. ...

Avflyttningsbesiktning

Utbildning Juridik
Den här utbildningen är för dig som gör olika typer av besiktningar i bostadslägenheter, men också för dig som handlägger skador eller sköter fakturering av skador. Vi går igenom förberedelser,...