Segregation och utanförskap
1 deltagare
- +
= 2 400 kr / 3 200 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd

Social hållbarhet

Välkommen på en digital träff där vi djupdyker i en fråga om social hållbarhet. Denna gång handlar det om segregation och utanförskap. Vi får under förmiddagen höra bland annat bostadsforskaren Martin Grander reda ut vad segregation egentligen är och hur det ser ut i Sverige. Vi får också exempel på hur våra medlemmar på olika håll i landet arbetar rent konkret för att motverka segregation och utanförskap i sina bostadsområden.

Träffen innehåller även frågestund och gruppdiskussioner för att möjliggöra erfarenhetsutbyte. Varmt välkommen på ett inspirerande utbyte i en viktig och angelägen samhällsfråga där de allmännyttiga bostadsföretagen spelar en viktig roll.

Missa inte våra andra tematräffar:

Tid: 09.00-12.00 

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum
14 september 2021 - Digitalt
Asset 79
Digitalt
Digitalt innebär att kursen eller konferensen genomförs på distans i verktyget Zoom eller motsvarande, och är lärarledd. I bekräftelsen på din anmälan får du detaljerad och praktisk information angående Zoom.
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
2 400 kronor för medlem
3 200 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 13 september
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning i verktyget Zoom. Dokumentation skickas ut i efterhand via länk.

Föreläsare

placeholder+image
Lena Liljendahl
Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
Expert inom social hållbarhet. Engagerad i bland annat hyresgästkommunikation, boinflytande, stadsdelsutveckling och integration.
placeholder+image
Åsa Schelin
Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
Arbetsområdet omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet samt barns rättigheter.
placeholder+image
Martin Grander
Biträdande lektor och bostadsforskare, Malmö Universitet
Bitr. lektor i urbana studier vid MU. Forskar om bostadsförsörjning med fokus på boendets betydelse för jämlika levnadsvillkor.
placeholder+image
Anna-Carin B Magnusson
Utvecklingschef, Örebrobostäder AB
Anna-Carin är i grunden socionom och arbetar som chef för avdelningen Hållbar utveckling på Örebrobostäder. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med stadsdelsutveckling, boinflytande och trygghetsfrågor på både operativ och strategisk nivå.
placeholder+image
Cecilia Löfquist
Marknad- och ekonomichef, Haninge Bostäder AB
placeholder+image
Daniel Eidhagen
Grundare AD Tillsammans
Daniel är grundare för AD Tillsammans där de arbetar med att skapa socialt kapital genom platsaktivering och platssamverkan.
placeholder+image
Matilda Rehn
Analytiker, Delmos
placeholder+image
Maria Carelli-Martinsson
Integrationsstrateg, Vätterhem
Med erfarenhet av fastighetsförvaltning i samma bolag arbetar hon nu tillsammans med övriga experter på Hållbarhetsavdelningen bland annat med att förankra Hållbarhetsplanen med mätbara effektmål som bolaget tagit fram i verksamheten.
placeholder+image
Stefan Engborg
Områdesvärd, Haninge Bostäder AB
Skriv ut programmet
Segregation och utanförskap
Dag 1 – 14 september
09:00
Inledning
09:10
Segregation och utanförskap

Martin kommer att diskutera hur vi kan förstå begreppet segregation, vad forskningen säger om orsakerna till, utvecklingen av och lösningarna på segregationen. Ett särskilt fokus kommer att lägga på de olika bostadsupplåtelseformernas roll när det gäller att förstå och motverka segregation.

Martin Grander, Biträdande lektor och bostadsforskare, Malmö Universitet
09:30
Nytt verktyg för att mäta segregation

Hör Delmos berätta om sitt uppdrag och sin nya segregationsbarometer. 

Matilda Rehn, Analytiker, Delmos
09:50
Paus
10:00
Så arbetar vi strategiskt med social hållbarhet

Vätterhem berättar om sin nya hållbarhetsplan och vilka effektområden de valt ut för att öka den sociala hållbarheten i några prioriterade stadsdelar.

Maria Carelli-Martinsson, Integrationsstrateg, Vätterhem
10:25
Kan uthyrningspolicyn motverka segregation?

I Örebro har allmännyttan länge strävat efter att på olika sätt motverka segregation och utanförskap. Ett sätt har varit att använda uthyrningssystemet som ett verktyg för att främja socioekonomisk integration.

Anna-Carin B Magnusson, Utvecklingschef, Örebrobostäder AB
10:50
Paus
11:00
Tillsammans för orten

Haninge Bostäder och AD Tillsammans berättar hur de använder sommarjobb för ungdomar som ett verktyg mot utanförskap.

Cecilia Löfquist, Marknad- och ekonomichef, Haninge Bostäder AB Stefan Engborg, Områdesvärd, Haninge Bostäder AB Daniel Eidhagen, Grundare AD Tillsammans
11:25
Gruppdiskussioner

Gruppdiskussioner om segregation och utanförskap på din ort. Vilka särskilda insatser gör ni och vilka resultat leder det till? 

11:45
Avslutande samtal och reflektion
12:00
Dagen slut

Kontakt

placeholder+image
Azra Jahic
Azra Jahic är projektledare för kurser och konferenser.
placeholder+image

Relaterade utbildningar