Skatter och redovisning i fastighetsbolag
Digitalt 1 december
1 deltagare
- +
= 4 700 kr / 6 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Få platser kvar

Bygg på dina grundläggande ekonomiska kunskaper

Arbetar du idag med leverantörsreskontra, hyresavisering eller på någon annan funktion i företaget där du kommer i kontakt med dessa frågor? Eller är du ny i din roll i fastighetsbranschen?

I den här utbildningen får du fördjupad inblick och förståelse för fastighetsspecifika skatte- och redovisningsregler, till exempel värderingsprinciper, frivillig momsplikt vid lokaluthyrning och nyckeltal.

Ur innehållet:

 • Regelverket för redovisning
 • Värderingsprinciper – avskrivning, ned- och uppskrivning
 • K2-företag: gränsdragning – underhåll och investering vid renovering
 • K3-företag: komponentredovisning
 • Några vanliga nyckeltal
 • Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
 • Frivillig momsplikt vid lokaluthyrning
 • Uttagsmoms och omvänd byggmoms i fastighetsförvaltande företag

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
1 december i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 700 kronor för medlem
6 500 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 24 november
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Ekonomihandläggare och annan personal som kommer i kontakt med dessa frågor.

Medverkande

Brita Rosén
Brita är momsjurist med fokus på bland annat fastigheter. Hon har mer än 30 års erfarenhet av moms.
Peter Söderman
Thorbjörn Nilsen
Arbetar sedan 2007 på Sveriges Allmännytta med medlemsföretagens ekonomifrågor inom ramen för enheten ekonomi & juridik. Har tidigare arbetat 15 år som ekonomichef för olika fastighetsföretag.
Skriv ut programmet
Skatter och redovisning i fastighetsbolag
Dag 1 – 1 december
Nedan finner du programinnehållet i stort. Under dagen ges generösa pauser för att hålla energin på topp.
09:45
Teknisk incheckning
10:00
Redovisning
 • Regelverket för redovisning
 • Värderingsprinciper för fastigheter
 • Komponentredovisning – underhåll och investering vid renovering
 • Några viktiga nyckeltal för fastighetsägare
Peter Söderman, Auktoriserad revisor, PwC
12:00
Lunch
13:00
Frivillig momsplikt vid lokaluthyrning
15:30
Uttagsmoms i fastighetsförvaltande företag
16:00
Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
 • Bebyggda fastigheter – lokaler och bostäder
 • Obebyggd tomt och byggnad under uppförande
Thorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
16:15
Avslutande frågestund
16:30
Dagen slut

Kontakt

placeholder+image
Madeleine Rahm
Madeleine Rahm är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar

K3 – Komponentredovisning

Utbildning Ekonomi & finans
En grundpelare för all redovisning i Sverige är de anvisningar som ges ut av Bokföringsnämnden. Anvisningarna är indelade i olika kategorier beroende i första hand på företagens storlek. De allra...