Stadsdelsutveckling
Stockholm, Linköping, Norrköping, Malmö 31 januari– 1 februari
och 21–22 mars
och 24–25 maj
och 6–7 september
1 deltagare
- +
= 38 000 kr / 45 000 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd

Välkommen till en utbildning för stadsdelsutvecklare!

Det blir åtta dagar vid fyra tillfällen om hur du kan höja det sociala kapitalet i ett bostadsområde. 

Allmännyttan är ofta stora fastighetsägare i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar av olika slag. Detta ställer alldeles särskilda krav på kompetens av bostadsbolagens personal. Vi erbjuder därför en utbildning i fyra moduler för områdesutvecklare och annan personal som vill höja sin kompetens inom stadsdelsutveckling. 

På utbildningen får du ta del av teorier och modeller för en hållbar stadsdelsutveckling. Det är ett stort fokus på den sociala hållbarheten men vi kommer också att beröra de andra hållbarhetsaspekterna. Du får konkreta exempel på hur andra runt om i landet gjort för att öka trygghet, trivsel och attraktivitet i sina bostadsområden. 

Programmet innehåller: 

Modul 1 – Staden i världen i Stockholm och Fittja, 31 jan – 2 feb 2023 

På den första modulen får vi en inledning till vad stadsdelsutveckling är. Vi besöker Fittja där vi får ta del av hur Botkyrkabyggen arbetar för att uppnå FNs hållbarhetsmål. Vi får också exempel på arbetsmetoder och kunskap om förebyggande arbete med ungdomar och stadsodling.  

Modul 2 – Att skapa trygga bostadsområden i Linköping, 21–22 mars 2023 

Under den andra modulen besöker vi Linköping där vi får träffa flera engagerade stadsdelsutvecklare på bostadsbolaget Stångåstaden. Vi får ta del av deras arbetsmetoder och de kommer att visa oss runt i två olika bostadsområden. Den här modulen handlar om trygghet utifrån tre dimensioner; ekonomiskt, socialt och fysiskt.

Modul 3 – Partnerskap och samverkan i Norrköping, 24 – 25 maj 2023 

När vi besöker Norrköping kommer vi att få veta mer om hur bostadsföretag, kommun och organisationer kan ingå partnerskap och skriva samverkansavtal för att bli mer effektiva i arbetet med att utveckla en stadsdel. Vi kommer att besöka flera platser där olika verksamheter och sociala insatser bedrivs, bland annat mötesplatsen Portalen. 

Modul 4 – Hållbar stadsdelsutveckling i Malmö, 6 – 7 sep 2023  

Under den fjärde och sista modulen besöker vi Malmö och får ta del av MKBs arbete med att skapa en mer hållbar stad. Här kommer vi bland annat att besöka den nya stadsdelen Sege Park där MKB bygger två hus och där extra satsningar görs på delningsekonomiska lösningar och energibesparingar.

 

På varje modul får vi träffa representanter från det allmännyttiga bostadsföretaget på orten, lyssna på gästföreläsare och göra studiebesök. Deltagarna kommer också att få möjlighet till erfarenhetsutbyte med varandra och reflektera på ett urval av den kurslitteratur som finns för utbildningen. 

Med reservation för eventuella ändringar i programmet. 

När du har gått den här utbildningen har du: 

  • Fått ta del av olika arbetsmodeller inom hållbar stadsdelsutveckling.  
  • Besökt olika platser där det pågår en strategisk stadsdelsutveckling.  
  • Fått ett nytt nätverk med kollegor från hela landet som arbetar med samma frågor som du.  

 

Vad är stadsdelsutveckling? 

Med stadsdelsutveckling menas ett lokalt utvecklingsarbete där flera aktörer tillsammans med de boende samverkar för att långsiktigt och hållbart förbättra en stadsdel både när det gäller fysiska och sociala dimensioner. Stadsdelsutveckling omfattar satsningar som höjer det sociala kapitalet i ett bostadsområde men kan även innebära fysisk upprustning såsom renovering, nybyggnation eller förbättringar av utemiljön. Satsningar som sammantaget gör stadsdelen mer attraktiv, trygg och trivsam. Andra närliggande begrepp är områdesutveckling, urban utveckling, samhällsplanering och social hållbarhet. 

 

Kursen har av tidigare deltagare fått många uppskattade omdömen:

”Vi var flera kollegor som gick utbildningen från vårt bostadsbolag, det gör att vi nu har en gemensam plattform i de interna diskussionerna.”

”Det bästa med kursen tycker jag är nätverket som jag fick. Mångfalden i gruppen gav mig flera perspektiv vilket är bra och nyttigt när man jobbar med de här frågorna.” 

 ”Jag tycker att blandningen mellan teori och praktik var lyckad. Forskningsbaserad kunskap i kombination med studiebesök blir en väldigt bra mix.” 

”Ämnet för utbildningen är unikt och mycket intressant. En spännande mix av föreläsare, värvat med tid för nätverkande. Konkreta exempel på aktiviteter och åtgärder, bra diskussioner och möjligheter till inspel eller frågor.” 

” Träffa kollegor och byta erfarenheter.”

”Jag gillar att det fanns tid för utbyte av erfarenheter och att få träffas och diskutera hur man arbetar. Jag tyckte att kursen var riktigt bra och givande.”

 

Läs mer:

Fastighetsägare går samman för att öka tryggheten i stadsdelen | Sveriges Allmännytta (sverigesallmannytta.se)

Praktisk information

Asset 79
Modulbaserad utbildning
Det här är en utbildning som ges i moduler. Det innebär att det är flera tillfällen, moduler, som utgör utbildningen. Alla datum som visas i bokningen ingår i utbildningen.
Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
31 januari– 1 februari
och 21–22 mars
och 24–25 maj
och 6–7 september - Stockholm, Linköping, Norrköping, Malmö
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
38 000 kronor för medlem
45 000 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 10 januari
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid. Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning. Bokningsinformation erhålls vid anmälan.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår dokumentation, studiebesöken, gemensamma luncher och middagar.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Stadsdelsutvecklare, områdesutvecklare, boendeutvecklare, bosocial utvecklare, boinflytandekoordinator, verksamhetsutvecklare, projektledare, hållbarhetsstrateg

Föreläsare

placeholder+image
Lena Liljendahl
Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
Expert inom social hållbarhet. Engagerad i bland annat hyresgästkommunikation, boinflytande, stadsdelsutveckling och integration.
placeholder+image
Oliver Berger
Konsult social hållbarhet, Urban Utveckling
Oliver är statsvetare och arbetar i huvudsak med utvecklingsfrågor som berör stadsdelsutveckling, segregation och samhällsanalys.
placeholder+image
Emelie Eriksson
Konsult social hållbarhet, Urban Utveckling
Emelie är utbildad samhällsplanerare och arbetar idag med frågor som rör områdesutveckling, segregation, utanförskap och delaktighet.
placeholder+image
Charlotte Ekfeldt
Affärsutvecklingschef, AB Botkyrkabyggen
Charlotte arbetar som affärsutvecklingschef med ansvar för omställning till en hållbar samhällsutveckling, trygghetsarbete och stadsdelsutveckling.  
placeholder+image
Elise Ekmen
Samordnare mot kriminalitet, Våldspreventivt Center
Elise Ekman arbetar som samordnare mot kriminalitet vid Våldspreventivt center i Botkyrka.
placeholder+image
Emil Häggbom
Samordnare mot kriminalitet, Våldspreventivt Center
Emil Häggbom arbetar som samordnare mot kriminalitet på Våldpreventivt center i Botkyrka kommun.
placeholder+image
Victoria Escobar
Operativ chef, Changers Hub
Changers Hub är ett innovationshus för unga vuxna med fokus på att möjliggöra för ungdomar att förverkliga sina idéer och drömmar.
placeholder+image
Agnes Fischer
Vd, Boodla
placeholder+image
Fredrik Törnqvist
vd, AB Stångåstaden
Bred erfarenhet av ledande befattningar i fastighetsbranschen. Ordförande i Sveriges Allmännyttas Byggherreråd.
placeholder+image
Ulf Gustafsson
Chef Boende, Stångåstaden
placeholder+image
Mia Powalko
Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden
Mia Powalko arbetar med social hållbarhet och boendeinflytande för att skapa en attraktiv stadsdel.
placeholder+image
Magdalena Ingberg
Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden
Magdalena Ingberg arbetar som stadsdelsutvecklare hos Stångåstaden med fokus på fastighetsutveckling, beteende- och arbetsmarknadsfrågor. Magdalena jobbar också med att skapa framtidstro för barn och ungdomar. Allt för att stärka fastighetsvärdet och ökat den upplevda tryggheten i stadsdelen.
placeholder+image
Erik Jannesson
Ekonomie doktor, Serus AB
Erik Jannesson, ek.dr. på Serus, samt process-/expertstöd till organisationer i frågor som rör mätning av sociala effekter och värden.
placeholder+image
Linn Litchermann
Community Manager, Ebbepark på Sankt Kors
placeholder+image
Henrik Andershed
Professor i kriminologi och psykologi, Örebro universitet
Henrik är professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet samt utvecklingschef på Embrace Safety.
placeholder+image
Anna Kanervo
Stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping
Anna ansvarar för att driva långsiktigt utvecklingsarbete i stadsdelarna i samverkan med kommunen och andra lokala aktörer.
placeholder+image
Tomas Lindquist
Stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping
Tomas är ansvarig för stadsdelsutveckling på Hyresbostäder i Norrköping.
placeholder+image
Magnus Dahlstedt
Professor, Linköpings universitet
Magnus är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Hans forskning rör frågor om välfärd och medborgarskapande.
placeholder+image
Caroline Bielkhammar
Chef Stadsdelsprojekt, Hyresbostäder i Norrköping AB
Caroline arbetar med stadsdelsutveckling och brinner för hållbarhets- och integrationsfrågor med ambition att skapa bra livsmiljöer.
Skriv ut programmet
Stadsdelsutveckling
Skriv ut programmet
Dag 1 – 31 januari
Staden i världen i Stockholm och Botkyrka, 31 jan - 2 feb 2023

Dag 1 är vi på Sveriges Allmännytta, Hornsgatan 15, plan 2.

14:00
Kaffe och registrering
14:30
Introduktion till stadsdelsutveckling

Vad menar vi med stadsdelsutveckling. Allmännyttans historia. Allmännyttans uppdrag. Så tar allmännyttan samhällsansvar.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
14:50
Att planera en stad

Stadsplanering, socioekonomiska utmaningar och allmännyttan. Vad gör vi idag och vad behöver vi göra i vårt stadsdelsutvecklingsarbete?

 

Oliver Berger, Konsult social hållbarhet, Urban Utveckling Emelie Eriksson, Konsult social hållbarhet, Urban Utveckling
16:10
Presentation i grupper
17:00
Mat & mingel

Vi avslutar dagen med mat och mingel i Sveriges Allmännyttas lokal på Hornsgatan 15.

Med reservation för ändringar.

Dag 2 – 1 februari
08:30
Samling för avfärd

Huvudentrén, Sveriges Allmännytta, Hornsgatan 15. Vi tar T-bana till Fittja.

09:30
Introduktion Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen berättar om sin allmännyttiga plan för att sätta mål och hur de som allmännyttig bostadsbolag bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål i praktiken.

Platsen är Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7, Norsborg.

Passet innehåller kaffepaus.

10:45
Studiebesök

Rundvandring i bostadsområdet Fittja.

12:00
Lunch

Mångkulturellt centrum

13:00
Botkyrkas arbete med avhopp

I Botkyrka har vi utformat en fungerande avhopparverksamhet med riktade team och specialiserad kompetens som tar ett helhetsgrepp. Under föreläsningen kommer information bland annat ges om varför arbetet med avhopp är viktigt, hur avhopparverksameten jobbar, hur avhopparprocessen går till, vilket stöd som kan ges och framgångsfaktorerna i arbetet.

Elise Ekmen, Samordnare mot kriminalitet, Våldspreventivt Center Emil Häggbom, Samordnare mot kriminalitet, Våldspreventivt Center
14:00
Changers Hub

Victoria Escobar berättar om samskapande och hur viktiga förebilder är i områden som genomgår ständiga förändringar.

Passet innehåller kaffepaus.

Victoria Escobar, Operativ chef, Changers Hub
15:30
Avslut

Vi tar T-bana tillbaka till Stockholm C.

18:00
Gemensam middag

Med reservation för ändringar.

Dag 3 – 2 februari
08:30
Samling för avfärd

Samling vid huvudentrén Sveriges Allmännytta, Hornsgatan 15. Vi tar T-bana till Fittja.

09:15
Kvartersodling

Agnes Fisher berättar om trädgårdsskapandet som  ett sätt att skapa engagemang och trygghet i bostadsområdet.

Passet innehåller kaffepaus.

Agnes Fischer, Vd, Boodla
12:00
Avslutande lunch
13:00
Avslut modul 1 och avfärd till Stockholm

Vi tar T-bana tillbaka till Stockholm C.

Med reservation för ändringar.

Dag 1 – 21 mars
Att skapa trygga bostadsområden i Linköping
09:30
Fika

Stångåstaden huvudkontor

Tornbyvägen 1F, 582 73 Linköping

10:00
Inledning
10:20
Linköping & Stångåstaden
11:15
Hur kan vi jobba effektivare i vårt brottsförebyggande arbete?

Om kunskapsbaserat arbetssätt och digitala verktyg som kan förverkliga ett effektivare arbete.

Henrik Andershed, Professor i kriminologi och psykologi, Örebro universitet
12:00
Lunch

Torn 1

Adress: Tornbyvägen 1, Linköping

13:55
Studiebesök

Rundvandring i bostadsområdet Skäggetorp.

14:40
Fika

”Stångisbussen”

15:00
Studiebesök

Vi fortsätter med rundvandring i Skäggetorp.

16:45
Återfärd med buss till centrala Linköping

Bussen stannar vid Scandic Linköping City.

19:00
Gemensam middag

ÖK Smak och Tak

Adress: Brandmannagatan 1

Med reservation för ändringar.

Dag 2 – 22 mars
08:00
Samling för avfärd

Scandic Linköping City, huvudentré, Gamla Tanneforsvägen 51

08:30
Inledning

Ebbepark

Fridtunagatan 24, 582 12 Linköping

08:35
Introduktion till studiebesök

Ebbe Park – ett modernt kollektivboende

Linn Litchermann, Community Manager, Ebbepark på Sankt Kors
09:20
Kaffepaus
09:35
Stångåstaden - våra arbetsmetoder

Mia och Magdalena berättar mer ingående om några metoder som de använder i sitt arbete såsom scenarioplanering, boendediamanten, nudging, platsanalys och the broken window theory.

Mia Powalko, Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden Magdalena Ingberg, Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden
10:30
Att mäta vad sociala insatser skapar för effekt och värde

En föreläsning om vad vi behöver samla in för information om vi ska kunna uttala oss om vilka effekter och värden en social insats bidrar till, samt vikten av att vara kreativ och resurseffektiv i sin mätning.

Erik Jannesson, Ekonomie doktor, Serus AB
12:05
Lunch

Don Luigi Linköping

Adress: Marianne Richters torg 3, Linköping

13:05
Studiebesök i Berga

Avfärd med buss från Ebbegatan 11 till Knektgatan 1.

13:50
Fika

”Stångisbussen”

14:00
Vi fortsätter med rundvandring i Berga
14:45
Avrundning Modul 2

Vi avslutar Modul 2 i Berga Kyrka som ligger i stadsdelen Berga.

15:00
Återfärd med buss till centrala Linköping

Bussen stannar vid Scandic Linköping City.

Med reservation för ändringar.

Dag 1 – 24 maj
Partnerskap och samverkan i Norrköping
09:00
Samling för avfärd vid hotellet

Vi åker spårvagn ut till Klockaretorpet.

09:30
Fika

Idrottens hus, Klockaretorpet

10:20
Fler kan mer - tydligt partnerskap ger hållbara resultat

Så arbetar vi i Norrköping med att utveckla hela staden. Vi berör frågor som varför man inte ska driva själv och vad är skillnaden mellan partnerskap och samverkan.

Tomas Lindquist, Stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping
12:00
Lunch

Idrottens hus, Klockaretorpet

13:00
Kunskapens hus och Klockartorpet med rundvandring i området

Introduktion om Klockaretorpet och Kunskapens hus. Föreläsaren berättar om hur området har kommit bort från polisens lista.

Programpunkten innehåller fikapaus.

Anna Kanervo, Stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping
16:30
Dagens slut och resa tillbaka till hotellet
19:00
Gemensam middag
Dag 2 – 25 maj
08:30
Samling för avfärd vid hotellet
09:00
Studiebesök på Portalen i Ringdansen med rundvandring i Ringdansen

Presentation av Ringdansen och Portalens verksamhet, fika och gruppsamtal.

Caroline Bielkhammar, Chef Stadsdelsprojekt, Hyresbostäder i Norrköping AB
11:30
Vi åker tillbaka till centrala Norrköping
12:00
Lunch
13:00
Gruppsamtal och redovisning
14:30
Avslut Modul 3
6 - 7 september 2023 –
Hållbar stadsdelsutveckling

Under den fjärde och sista modulen besöker vi Malmö och får ta del av MKBs arbete med att skapa en mer hållbar stad. Här kommer vi bland annat att besöka den nya stadsdelen Sege Park där MKB bygger två hus och där extra satsningar görs på delningsekonomiska lösningar och energibesparingar.

Program publiceras inom kort.

Modul 1 - Stockholm

Dag 1 – 31 januari
Staden i världen i Stockholm och Botkyrka, 31 jan - 2 feb 2023

Dag 1 är vi på Sveriges Allmännytta, Hornsgatan 15, plan 2.

14:00
Kaffe och registrering
14:30
Introduktion till stadsdelsutveckling

Vad menar vi med stadsdelsutveckling. Allmännyttans historia. Allmännyttans uppdrag. Så tar allmännyttan samhällsansvar.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
14:50
Att planera en stad

Stadsplanering, socioekonomiska utmaningar och allmännyttan. Vad gör vi idag och vad behöver vi göra i vårt stadsdelsutvecklingsarbete?

 

Oliver Berger, Konsult social hållbarhet, Urban Utveckling Emelie Eriksson, Konsult social hållbarhet, Urban Utveckling
16:10
Presentation i grupper
17:00
Mat & mingel

Vi avslutar dagen med mat och mingel i Sveriges Allmännyttas lokal på Hornsgatan 15.

Med reservation för ändringar.

Dag 2 – 1 februari
08:30
Samling för avfärd

Huvudentrén, Sveriges Allmännytta, Hornsgatan 15. Vi tar T-bana till Fittja.

09:30
Introduktion Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen berättar om sin allmännyttiga plan för att sätta mål och hur de som allmännyttig bostadsbolag bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål i praktiken.

Platsen är Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7, Norsborg.

Passet innehåller kaffepaus.

10:45
Studiebesök

Rundvandring i bostadsområdet Fittja.

12:00
Lunch

Mångkulturellt centrum

13:00
Botkyrkas arbete med avhopp

I Botkyrka har vi utformat en fungerande avhopparverksamhet med riktade team och specialiserad kompetens som tar ett helhetsgrepp. Under föreläsningen kommer information bland annat ges om varför arbetet med avhopp är viktigt, hur avhopparverksameten jobbar, hur avhopparprocessen går till, vilket stöd som kan ges och framgångsfaktorerna i arbetet.

Elise Ekmen, Samordnare mot kriminalitet, Våldspreventivt Center Emil Häggbom, Samordnare mot kriminalitet, Våldspreventivt Center
14:00
Changers Hub

Victoria Escobar berättar om samskapande och hur viktiga förebilder är i områden som genomgår ständiga förändringar.

Passet innehåller kaffepaus.

Victoria Escobar, Operativ chef, Changers Hub
15:30
Avslut

Vi tar T-bana tillbaka till Stockholm C.

18:00
Gemensam middag

Med reservation för ändringar.

Dag 3 – 2 februari
08:30
Samling för avfärd

Samling vid huvudentrén Sveriges Allmännytta, Hornsgatan 15. Vi tar T-bana till Fittja.

09:15
Kvartersodling

Agnes Fisher berättar om trädgårdsskapandet som  ett sätt att skapa engagemang och trygghet i bostadsområdet.

Passet innehåller kaffepaus.

Agnes Fischer, Vd, Boodla
12:00
Avslutande lunch
13:00
Avslut modul 1 och avfärd till Stockholm

Vi tar T-bana tillbaka till Stockholm C.

Med reservation för ändringar.

Modul 2 - Linköping

Dag 1 – 21 mars
Att skapa trygga bostadsområden i Linköping
09:30
Fika

Stångåstaden huvudkontor

Tornbyvägen 1F, 582 73 Linköping

10:00
Inledning
10:20
Linköping & Stångåstaden
11:15
Hur kan vi jobba effektivare i vårt brottsförebyggande arbete?

Om kunskapsbaserat arbetssätt och digitala verktyg som kan förverkliga ett effektivare arbete.

Henrik Andershed, Professor i kriminologi och psykologi, Örebro universitet
12:00
Lunch

Torn 1

Adress: Tornbyvägen 1, Linköping

13:55
Studiebesök

Rundvandring i bostadsområdet Skäggetorp.

14:40
Fika

”Stångisbussen”

15:00
Studiebesök

Vi fortsätter med rundvandring i Skäggetorp.

16:45
Återfärd med buss till centrala Linköping

Bussen stannar vid Scandic Linköping City.

19:00
Gemensam middag

ÖK Smak och Tak

Adress: Brandmannagatan 1

Med reservation för ändringar.

Dag 2 – 22 mars
08:00
Samling för avfärd

Scandic Linköping City, huvudentré, Gamla Tanneforsvägen 51

08:30
Inledning

Ebbepark

Fridtunagatan 24, 582 12 Linköping

08:35
Introduktion till studiebesök

Ebbe Park – ett modernt kollektivboende

Linn Litchermann, Community Manager, Ebbepark på Sankt Kors
09:20
Kaffepaus
09:35
Stångåstaden - våra arbetsmetoder

Mia och Magdalena berättar mer ingående om några metoder som de använder i sitt arbete såsom scenarioplanering, boendediamanten, nudging, platsanalys och the broken window theory.

Mia Powalko, Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden Magdalena Ingberg, Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden
10:30
Att mäta vad sociala insatser skapar för effekt och värde

En föreläsning om vad vi behöver samla in för information om vi ska kunna uttala oss om vilka effekter och värden en social insats bidrar till, samt vikten av att vara kreativ och resurseffektiv i sin mätning.

Erik Jannesson, Ekonomie doktor, Serus AB
12:05
Lunch

Don Luigi Linköping

Adress: Marianne Richters torg 3, Linköping

13:05
Studiebesök i Berga

Avfärd med buss från Ebbegatan 11 till Knektgatan 1.

13:50
Fika

”Stångisbussen”

14:00
Vi fortsätter med rundvandring i Berga
14:45
Avrundning Modul 2

Vi avslutar Modul 2 i Berga Kyrka som ligger i stadsdelen Berga.

15:00
Återfärd med buss till centrala Linköping

Bussen stannar vid Scandic Linköping City.

Med reservation för ändringar.

Modul 3 - Norrköping

Dag 1 – 24 maj
Partnerskap och samverkan i Norrköping
09:00
Samling för avfärd vid hotellet

Vi åker spårvagn ut till Klockaretorpet.

09:30
Fika

Idrottens hus, Klockaretorpet

10:20
Fler kan mer - tydligt partnerskap ger hållbara resultat

Så arbetar vi i Norrköping med att utveckla hela staden. Vi berör frågor som varför man inte ska driva själv och vad är skillnaden mellan partnerskap och samverkan.

Tomas Lindquist, Stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping
12:00
Lunch

Idrottens hus, Klockaretorpet

13:00
Kunskapens hus och Klockartorpet med rundvandring i området

Introduktion om Klockaretorpet och Kunskapens hus. Föreläsaren berättar om hur området har kommit bort från polisens lista.

Programpunkten innehåller fikapaus.

Anna Kanervo, Stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping
16:30
Dagens slut och resa tillbaka till hotellet
19:00
Gemensam middag
Dag 2 – 25 maj
08:30
Samling för avfärd vid hotellet
09:00
Studiebesök på Portalen i Ringdansen med rundvandring i Ringdansen

Presentation av Ringdansen och Portalens verksamhet, fika och gruppsamtal.

Caroline Bielkhammar, Chef Stadsdelsprojekt, Hyresbostäder i Norrköping AB
11:30
Vi åker tillbaka till centrala Norrköping
12:00
Lunch
13:00
Gruppsamtal och redovisning
14:30
Avslut Modul 3

Modul 4 - Malmö

6 - 7 september 2023 –
Hållbar stadsdelsutveckling

Under den fjärde och sista modulen besöker vi Malmö och får ta del av MKBs arbete med att skapa en mer hållbar stad. Här kommer vi bland annat att besöka den nya stadsdelen Sege Park där MKB bygger två hus och där extra satsningar görs på delningsekonomiska lösningar och energibesparingar.

Program publiceras inom kort.

Rekommenderade hotell

Scandic Linköping City

Scandic Linköping City ligger med vacker utsikt över Stångån och parken. Här bor du med gångavstånd till både centrum och tågstationen.

Sveriges Allmännytta har avtal med Scandic vilket ger en något lägre kostnad.
Vid anmälan till en kurs eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Besök deras hemsida

Visa karta

Scandic Strömmen

Bo mitt i centrala Norrköping med Centralstationen och shopping runt hörnet. Trimma musklerna i vårt gym eller låna en cykel för både motion och sightseeing. Värm dig i bastun eller ta ett dopp i jacuzzin på takterrassen.

Sveriges Allmännytta har avtal med Scandic vilket ger en något lägre kostnad.
Vid anmälan till en kurs eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Besök deras hemsida

Visa karta

Scandic Triangeln

Mitt i Malmös puls med shopping, nöjen och kultur precis utanför dörren. Hotellet reser sig över Triangelns köpcentrum. Här bor du på stans största shoppinggata med butiker, caféer och restauranger precis utanför dörren. Läget gör att du har nära till det mesta, oavsett vilket mål du har med ditt besök. Både flygbussar, lokalbussar och tåg finns runt knuten.

Sveriges Allmännytta har avtal med Scandic vilket ger en något lägre kostnad.
Vid anmälan till en kurs eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Besök deras hemsida

Visa karta

Kontakt

placeholder+image
Azra Jahic
Azra Jahic är projektledare för kurser och konferenser.
placeholder+image
Lena Liljendahl
Lena Liljendahl är expert på boendefrågor.

Relaterade utbildningar