Klimatkrav på leverantörer
1 deltagare
- +
Kostnadsfri för medlem
Anmälan stängd
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Välkomna till fokusträff Klimatkrav på leverantörer!

Fokus: Klimatkrav i nybyggnation

Välkomna till fokusträff kring den fortsatta utvecklingen av klimatkrav vid nybyggnation. På fokusträffen ges du möjlighet att sätta dig in i hur klimatkraven på byggsektorns aktörer successivt ökar och vad vi bostadsföretag måste göra för att vara aktiva aktörer i denna utveckling. Med stöd från våra experter får vi under dagen en bättre förståelse för hur projektspecifika klimatmål kravsätts, beräknas och följs upp, vikten av nationell harmonisering av klimatkrav samt varför och hur referensvärden för klimatpåverkan nyttjas.

Vi får vidare lyssna och lära oss om hur lagstiftningen kring klimatdeklaration utvecklas till gränsvärden för maximal klimatpåverkan, hur myndigheterna stöttar oss med upphandlingskrav samt hur vi själva, medlemsföretagen och entreprenörer genomför det löpande arbetet.

Målsättningen

Målsättningen med dagen är att få inspiration i ert arbete att sätta projektspecifik klimatmål, beräkna och följa upp era nybyggnationsprojekt. I två gemensamma övningar under dagen söker och diskuterar vi därför utmaningar och möjligheter kring att klimatberäkna, sätta mål och följa upp klimatpåverkan i er byggverksamhet.

Dagen är laddad med spjutspetsexpertis ifrån:

  • Thomas Sundén, Koordinator för fokusområde klimatkrav på leverantörer
  • Jens Johansson, hållbarhetspecialist, Upphandlingsmyndigheten, Klimatkrav i byggupphandling
  • Martin Erlandsson, Assistant director, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Sara Borgström, arbetar med klimatneutrala byggnader, WSP
  • Helena Ulfsparre, Miljöchef, Familjebostäder
  • Jeanette Sveder, Green Development Manager, SKANSKA

Tid: 09:00 – 12:00

Välkommen med din anmälan!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum
14 oktober 2021 - Digitalt
Asset 79
Digitalt
Digitalt innebär att kursen eller konferensen genomförs på distans i verktyget Zoom eller motsvarande, och är lärarledd. I bekräftelsen på din anmälan får du detaljerad och praktisk information angående Zoom.
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
Kostnadsfritt för medlemmar.
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 12 oktober
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning i verktyget Zoom. Dokumentation skickas ut i efterhand via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
miljö- kvalitet- och hållbarhetsansvariga, upphandlare, byggprojektledare, inköpsansvariga eller liknande roll

Medverkande

Gabriella Castegren
Gabriella arbetar sedan 2014 på Sveriges allmännytta som energiexpert och driver Allmännyttans Klimatinitiativ. Hon är civilingenjör och har tidigare arbetat som förvaltare för kommersiella byggnader, samt under fyra år som miljöspecialist på ett allmännyttigt företag.
Helena Kuusisto
Helena Kuusisto arbetar som inköpsstrateg på HBV och har gjort sedan 2019. Hon är ansvarig för deras ramavtal avseende avfallshanteringsprodukter, storköksutrustning, luftfilter och golvmaterial. Utöver det har hon under 2021 ansvarat för utvecklingen av HBV:s uppföljningsarbete genom implementering av ett avtalsuppföljningssystem CLM.
Anna Wörlund Rylenius
Anna Wörlund Rylenius arbetar på HBV som inköpsstrategstrainee. Hon jobbar med upphandlingsrelaterade uppgifter samt stöttar i uppföljningsarbete med fokus på juridiska frågeställningar och hållbarhet.
Patrizia Finessi
Patrizia arbetar brett med miljö och utemiljö på enheten Fastighet & Boende. Hennes arbetsområden innefattar bland annat avfall, cirkulär ekonomi och resurshushållning, klimatpåverkan och certifiering, samt nyckeltal inom utemiljö och städ.
Skriv ut programmet
Klimatkrav på leverantörer
Dag 1 – 14 oktober
Strukturerad uppföljning

HBV berättar om hur de automatiserat uppföljningsarbetet i Tendsign.

Helena Kuusisto, Inköpsstrateg på HBVAnna Wörlund Rylenius, Inköpsstrategstrainee på HBV
10:00
Paus
Klimatdeklaration

Här får ni information kring senaste nytt och regelverket kring Klimatdeklarationer som träder i kraft till årsskiftet.

Patrizia Finessi, Expert miljö, Sveriges Allmännytta
Omvärldsbevakning
11:15
Avslut

Kontakt

placeholder+image
placeholder+image
Karl Törnmarck
Karl Törnmarck är projektledare för renovering och ombyggnad. Karl är just nu föräldraledig till och med den 31 augusti 2022.

Relaterade utbildningar