Klimatkrav på leverantörer
Digitalt 18 april 2023
1 deltagare
- +
= 1 500 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Senast 4 april
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Välkomna till fokusträff Klimatkrav på leverantörer!

Fokus: Klimatkrav i nybyggnation

Välkomna till fokusträff kring den fortsatta utvecklingen av klimatkrav vid nybyggnation. På fokusträffen ges du möjlighet att sätta dig in i hur klimatkraven på byggsektorns aktörer successivt ökar och vad vi bostadsföretag måste göra för att vara aktiva aktörer i denna utveckling. Med stöd från våra experter får vi under dagen en bättre förståelse för hur projektspecifika klimatmål kravsätts, beräknas och följs upp, vikten av nationell harmonisering av klimatkrav samt varför och hur referensvärden för klimatpåverkan nyttjas.

Vi får vidare lyssna och lära oss om hur lagstiftningen kring klimatdeklaration utvecklas till gränsvärden för maximal klimatpåverkan, hur myndigheterna stöttar oss med upphandlingskrav samt hur vi själva, medlemsföretagen och entreprenörer genomför det löpande arbetet.

Målsättningen

Målsättningen med dagen är att få inspiration i ert arbete att sätta projektspecifik klimatmål, beräkna och följa upp era nybyggnationsprojekt. I två gemensamma övningar under dagen söker och diskuterar vi därför utmaningar och möjligheter kring att klimatberäkna, sätta mål och följa upp klimatpåverkan i er byggverksamhet.

Dagen är laddad med spjutspetsexpertis ifrån:

  • Thomas Sundén, Koordinator för fokusområde klimatkrav på leverantörer
  • Jens Johansson, hållbarhetspecialist, Upphandlingsmyndigheten, Klimatkrav i byggupphandling
  • Martin Erlandsson, Assistant director, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Sara Borgström, arbetar med klimatneutrala byggnader, WSP
  • Helena Ulfsparre, Miljöchef, Familjebostäder
  • Jeanette Sveder Lundin, Green Development Manager, SKANSKA

Tid: 09:00 – 12:00

Välkommen med din anmälan!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
18 april 2023 - Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
1 500 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 4 april
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning i verktyget Zoom. Dokumentation skickas ut i efterhand via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
miljö- kvalitet- och hållbarhetsansvariga, upphandlare, byggprojektledare, inköpsansvariga eller liknande roll

Föreläsare

placeholder+image
Magnus Ulaner
Klimat- och energiexpert, Sveriges Allmännytta
Magnus har lång erfarenhet av miljö, klimat och energiarbete inom byggande och boende. Miljöchef på HSB Riksförbund. Erfarenhet av branschgemensamt arbete, lagstiftningspåverkan och styrning och stöd till bostadsföretag. Han har en magister i "Environmental science, Communication and Decision making"
placeholder+image
Helena Ulfsparre
Miljöchef, AB Familjebostäder
placeholder+image
Sara Borgström
Gruppchef klimatneutrala byggnader, WSP
Sara Borgström arbetar med klimatneutrala byggnader, bland annat som utredare åt Boverket och som rådgivare i projekt med höga klimatambitioner. Sara utreder bland annat hur regelverket för klimatdeklarationer kan utvecklas.
placeholder+image
Jens Johansson
Sakkunnig och hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten
Jens Johansson arbetar som sakkunnig, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten. Han arbetar bland annat med att utveckla klimatkrav inom byggområdet och med Miljöspendanalysen.
placeholder+image
Jeanette Sveder Lundin
Grön utvecklingschef/hållbarhetsspecialist på Skanska
Jobbar som grön utvecklingschef/hållbarhetsspecialist med fokus på Skanskas klimatarbete och vidareutveckling av klimatberäkningar.
Skriv ut programmet
Klimatkrav på leverantörer
Dag 1 – 21 september
09:10
Miljöindikatorer

IVL berättar om arbetet med byggsektorns Miljöindikatorer och lagstiftningen om klimatdeklaration samt hur utvecklingen mot gränsvärden för maximal klimatpåverkan vid nybyggnation ser ut.

Föreläsare: Martin Erlandsson, IVL

09:30
Att sätta klimatmål/krav, beräkna, följa upp och skapa nationell harmonisering

WSP berättar om hur klimatmål sätts, beräknas och följs upp, vikten av nationell harmonisering i detta arbete.

Sara Borgström, Gruppchef klimatneutrala byggnader, WSP
09:50
Upphandlingskrav

Upphandlingsmyndigheten berättar om stödet för att ställa klimatkrav i upphandling av nybyggnation och för hjälp med lagstadgad klimatdeklaration.

Jens Johansson, Sakkunnig och hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten
10:10
Paus
10:20
Övning 1

Utmaningar i arbetet med att leva upp till lagstiftningen, sätta klimatmål, beräkna och följa upp?

10:50
Lärdomar ifrån arbetet - Familjebostäder

Representant från medlemsföretag om hur de gör.

Helena Ulfsparre, Miljöchef, AB Familjebostäder
11:05
Lärdomar ifrån arbetet - SKANSKA
11:20
Övning 2

Möjligheter i arbetet med att leva upp till lagstiftningen, sätta klimatmål, beräkna och följa upp?

11:50
Summering
12:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Frida Hansson
Frida Hansson arbetar som projektledare på enheten för fastighet och hållbarhet.

Relaterade utbildningar