Klimatkrav på leverantörer
Digitalt 21 september
1 deltagare
- +
= 1 500 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Senast 14 september
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Välkomna till fokusträff Klimatkrav på leverantörer!

Fokus: Klimatkrav i nybyggnation

Välkomna till fokusträff kring den fortsatta utvecklingen av klimatkrav vid nybyggnation. På fokusträffen ges du möjlighet att sätta dig in i hur klimatkraven på byggsektorns aktörer successivt ökar och vad vi bostadsföretag måste göra för att vara aktiva aktörer i denna utveckling. Med stöd från våra experter får vi under dagen en bättre förståelse för hur projektspecifika klimatmål kravsätts, beräknas och följs upp, vikten av nationell harmonisering av klimatkrav samt varför och hur referensvärden för klimatpåverkan nyttjas.

Vi får vidare lyssna och lära oss om hur lagstiftningen kring klimatdeklaration utvecklas till gränsvärden för maximal klimatpåverkan, hur myndigheterna stöttar oss med upphandlingskrav samt hur vi själva, medlemsföretagen och entreprenörer genomför det löpande arbetet.

Målsättningen

Målsättningen med dagen är att få inspiration i ert arbete att sätta projektspecifik klimatmål, beräkna och följa upp era nybyggnationsprojekt. I två gemensamma övningar under dagen söker och diskuterar vi därför utmaningar och möjligheter kring att klimatberäkna, sätta mål och följa upp klimatpåverkan i er byggverksamhet.

Dagen är laddad med spjutspetsexpertis ifrån:

  • Thomas Sundén, Koordinator för fokusområde klimatkrav på leverantörer
  • Jens Johansson, hållbarhetspecialist, Upphandlingsmyndigheten, Klimatkrav i byggupphandling
  • Martin Erlandsson, Assistant director, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Sara Borgström, arbetar med klimatneutrala byggnader, WSP
  • Helena Ulfsparre, Miljöchef, Familjebostäder
  • Jeanette Sveder, Green Development Manager, SKANSKA

Tid: 09:00 – 12:00

Välkommen med din anmälan!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
21 september - Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
1 500 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 14 september
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning i verktyget Zoom. Dokumentation skickas ut i efterhand via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
miljö- kvalitet- och hållbarhetsansvariga, upphandlare, byggprojektledare, inköpsansvariga eller liknande roll

Medverkande

Thomas Sundén
Thomas är inhyrd koordinator för Fokusområde Klimatkrav på leverantörer och är Sveriges Allmännyttas representant i projektet Klimatkrav till rimlig kostnad ROT som drivs tillsammans med IVL, Kommuninvest och en rad piloter. På sin övriga tid är Thomas VD för forskningsorganisation Sustainable Innovation och är där bland annat engagerad i ledningsgruppen i den lokala färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö (LFM30)
Helena Ulfsparre
Skriv ut programmet
Klimatkrav på leverantörer
Dag 1 – 21 september
09:10
Miljöindikatorer

Fokus klimat och avfall samt utvecklingen av lagen om klimatdeklaration till gränsvärden för klimatpåverkan.

Föreläsare: Martin Erlandsson, IVL

09:30
Att sätta klimatmål/krav, beräkna, följa upp och skapa nationell harmonisering

WSP berättar om hur klimatmål sätts, beräknas och följs upp, vikten av nationell harmonisering i detta arbete.

Föreläsare: Sara Borgström, WSP

09:50
Upphandlingskrav

Upphandlingsmyndigheten berättar om sitt arbete kring klimatkrav i upphandling av nybyggnation.

Föreläsare: Jens Johansson, Upphandlingsmyndigheten

10:10
Paus
10:20
Övning 1

Utmaningar i arbetet med att leva upp till lagstiftningen, sätta klimatmål, beräkna och följa upp?

10:50
Lärdomar ifrån arbetet - Familjebostäder

Representant från medlemsföretag om hur de gör.

Helena Ulfsparre, Miljöchef, AB Familjebostäder
11:05
Lärdomar ifrån arbetet - SKANSKA

Representant från entreprenörer om hur de gör.

Föreläsare: Jeanette Sveder, SKANSKA

11:20
Övning 2

Möjligheter i arbetet med att leva upp till lagstiftningen, sätta klimatmål, beräkna och följa upp?

11:50
Summering
12:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Frida Hansson
Frida Hansson ansvarar för koordinering och administrativa insatser inom enheten för fastighet och hållbarhet.

Relaterade utbildningar