Klimatsmart boende
Digitalt 23 september
1 deltagare
- +
= 1 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Klimatnytta genom delning och samverkan i bostadsområden!

Allmännyttans hyresgäster ger upphov till klimatpåverkan på olika sätt genom sin livsstil. Men varför och på vilket sätt? Varför gör vi som vi gör och hur kan vi förändras? Hur resor genomförs, vad man äter och konsumerar hör till sådant som bidrar till klimatpåverkan. Hur kan vi som allmännyttiga bostadsbolag verka för att skapa förutsättningar till förändring av beteenden? Hur kan vi samverka och hur kan vi skapa möjligheter till att dela på resurser i våra bostadsområden?

Välkommen till en fokusträff inom klimatinitiativets fokusområde Klimatsmart boende. Fokusträffen inleds med att skapa oss en förståelse för varför vi agerar som vi gör, genom att angripa klimatfrågan utifrån psykologiska principer. Sedan får vi lyssna till goda och innovativa exempel på hur vi genom samverkan kan verka för att skapa förändringar av beteendemönster.

Avslutningsvis genomför vi en workshop tillsammans för att diskutera hur vi kan samverka kring klimatsmart boende och möjliggöra för våra hyresgäster att utveckla en klimatsmart livsstil.

Tid: 09.00 – 12.00

Varmt välkommen med din anmälan!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum
23 september i Digitalt
Asset 79
Digitalt
Digitalt innebär att kursen eller konferensen genomförs på distans i verktyget Zoom eller motsvarande, och är lärarledd. I bekräftelsen på din anmälan får du detaljerad och praktisk information angående Zoom.
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
1 500 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 21 september
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning i verktyget Zoom. Dokumentation skickas ut i efterhand via länk.

Medverkande

Oliver Berger
Carl Ståhle
Carl jobbar med digitaliseringsfrågor, de nya beteenden, affärsmodeller och ändrade förutsättningar som kommer därav.
Kata Nylén
Kata Nylén är leg. psykolog, specialist i organisationspsykologi, författare och grundare till Klimatpsykologerna. Hennes expertområde är storskalig beteendeförändring och hur vi människor agerar och relaterar till miljö och klimatfrågan. Hon arbetar idag med organisationer, grupper och individer som vill öka sin påverkanskraft och förändringspotential i deras miljö- och klimatarbete.
Sofia Bystedt
Skriv ut programmet
Klimatsmart boende
Dag 1 – 23 september
09:10
Klimatpsykologerna berättar

Introduktion till varför vi gör som vi gör och hur vi kan få ökad klimatnytta utifrån psykologiska principer.

Kata Nylén , Leg. Psykolog, Klimatpsykologerna
10:00
Paus
10:05
ReTuna - världens första återbruksgalleria

ReTuna är världens första återbruksgalleria. Här shoppar gästerna på ett helt nytt klimatsmart sätt. Allt som säljs i gallerian är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. För hållbarhet handlar inte om att hålla tillbaka och leva mindre – utan om att åstadkomma mer med de resurser vi redan har.

 

Sofia Bystedt, Centrumledare, ReTuna
10:35
Hur kan delad mobilitet bli bättre mobilitet?
11:05
Paus
11:15
Workshop

Vi genomför en interaktiv workshop för att utbyta erfarenhet, begränsningar och möjligheter för att hitta gemensamma, stadsövergripande lösningar på delningstjänster.

Oliver Berger, Ansvarig klimatsmart boende, Sveriges Allmännytta
12:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Anette Tredal

Anette är chef för enheten Allmännyttan Akademi.

Relaterade utbildningar

Nyhet

Klimatkrav på leverantörer

Välkomna på träff i fokusområdet klimatkrav leverantörer! Vid detta tillfälle har vi krokat arm med ”Lokal färdplan Malmö 2030 (LFM30)” för att höra hur de arbetar med klimatkrav i nyproduktion och ...