Träff med mindre bolag
Digital 28 september
Stockholm 28 september
1 deltagare
- +
Kostnadsfri för medlem
Kostnadsfri för övriga
Anmälan
Senast 25 september

Sveriges Allmännytta vill bli ännu bättre – vill du hjälpa oss?

Att leda bostadsbolag med färre än 1000 lägenheter har sina speciella utmaningar – det är vi väl medvetna om. På föregående träff i november 2019 framkom ett tydligt önskemål om mer stöd och support från oss på Sveriges Allmännytta . Mot denna bakgrund vill vi nu bjuda in er till ytterligare en träff för att diskutera denna fråga. Jag kommer då att presentera förslag på hur vi kan förbättra vårt stöd till er. Vi kommer att diskutera översynen av relationen mellan medlemsbolagen och Sveriges Allmännytta, samt hur vi skapar ökat medlemsinflytande. Under dagen kommer vi också diskutera och fatta beslut om en eventuell vd-grupp för mindre bolag.

Vänliga hälsningar

Anders Nordstrand

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
28 september i Digital
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
Gratis för medlem
Gratis för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 25 september

Medverkande

Anders Nordstrand
Skriv ut programmet
Träff med mindre bolag
Dag 1 – 28 september
12:45
Välkommen!

Anders Nordstrand hälsar välkommen och sammanfattar uppföljning av föregående vd-träff för mindre bolag.

13:00
BFN:s K3-regelverk

Regelverket innehåller viktiga redovisnings- och värderingsregler avseende bl.a. avskrivning och nedskrivning. Hur kan reglerna tolkas och finns möjligheter att ändra dessa?

14:00
Paus
14:20
Utveckling av hyressättning och förhandlingssystemet 2020
15:00
Översyn av relationen mellan Sveriges Allmännytta och medlemsföretagen

Hur skapar vi ett ökat medlemsinflytande?

16:00
VD-grupp för mindre bolag – vad gör vi nu?
17:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Anna Cederlöf
Anna Cederlöf är utbildningsadministratör för utbildningar, evenemang och konferenser.