Transaktioner med ägaren
Stockholm 28 november
1 deltagare
- +
= 4 600 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 30 oktober

Det blir allt vanligare att kommunen vill sälja över fastigheter till bostadsbolaget som kommunen sedan hyr tillbaka. Även paket med bytesaffärer kan förekomma eller särskilda krav och villkor som ska uppfyllas av köparen. Här finns stor risk för statsstöd om detta inte sker öppet och till marknadspris. Vi går igenom hur man kan undvika statsstöd och även offentlig upphandling vid fastighetsaffärer.

Praktisk information

Datum och plats
28 november i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
4 600 kronor för medlem
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 30 oktober
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Medverkande

Lovisa Lagerwall
Hugo Norlén
Magnus Lindbäck
Annika Gullans Wiklund
Therese Norenäs
Oscar Hjelte
Skriv ut programmet
Transaktioner med ägaren
Dag 1 – 28 november
09:00
Kaffe och smörgås
10:00
Statsstöd och kommunala företag
  • Transaktioner med ägaren
  • Kapitaltillskott och borgen
  • Värdering av mark
  • Värdering av fastigheter och underhållsskulder
  • Bytesaffärer
Lovisa Lagerwall, Advokat, Advokatfirman LindahlHugo Norlén, Advokatfirman Lindahl
11:00
Bensträckare
11:10
Hur gör man för att lämna statsstöd – Vad finns det för risker och påföljder?
11:45
Lunch
12:45
Ägarens syn på vad man bör tänka på och hur man undviker statsstöd
13:15
Skattefrågor vid överlåtelser av fastigheter inom en koncern
13:45
Omstruktureringsstödet – ett nytt regelverk för svaga marknader
14:15
Hur ser Kommuninvest på risk och vad kan de finansiera?
15:00
Kaffe
15:30
Paneldiskussion och frågor med alla medverkande
16:15
Summering och avslut
16:30
Slut

Relaterade utbildningar