Trygghet och säkerhet i bostadsområden
Digitalt 24 augusti
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 600 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 17 augusti

Trygghet är en av de viktigaste boendefrågorna

För att öka tryggheten i ett område är det viktigt att ha kunskap om vilken typ av åtgärder som faktiskt har effekt. Under konferensen får du ta del av konkreta exempel på arbetssätt och verktyg för att skapa trygga och säkra bostadsområden. Du får inspiration och kunskap från kollegor inom allmännyttan och från andra organisationer som är experter på att utveckla trygga bostadsområden.

Samverkan en framgångsfaktor

Skarpnäckslyftet startade som ett samverkansprojekt mellan Stockholmshem och bland andra Skarpnäcks stadsdelsförvaltning,  polis och ungdomsgård, men är numer en del i den ordinarie verksamheten. Genom att engagera boende, föräldrar och lokala aktörer har den negativa utvecklingen i området Bagarmossen i södra Stockholm brutits och tryggheten ökat. Samverkansaktörerna delar med sig av vad som gjort Skarpnäckslyftet så lyckat.

Verktyg som ökar tryggheten i bostadsområden

Det är vanligt att både hyresgäster och förvaltning ser kamerabevakning som en möjlig lösning till tryggare och säkrare områden. Men vilken effekt har kameraövervakning egentligen? Markus Lahtinen från Lunds Universitet delar med sig av vad forskningen visar.

En annan viktig faktor för trygga miljöer är att bli sedd, och tilliten till att kunna få hjälp om det händer något. Grannar har med andra ord stor betydelse för tryggheten. Huskurage är en ideell förening som berättar om hur vi kan uppmana grannar att se varandra, och förebygga och förhindra våld i nära relation.

Innehåll

  • Bostadsbolaget som brottsförebyggare 
  • Skarpnäckslyftet – ett gott exempel från Stockholmshem om samverkan i trygghetsarbetet 
  • Effekter av kameraövervakning
  • Huskurage 

Trygghet och säkerhet är inte enbart en fråga för säkerhets- och trygghetsansvariga, utan handlar ofta om rena förvaltningsfrågor. Konferensen riktar sig därför även till dig som jobbar inom förvaltning med att utveckla dina kvarter och stadsdelar eller ansvarar för säkerhets- och trygghetsfrågor tillsammans med andra lokala aktörer.

Välkommen till en dag fylld av spännande föreläsningar och goda exempel från våra medlemsbolag!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
24 augusti i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 600 kronor för medlem
6 600 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 17 augusti
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning via videoplattformen Zoom. Dokumentation skickas ut via länk.

Medverkande

Alexander Tilly

Moderator för konferensen

Åsa Schelin
Åsa arbetar som expert inom boendefrågor sedan 2018. Hennes arbetsområde omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet, äldres boende och barns rättigheter. Hon har sedan tidigare erfarenhet av uthyrningsfrågor och boendeutveckling inom allmännyttan.
Markus Lahthinen
Nina Rung
Tina Ajneling Danielsson
Leif Bergström
Stefan Nilsson
Skriv ut programmet
Trygghet och säkerhet i bostadsområden
Dag 1 – 24 augusti
09:45
Incheckning i Zoom
10:15
Bostadsbolaget som brottsförebyggare

Debatten kring kriminalitet och hur den ska stoppas har under de senare åren blivit allt mer aktuell. Inte sällan omnämns bostadsbolaget som en viktig aktör när det kommer till att förebygga brott. Men är det rimligen bostadsbolagets uppdrag, vad har brottsförebyggande med förvaltning att göra och vad innebär detta egentligen att bostadsbolaget kan  göra?

Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
10:40
Paus
10:45
Skarpnäckslyftet

Skarpnäckslyftet startade i december 2009 och började som ett lokalt samverkansprojekt för att göra det mer trivsamt och tryggt att bo i Skarpnäck och Bagarmossen. I dag är Skarpnäckslyftet en del i den ordinarie verksamheten. Bostadsbolag, stadsdelsförvaltningen, polisen och ungdomsgården jobbar tillsammans med boende, föräldrar och lokala aktörer för att stadsdelarna ska vara trygga och trivsamma. En viktig framgångsfaktor är också att ungdomarna engageras och fått jobb i området. Trygghetssiffrorna har ökat och nyckeln är ett långsiktigt arbete med närvaro, säkrare miljöer och samverkan.

Tina Ajneling Danielsson, Distriktschef, StockholmshemLeif Bergström, Enhetschef, Enheten för prevention, fritid och kultur, Stockholms stadStefan Nilsson, Brandman, Stiftelsen på Rätt Väg
12:00
Lunch
13:00
Gruppdiskussion
13:30
Paus
13:35
Forskningsläget kring kameraövervakning

Kamerabevakning har blivit ett allt vanligare brottsbekämpande och trygghetsskapande verktyg. Men vad säger forskningen om kamerabevakningens effekter? I sin presentation kommer säkerhetsforskaren Markus Lahtinen från LUSAX-gruppen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet berätta om forskningsläget kring kamerabevakning, allmänhetens syn på kamerabevakning och integritet samt kort redovisa för framtida forskningsmöjligheter på området.

Markus Lahthinen, Universitetsadjunkt, Institutionen för informatik, Lunds universitet
14:30
Kaffe
14:45
Huskurage

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära relation. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa.

Nina Rung, Kriminolog, föreläsare, debattör, Hurskurage
15:30
Summering
15:45
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar

Att förebygga och bemöta hot och våld

Konflikter kan uppstå av en mängd olika anledningar. Ibland är det kommunikationen som inte inte fungerar vilket kan leda till både missförstånd och feltolkningar. Du som arbetar nära de boende...