Typhusutredningen – mer seriellt byggande och mindre LOU?
1 deltagare
- +
Kostnadsfri för medlem
Kostnadsfri för övriga
Anmälan
Senast 14 december
Tid för seminariet: 08:30-09:30

Blir det ett efterlängtat typgodkännande, föreslås allmännyttan undantas från LOU och kommer fler kommuner att se värdet i att bygga serietillverkade hus? Den 14 december presenteras Typhusutredningen – den 15 december diskuteras den på Allmännyttans Arena.

Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet, Typhusutredningen, har haft i uppdrag att:

  • redovisa utfallet och erfarenheterna av genomförda ramavtalsupphandlingar av bostadshus
  • analysera vad kravet på allmännyttan att tillämpa LOU har inneburit
  • ta fram riktlinjer för och goda exempel på förfrågningsunderlag för upphandling av bostadshus med förutbestämd hyra.
  • kartlägga i vilken utsträckning kommuners agerande har påverkat bostadsbyggande företags vilja att genomföra projekt och hur kommunerna har motiverat sitt agerande.

Den 14 december lämnar utredaren Maria Ågren sitt betänkande. På Allmännyttans arena den 15 december presenterar Maria Ågren utredningen och dess slutsatser.

Utredningens slutsatser kommenteras av en panel med Fredrik Törnqvist, Jan-Ove Östbrink, samt Anders Nordstrand. Moderator är Jonas Högset.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
15 december 2020 i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
Gratis för medlem
Gratis för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 14 december
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Kostnadsfritt digitalt seminarium.

Medverkande

Jonas Högset
Jonas är chef för enheten Fastighet & Boende på Sveriges Allmännytta, är utbildad civilingenjör och har över 15 års erfarenhet från branschen i olika roller. Hos Sveriges Allmännytta driver han utveckling med målet om en hållbar samhällsbyggnad. Moderator för seminariet.
Anders Nordstrand
Anders är sedan 2016 vd för Sveriges Allmännytta. Han har lång erfarenhet inom allmännyttan och har tidigare varit vd för Bostads AB Mimer och Micasa Fastigheter.
Maria Ågren
Maria är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik. Hon har i många år arbetat med samhällsutveckling i olika former på Statens geotekniska institut, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och SMHI.
Jan-Ove Östbrink
Jan-Ove arbetar på SKR som bostadspolitisk expert med allehanda frågor som rör bostäder, bostadsbyggande och bostadsförnyelse, boende, fysisk planering/samhällsplanering samt hållbar regional och lokal utveckling.
Fredrik Törnqvist
Fredrik Törnqvist har många års erfarenhet av ledande befattningar i fastighetsbranschen och är sedan 2013 vd för AB Stångåstaden i Linköping. Fredrik är även ordförande i Sveriges Allmännyttas Byggherreråd.
Skriv ut programmet
Typhusutredningen – mer seriellt byggande och mindre LOU?
Dag 1 – 15 december
08:30

Seminariet startar.

09:30

Seminariet avslutas.

Kontakt

placeholder+image
Anna Cederlöf
Anna är vd-assistent på Sveriges Allmännytta.
placeholder+image
Hanna Larsson
Hanna Larsson är expert inom bostadspolitik.

Relaterade utbildningar

Nyhet

Bostadsbyggardag

På en del håll byggs det för fullt samtidigt som bristen på bostäder är stor i många delar av Sverige. Mycket pekar på att vi behöver fortsätta hålla en hög byggtakt flera år framåt för att...