UGL
Lidingö 6–10 december
Lidingö 7–11 februari 2022
Lidingö 4–8 april 2022
Lidingö 30 maj– 3 juni 2022
Lidingö 8–12 augusti 2022
Lidingö 19–23 september 2022
Lidingö 14–18 november 2022
Lidingö 5–9 december 2022
1 deltagare
- +
= 26 900 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Senast 5 september
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Utvecklas som människa, gruppmedlem och ledare

UGL betyder Utveckling av grupp och ledare och är en kurs för dig som utvecklas som människa, gruppmedlem och ledare. Den handlar till stor del om självinsikt och att förstå andra. Under en intensiv vecka kommer du också att få både verktyg och förklarande teorier som hjälper dig att samspela och kommunicera bättre med andra. Du får också insikt i gruppdynamik, hur människor i grupp påverkar varandra och vad som krävs för att kunna arbeta effektivt tillsammans.

UGL introducerades 1981 som en grundläggande del i försvarets officersutbildning. Kurskonceptet tillhör och förvaltas av Försvarshögskolan. UGL-utbildningen har reviderats vid fem tillfällen. Sedan början av 90-talet har UGL blivit en flitigt använd och välrenommerad ledarskapskurs inom både det privata näringslivet och offentlig förvaltning.

Kursens mål

  • Arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
  • Hantera och förstå konflikter
  • Kunna kommunicera direkt och klart
  • Förstå känslors inverkan på individ och gruppnivå
  • Kunna ta och ge utvecklande feedback
  • Förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
  • Kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till detta
  • Förstå att det finns behov av olika ledarstilar

Internat som fördjupar

Kursen genomförs i internatform under fem dagar där även kvällarna tas i anspråk. Det är inte tillåtet att komma och gå under kursens gång. Eftersom UGL är en krävande kurs förutsätter den att deltagaren är i god psykisk balans.

Deltagarantalet är maximerat till 12 personer per kurs med två handledare vilket ger goda förutsättningar för en dynamisk och god inlärning.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
19–23 september 2022 - Lidingö
Villa Lovik, Loviksvägen 1
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
26 900 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 5 september
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Fyra nätters övernattning på Villa Lovik ingår i kursavgiften.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår helpension i enkelrum och dokumentation.
Skriv ut programmet
UGL
Dag 1 – 19-23 september
Kursupplägg och pedagogik

UGL är en gruppdynamisk kurs byggd på upplevelsebaserad inlärning där deltagarna utvecklar sin förståelse för en grupps mognad och utveckling. Kursen behandlar också ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens utveckling, det vill säga hur olika ledarstilar främjar respektive hämmar gruppens utveckling och effektivitet.

Kursmetodiken är i mycket hög grad praktiskt inriktad och uppgifterna under kursen kräver att deltagarna aktivt använder sin förmåga och erfarenhet i nya situationer. De utvecklar nya färdigheter inom områden där de själva upplever svagheter. Kursen har en tydlig röd tråd, men handledarna anpassar aktiviteter och uppgifter efter gruppens behov.

UGL är alltid fem dagar och våra kurser startar kl 10.30 på måndagen i aktuell vecka och slutar på fredagen kl 15.00.

Kursen genomförs i internatform under fem dagar där även kvällarna tas i anspråk. Det är inte tillåtet att komma och gå under kursens gång. Eftersom UGL är en krävande kurs förutsätter den att deltagaren är i god psykisk balans.

Deltagarantalet är maximerat till 12 personer per kurs med två handledare vilket ger goda förutsättningar för en dynamisk och god inlärning.

Kontakt

placeholder+image
Frida Ringblom
Frida Ringblom är utbildningskoordinator för Allmännyttan Akademi.

Relaterade utbildningar

Nyhet

Ledningsgruppsutveckling

Vi erbjuder en fördjupad och skräddarsydd ledningsgruppsutveckling utifrån ert behov. På ett framgångsrikt och beprövat sätt arbetar ni med individen, gruppen och företaget. Arbetet anpassas efter...