Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher
Stockholm 15–17 september
och 7–8 oktober
och 4–5 november
1 deltagare
- +
= 37 300 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Senast 17 augusti
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Att leda andra i en värld som förändras allt snabbare är en stor utmaning. I dag krävs ett anpassat ledarskap när allt fler medarbetare i bostadsföretagen får eget ansvar. På Sveriges Allmännyttas speciellt framtagna utvecklingsprogram för dig som mellanchef eller coach skapar du förutsättningarna för att känna dig trygg i din roll.

Lär känna ditt ledarskap

Målet med utvecklingsprogrammet är att ge dig verktyg och förutsättningar att både stötta och styra dina medarbetare samtidigt som du lär känna dig själv och ditt ledarskap. Du möter andra i samma situation. Vi tar avstamp i din vardagliga arbetssituation och dina utmaningar. Teori blandas med diskussioner för att lösa verkliga problem i ett upplevelsebaserat lärande.

Applicera direkt i din yrkesvardag

Det handlar om träning och självreflektion lika mycket som traditionell utbildning. Mellan programmets tre träffar utvecklar du de nya färdigheterna vidare till direkt nytta för dig själv och er verksamhet.

Programmet gör att du:

  • Blir tryggare och säkrare i din roll som ledare och coach!
  • Utvecklar din förmåga att coacha arbetsgrupper och verksamheten mot uppsatta mål.
  • Ökar din förmåga att skapa förutsättningar för lärandemiljöer i verksamheten.
  • Får en individuell IDI-profil och utvecklar ditt sätt att samverka med olika typer av personligheter.

Mellanchefsutbildningen omfattar totalt sju dagar fördelade på tre moduler:

  • Modul 1: 10-12 mars
  • Modul 2: 15-16 april
  • Modul 3: 20-21 maj

Vad tycker tidigare deltagare?

”Jag är mycket nöjd med utvecklingsprogrammet och upplägget! Androulla var en fantastisk inspiratör för mig och jag har tagit med mig väldigt mycket tillbaka. Det var speciellt intressant att lära känna min egen och andras personlighetstyp. Idag hanterar jag både medarbetare och utmaningar på ett bättre sätt tack vare det resultatet och den återkoppling och diskussion vi fick. Under programmet fick vi hela tiden personlig feedback på de frågeställningar vi hade och genom att vi var samma grupp genom hela programmet skapades ett öppet klimat som innebar att det var högt i tak och bra diskussioner.”
Petra Agnroth, informationsansvarig Bostäder i Borås AB

Utbildare med koll på branschens särskilda utmaningar

Utbildningen leds av Androulla Demetriadou som har arbetat med verksamhets- och personalutvecklingsuppdrag sedan 1986. I över tio år har hon arbetat med ledarskap, förändring och individuell coaching i och för Allmännyttiga bostadsbolag. Det gör att hon har stor erfarenhet av de särskilda utmaningar, problem och möjligheter som finns inom branschen.

Androulla Demetriadou uppskattas för sin inkluderande attityd och pedagogiska förmåga som stimulerar människor att vilja öppna sig, lära nytt och utvecklas. Hon får högsta betyg i alla utvärderingar och är extra uppskattad för sin förmåga att fånga upp deltagarnas frågeställningar.

Praktisk information

Asset 79
Modulbaserad utbildning
Det här är en utbildning som ges i moduler. Det innebär att det är flera tillfällen, moduler, som utgör utbildningen. Alla datum som visas i bokningen ingår i utbildningen.
Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
15–17 september
och 7–8 oktober
och 4–5 november i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
37 300 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 17 augusti
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Logi är bokat för samtliga deltagare då detta är en utbildning i internatform. Betalas av delt/företaget själva. Om logi inte önskas meddela detta vid anmälan för att slippa betala för sen avbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch, middag och dokumentation.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Chefer på mellannivå.

Medverkande

Androulla Demetriadou
Androulla uppskattas för sin inkluderande attityd och pedagogiska förmåga som stimulerar människor att vilja öppna sig, lära nytt och utvecklas.
Skriv ut programmet
Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher
Skriv ut programmet
Juli-Augusti –
Förberedelser

För att du ska få så bra individuell återkoppling som möjligt och verkligen utvecklas inleds programmet med att både du själv och dina medarbetare svarar på ett antal frågor om dig och din ledarstil. IDI-profilen som skapas är ett beteendeinstrument utvecklat för svenska förhållanden. Den lägger grunden för att du ska kunna hantera olika typer av personligheter mer effektivt.

Under hela utvecklingsprogrammet jobbar du även med ett uppdrag att förbättra någon del av din verksamhet som du formulerar på första träffen.

15-17 september –
Ledaren – Hur formas ditt personliga ledarskap?

På första träffen ligger fokus på att du ska få verktyg för att stärka dig i din ledarroll genom medvetenhet och tydlighet. Temat är personliga beteenden, värderingar och vilka konsekvenser ditt agerande får i verksamheten. Du får även individuell återkoppling på din IDI-profil.

7-8 oktober –
Gruppen – Hur möter och leder du andra?

På andra träffen arbetar vi med gruppdynamikens utmaningar, samverkansprocesser och arbetssätt för att utveckla en arbetsgrupp. Du lär dig feedbacksmetoder och förhållningssätt för att hantera konflikter samt genomföra känsliga samtal. Dessutom tränar du på hur du som ledare kan bidra till att skapa och bibehålla delaktighet, ansvarstagande och engagemang.

4-5 november –
Verksamhetsutveckling – Hur leder du verksamheten mot uppsatta mål?

För att utvecklingsarbetet ska ge effekt krävs att arbetsgruppen har en samsyn och vilja. På sista träffen lär du dig metoder för att arbetsgruppen ska nå sina mål, men också hur du kan förhålla dig till andra chefer och hur du kan bli bättre på att rekrytera och hitta rätt personer.

Förberedelser

Juli-Augusti –
Förberedelser

För att du ska få så bra individuell återkoppling som möjligt och verkligen utvecklas inleds programmet med att både du själv och dina medarbetare svarar på ett antal frågor om dig och din ledarstil. IDI-profilen som skapas är ett beteendeinstrument utvecklat för svenska förhållanden. Den lägger grunden för att du ska kunna hantera olika typer av personligheter mer effektivt.

Under hela utvecklingsprogrammet jobbar du även med ett uppdrag att förbättra någon del av din verksamhet som du formulerar på första träffen.

Modul 1

15-17 september –
Ledaren – Hur formas ditt personliga ledarskap?

På första träffen ligger fokus på att du ska få verktyg för att stärka dig i din ledarroll genom medvetenhet och tydlighet. Temat är personliga beteenden, värderingar och vilka konsekvenser ditt agerande får i verksamheten. Du får även individuell återkoppling på din IDI-profil.

Modul 2

7-8 oktober –
Gruppen – Hur möter och leder du andra?

På andra träffen arbetar vi med gruppdynamikens utmaningar, samverkansprocesser och arbetssätt för att utveckla en arbetsgrupp. Du lär dig feedbacksmetoder och förhållningssätt för att hantera konflikter samt genomföra känsliga samtal. Dessutom tränar du på hur du som ledare kan bidra till att skapa och bibehålla delaktighet, ansvarstagande och engagemang.

Modul 3

4-5 november –
Verksamhetsutveckling – Hur leder du verksamheten mot uppsatta mål?

För att utvecklingsarbetet ska ge effekt krävs att arbetsgruppen har en samsyn och vilja. På sista träffen lär du dig metoder för att arbetsgruppen ska nå sina mål, men också hur du kan förhålla dig till andra chefer och hur du kan bli bättre på att rekrytera och hitta rätt personer.

Kontakt

placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar

Medarbetarsamtal

Kursens syfte är att du som lönesättande chef ska få inspiration och kunskaper för att kunna genomföra ännu bättre medarbetar- och lönesamtal som ger önskvärt resultat. Du kommer att få tips och idée...

Projektledning

Att arbeta i projekt ställer stora krav på projektledare och medarbetare, och arbetsformen blir allt vanligare. Den här kursen är för dig som ansvarar för projekt i eller för ett bostadsföretag. Du...