Våga ställa kraven!
Digitalt 18 oktober
1 deltagare
- +
Kostnadsfri för medlem
Kostnadsfri för övriga
Anmälan
Senast 18 oktober

Ställ krav för nå målen

Huvuddelen av de växthusgaser som släpps ut från transportsektorn kommer från vägtrafiken. Enligt Sveriges klimatmål ska utsläppen minska med minst 70 procent till 2030 jämfört 2010. För att nå dessa mål behöver utsläppen minska med cirka en miljon ton per år. Bostadsföretag och fastighetsägare kan med relativt enkla medel bidra till klimatomställningen på transportområdet genom att ställa krav på leverantörers transporter vid upphandlingar. Detta är ofta både kostnadseffektivt samtidigt som det ger stor klimatnytta. Men hur gör man?

Vi hjälper er!

Sveriges Allmännytta och HBV lanserar nu en vägledning för hur man på olika sätt kan ställa krav på leverantörers transporter samt även hur man följer upp dessa krav. Vägledningen bygger på erfarenheter från HBV, Hyresbostäder Norrköping, Hyresbostäder Falköping, Laxåhem, Kopparstaden, Vätterhem och Uppsalahem. Rapporten beskriver hur både små och stora allmännyttiga företag genom olika metoder kan arbeta med att minska klimatpåverkan hos sina leverantörer.

Men hur står det till med leverantörernas väg mot fossilfria transporter? HBV har genom självskattning kartlagt hur leverantörerna inom Allmännyttan ser och arbetar med klimatmålen. Hur många, när, i vilken grad och inom vilka områden kan leverantören erbjuda fossilfria transporter?

Är leverantörerna av byggmaterial, produkter och tjänster på rätt väg?

Varmt välkommen med din anmälan!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
18 oktober - Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
Kostnadsfritt för medlem
Kostnadsfritt för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 18 oktober
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Ett livesänt webbinarium + dokumentation.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Du som är ansvarig för inköp eller arbetar med upphandling. Inköpsstrateger, miljö och hållbarhetsansvariga, avtalsägare innehållande transporter.

Medverkande

Karl Törnmarck
Karl är statsvetare med M.Sc i Hållbar utveckling och jobbar med att utveckla medlemsstöd inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad.
Gabriella Castegren
Gabriella arbetar sedan 2014 på Sveriges allmännytta som energiexpert och driver Allmännyttans Klimatinitiativ. Hon är civilingenjör och har tidigare arbetat som förvaltare för kommersiella byggnader, samt under fyra år som miljöspecialist på ett allmännyttigt företag.
Johan Almesjö
Johan Almesjö arbetar för allmännyttan genom HBV som är allmännyttans inköpsfunktion och har varit VD sedan våren 2017. Han kommer senast från ett regionalt inköpssamarbete i Gävleborg och har ett förflutet som regional chef för såväl Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Maria Losman
Ville Gruner
Ville Gruner är Teamleader för enheten Affärsuteckling på HBV. Han ansvarar både för externa och interna projekt, vilka alla har som ambition att skapa bästa möjliga hållbara avtal och utveckling för allmännyttan och dess medlemmar.
Rosanna Jederby
Rosanna Jederby är verksamhetsutvecklare på HBV med fokus på att dokumentera och visualisera organisationens processer. Hon leder HBVs interna utvecklingsarbete och är ett stöd till organisationen i det övergripande hållbarhetsarbetet samt HBVs aktiva medarbetarskap.  
Skriv ut programmet
Våga ställa kraven!
Dag 1 – 18 oktober
11:00
Lansering av vägledning ”Så upphandlar du fossilfria transporter”
Presentation av HBVs självskattningsrapport och tillvägagångssätt för kravställning
Panelsamtal

Panelsamtal med Johan Almesjö, VD HBV, Maria Losman projektledare för Vägledningen och Karl Törnmarck, Projektledare renovering och ombyggnad, Sveriges Allmännytta. Samtalet leds av Gabriella Castegren, Sveriges Allmännytta

Johan Almesjö, Vd, HBVMaria Losman, Konsult Ecoplan In Medio ABKarl Törnmarck, Projektledare Renovering och ombyggnad, Sveriges AllmännyttaGabriella Castegren, Klimatexpert, Sveriges Allmännytta
12:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Frida Hansson
Frida Hansson är utbildningsadministratör för utbildningar och konferenser.
placeholder+image
Karl Törnmarck
Karl Törnmarck är projektledare för renovering och ombyggnad.

Relaterade utbildningar

Nyhet
Fullbokad

Stadsdelsutveckling

Det blir åtta dagar vid fyra tillfällen om hur du kan höja det sociala kapitalet i ett bostadsområde. Allmännyttan är ofta stora fastighetsägare i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar av...